De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013 Marjolein de Booys Adviseur Zorg Dichtbij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013 Marjolein de Booys Adviseur Zorg Dichtbij."— Transcript van de presentatie:

1 Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013 Marjolein de Booys Adviseur Zorg Dichtbij Hans Vlek Senior Adviseur

2 Programma - k ennismaking - ‘pretoets’ - doelen workshop - toelichting Raamwerk - toelichting generiek IZP - discussie kernthema’s - afsluiting - uw recept voor ons Congres Zelfmanagement 21 november 2013

3 ‘Pretoets’ • De kern van het IZP is het medisch behandelplan: juist of onjuist • Het proces van gezamenlijke besluitvorming maakt deel uit van het IZP: juist of onjuist • Het IZP gaat niet over zelfmanagement: juist of onjuist • Het opstellen van een IZP vraagt niet veel tijd en is daarom heel makkelijk te introduceren in de dagelijkse zorgverleningspraktijk: juist of onjuist • Het is ongewenst om meerdere IZP’s per patiënt te hebben: juist of onjuist 2

4 Doelen workshop • Informeren • Draagvlak creëren • Kritische reflectie 3

5 Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013 Marjolein de BooysKwaliteitsinstituut i.o. Adviseur Zorg Dichtbij

6 ZiN i.o: Nog veel problemen te overwinnen, o.a • Richtlijnen en indicatoren niet in samenhang ontwikkeld • Uitvraag indicatoren en patiëntpreferenties onvoldoende gebaseerd op registraties • Versnipperde informatie-structuur • Onduidelijkheid effectieve methoden van patiëntenparticipatie • Zorg sluit niet integraal aan op de vraag van patiënten, nog te weinig gericht op voor patiënten relevante uitkomsten (kwaliteit van leven) • Richtlijnen gericht op één aandoening, houdt geen rekening met multimorbiditeit

7 Een andere kijk  Kantelen van zorgaanbod • Zorg is ‘slechts’ een middel, kwaliteit van leven het doel • Relatie met andere domeinen: welzijn, participatie, geestelijk welbevinden etc. • Zelfmanagement & eigen regie  Zorgstandaarden in Model (CPZ) basis voor Toetsingskader • Beschrijving organisatie van zorg • Generieke modules  Raamwerk IZP: verder uitrollen • Pilot doelgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming • Instrument voor multimorbiditeit

8 Zorgstandaard in model 7

9 Toetsingskader Is de beschrijving van het zorgtraject compleet: • Individueel zorgplan met gezondheidsdoelen of gewenste kwaliteit van leven • Afspraken over taken en verantwoordelijkheden o.b.v. IZP • Afspraken over casemanagement en zelfmanagement Organisatie van zorgproces: • Geïntegreerd dossier • Afspraken over overdracht van informatie, taken & verantwoordelijkheden tussen zorgverleners onderling en informele zorgverleners 8

10 Zorgmodules • Overeenkomsten chronische aandoeningen groter dan de verschillen • Chronische aandoeningen gaan vaak met elkaar samen • Voorkomen van dubbellingen in zorginkoop • Generieke beschrijving, stepped care Gereed: Stoppen met roken & Voeding In ontwikkeling, oplevering 1 februari 2014: • Palliatieve zorg • Arbeid • Bewegen • Zelfmanagement 9

11 Raamwerk Individueel Zorgplan 10

12 Richtlijnen en Multimorbiditeit • Richtlijnen vooral gericht op één ziekte • Aanbevelingen conflicteren met aanbevelingen uit andere richtlijnen • Onbekend in hoeverre beleid voor ene ziekte gevolgen heeft voor andere ziekte • In gezamenlijke besluitvorming bepalen welke klachten ja/nee aanpakken Uit: CBO-onderzoek in opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg (2013)

