De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter Hoppener 21 november 2013 VGZ vindt: De patiënt zelf actief in zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter Hoppener 21 november 2013 VGZ vindt: De patiënt zelf actief in zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Peter Hoppener 21 november 2013 VGZ vindt: De patiënt zelf actief in zorg

2 Coöperatie VGZ | Agenda •Missie, visie en strategie VGZ •Waarom wilt VGZ Zelfmanagement •Wat doet VGZ eraan 2 Congres Zelfmanagement, 21 november 2013

3 Coöperatie VGZ | Coöperatie VGZ 3 Congres Zelfmanagement, 21 november 2013

4 Coöperatie VGZ | Goede Zorg 4

5 Coöperatie VGZ | Missie Klanten ‘empoweren’ zelf regie te voeren Zorgverleners in staat stellen zorg beter te laten aansluiten op de klantsituatie De ambitie van VGZ is om de rol van zorgorganisator steeds beter op te pakken. 5 Congres Zelfmanagement, 21 november 2013 Van administreren naar inkopen naar organiseren

6 Alle zorg draait om onze klant Organisatie van zorg

7 Hogere ervaren kwaliteit Zorg sluit beter aan bij wensen en behoeften patiënt : - vaker tevreden - minder twijfel - betere arts-patiënt relatie Lagere kosten Minder invasieve behandelingen Substitutie van zorg Meer taken door patiënt zelf Betere zorg door gelijkwaardigere positie arts – patiënt 1-6 Kwaliteit Nederlandse zorg hoog, patiëntgerichtheid scoort laag Zorg sluit niet goed aan bij kenmerken en voorkeuren patiënt. arts patiënt HUIDIGE SITUATIE “de dokter bepaalt” GEWENSTE SITUATIE “meer regie bij de patiënt” arts patiënt Arts bepaalt Arts en patiënt beslissen samen • verwijzing 1 e naar 2 e lijn • keuze voor screening • keuze voor behandeling • keuze voor nazorg €

8 Succesvolle implementatie door gecombineerde aanpak op micro, meso en macro niveau STIMULEREN IMPLEMENTATIE Patiënt – zorgverlener - gebruik instrumenten - draagvlak en vaardigheden zorgverlener en patiënt Proces en organisatie - aanpassing richtlijnen - manier van inzet in zorgproces Beleid, wet- en regelgeving- financiering en kwalitei Micro niveau: Patiënt-zorgverlener -Keuzehulpen (specifieke eisen) -Overige consult-ondersteunende instrumenten -Zelfmanagement stimulerende patiëntenplatformen -Individueel zorgplan Meso niveau: Proces en organisatie -Bij preferentie-gevoelige beslissingen deze afweging expliciet in richtlijnen en zorgstandaarden vermelden -Opname in zorgpad Macro niveau: Beleid, landelijke organisaties, wet- en regelgeving -Landelijke organisaties; bijv. rapport RVZ “De Participerende Patiënt”, NPCF -Consortia/landelijk platform (bevordering samenwerking/kennisdeling) -Empowering zorgprofessional (via training/opleiding)

9 Invulling zorgpaden: • beschrijving ideaal zorgpad • ontwikkeltrajecten vanuit klantbehoefte • toepassen e-health • vergroten zelfmanagement • ondersteuning mantelzorg Organisatie van zorg

10 10 Welke eisen en wensen stellen we bij zelfmanagement? Efficiëntie Dilemma, maar ook oplossing ! Patiënt is niveau van meten !

11 Een greep uit diversen lopende projecten zelfmanagement Wijknetwerken Voor Goede Zorg Valpreventie Gelukswijzer eASI-tool SEMAS tool Toetsingskader integrale zorg Mindfulness-app Keuzehulp geïndividualiseerde nazorg borstkanker patiënten Layar hulpmiddelen MGP chronisch zieken zorggroepen/ziekenhuis MediMapp dikke darmkanker Huidkanker: BCC MijnFysioOnline Pre-concurrentieel Zelfzorg Ondersteund Do something different ……….

12 Wijknetwerken Wijknetwerken geven de mogelijkheid om zorg en welzijn te integreren

13 eASI Tool om zelfmanagement e-health tools te beoordelen eASI helpt ons de kwaliteit van het e-health aanbod te verbeteren (kaf van koren scheiden) VGZ i.s.m. TNO ontwikkeld

14 Gelukswijzer Langdurig onderzoek over relatie tussen geluk en gezondheid. Welke dagelijkse keuzes beïnvloeden je geluk? Hoe kan geluk vervolgens preventie bevorderen? Gelukswijzer geeft verzekerden inzicht in hun geluk en handvatten om dit te verbeteren. Samenwerking VGZ en Erasmus Universiteit.

15 Mijn Fysio Online •Blended traject fysiotherapie lage rugklachten •zelfmanagement en preventie van klachten •3 reguliere en 5 online-consulten •Begeleide zelftherapie = even effectief als face-to- face therapie •75 fysiopraktijken (landelijke dekking) •Sinds 01.01.2012 via Bedrijfszorg aangeboden •Nu uitbreiding i.s.m. Menzis •Evaluatieonderzoek effectiviteit, efficiency, klanttevredenheid door UMCM

16 Mobiele applicaties Ons aanbod mobiele applicaties bestaat uit: -VGZ Medicijnen -VGZ op Reis -VGZ Vakantietolk -VGZ Zorghulp -VGZ Slaap Lekker -VGZ Mindfulness (pilot) Mobiele applicaties op diverse gebieden om zelf aan de slag te gaan Ontwikkeld door VGZ voor iedere burger in Nederland

17 Mijn GezondheidsPlatform (MGP) helpt regie te voeren over hun gezondheid en ziekte. Het platform houdt bij: •persoonlijke gegevens •aandoeningen en allergieën •persoonlijke zorgdoelen, leefstijladviezen en behandeldoelen •Meetwaarden zoals gewicht en bloeddruk •Medicijnen en vaccinaties •Gegevens van behandelaars MijnGezondheidsPlatform •Voedingscoach •Beweegcoach •Stoppen met roken-coach Zelfstandig of i.s.m. hun behandelaar gebruikmaken van MGP. Pilots zorggroepen DOH, SGE en Pozob

18 Coöperatie ZO! Zelfmanagement in praktijk: * Veel beleidsnotities, veel congressen, veel tools.. Maar nog erg weinig implementatie. * Zelfmanagement is nog geen gestructureerd onderdeel van het Zorgproces. * Nog geen eenduidigheid in standaarden, inkoop en uitvoering. Gezamenlijk vliegwiel creëren om zelfmanagement groot te maken

19 Vragen? Peter.Hoppener@vgz.nl


Download ppt "Peter Hoppener 21 november 2013 VGZ vindt: De patiënt zelf actief in zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google