13 Raamwerk Individueel Zorgplan 12

14 13

15 Het Raamwerk Individueel Zorgplan Heeft betrekking op: • zowel het ‘proces’: - inventariseren wensen, behoeften, vaardigheden, doelen - gezamenlijke besluitvorming • als het ‘product’ : - afspraken die patiënt en zorgverlener maken - welke doelen moeten wanneer behaald zijn - wie doet wat - wanneer komen we er op terug: cyclisch proces

16 Patiëntgerichte zorg met het Raamwerk IZP? Geen kwestie van in geloven, maar doen! 15

17 Project Ontwikkeling Plan van eisen IZP & referentiemodel IZP/ fase 4

18 Citaat Mevr. Smilde, voorzitter DVN “Wij zijn actief aan het lobbyen om het gebruik van het Individueel Zorgplan te stimuleren. Het Individueel Zorgplan betrekt mensen bij hun zorg en nodigt uit tot een gesprek tussen zorgverlener en patiënt. In dat gesprek gaat het bij uitstek over diabetes in de dagelijkse praktijk. Hoe gaat het, welke streefdoelen heb je en hoe ga je die bereiken? Door afspraken en streefdoelen te noteren, weten patiënt en zorgverlener waar ze aan toe zijn. En zo gaat de kwaliteit van de behandeling omhoog.”

19 Wat is een Individueel Zorgplan • Een dynamische set van afspraken van de patiënt en de zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement [= product] • die zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de patiënt [= proces] • Deze zijn de kern van de gezamenlijke besluitvorming over de individuele zorgplanning [=proces] • Het generiek IZP is niet aandoeningsgericht maar integraal. Het is modulair opgebouwd en multidisciplinair te gebruiken. • Een belangrijke voorwaarde is dat het IZP toegankelijk is voor de patiënt en de betrokken zorgverleners.

20 Waarom integraal?

21

22 Combinaties van chronische aandoeningen Barnett et al. Epidemiology of multimorbidity. Lancet 2012

23 Primaire proces persoonsgerichte zorg Preventie Vroegher kenning Diagnose stelling Behan deling Consolider en/reactiv eren Pallieren Gezondheids bevordering FunctionerenParticiperen Patientprofiel : - Risico’s -Complexiteit/Ziektelast -Behoeften -Motivatie -Vaardigheden -Context Z GGGG ICPCICPC ICFICF

24

25 Referen tie model

26 Referentie model:functionaliteit 1.Invoeren nieuw zorgplan 2.Afsluiten zorgplan 3.Invoeren doel (met indeling problemen naar SFMPC-model) 4.Afsluiten doel 5.Invoeren nieuwe afspraak (welke actie, door wie, wanneer eval.) 6.Aanpassen afspraak 7.Afsluiten afspraak 8.Overzicht tonen van gehele plan 9.Overzicht uitdraaien voor de patiënt

27

28 Kernpunten discussie 1.IZP is proces én product! 2.IZP gaat over door de patiënt gestelde doelen! 3.IZP vraagt een cultuuromslag: welke dan en hoe? 4.Generiek IZP is haalbaar en uitvoerbaar!

29 ‘Post-toets’ mening bijgesteld? • De kern van het IZP is het medisch behandelplan: juist of onjuist • Het proces van gezamenlijke besluitvorming maakt deel uit van het IZP: juist of onjuist • Het IZP gaat niet over zelfmanagement: juist of onjuist • Het opstellen van een IZP vraagt niet veel tijd en is daarom heel makkelijk te introduceren in de dagelijkse zorgverleningspraktijk: juist of onjuist • Het is ongewenst om meerdere IZP’s per patiënt te hebben: juist of onjuist

30 Wilt u ons een recept voorschrijven over een bepaald aspect van het (Raamwerk) generiek IZP of de invoering daarvan? Dank! Unieke kans: recept voor ons


Download ppt "Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013 Marjolein de Booys Adviseur Zorg Dichtbij."

Verwante presentaties


Ads door Google