De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGZ vindt: De patiënt zelf actief in zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGZ vindt: De patiënt zelf actief in zorg"— Transcript van de presentatie:

1 VGZ vindt: De patiënt zelf actief in zorg
Peter Hoppener 21 november 2013

2 Agenda Missie, visie en strategie VGZ Waarom wilt VGZ Zelfmanagement
Wat doet VGZ eraan Congres Zelfmanagement, 21 november 2013

3 Coöperatie VGZ Congres Zelfmanagement, 21 november 2013

4 Goede Zorg

5 Missie Van administreren naar inkopen naar organiseren
Klanten ‘empoweren’ zelf regie te voeren Zorgverleners in staat stellen zorg beter te laten aansluiten op de klantsituatie De ambitie van VGZ is om de rol van zorgorganisator steeds beter op te pakken. Congres Zelfmanagement, 21 november 2013

6 Alle zorg draait om onze klant
Organisatie van zorg Alle zorg draait om onze klant

7 Betere zorg door gelijkwaardigere positie arts – patiënt1-6
HUIDIGE SITUATIE “de dokter bepaalt” GEWENSTE SITUATIE “meer regie bij de patiënt” Hogere ervaren kwaliteit Zorg sluit beter aan bij wensen en behoeften patiënt : - vaker tevreden - minder twijfel - betere arts-patiënt relatie Lagere kosten Minder invasieve behandelingen Substitutie van zorg Meer taken door patiënt zelf Kwaliteit Nederlandse zorg hoog, patiëntgerichtheid scoort laag Zorg sluit niet goed aan bij kenmerken en voorkeuren patiënt. Arts en patiënt beslissen samen verwijzing 1e naar 2e lijn keuze voor screening keuze voor behandeling keuze voor nazorg arts patiënt arts patiënt Arts bepaalt Decision aids for people facing health treatment or screening decisions (Review), O’Connor et al. The Cochrane Collaboration, 2009 Time to tackle unwarranted variations in practice, J. Wennberg, BMJ, vol.342, 2011 Stand van Zaken, Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk, R. van Staveren, Ned Tijdschr Geneeskd 2011;155:A3777 Mirror, Mirror on the Wall: How the Performance of the U.S. Health Care System Compares Internationally; 2010 Update; International Health Policy Survey 2011, Commonwealth Fund, IQ healthcare Raad voor Volksgezondheid en Zorg, Adviesrapport “De participerende patient”, 2013

8 Succesvolle implementatie door gecombineerde aanpak op micro, meso en macro niveau
Micro niveau: Patiënt-zorgverlener Keuzehulpen (specifieke eisen) Overige consult-ondersteunende instrumenten Zelfmanagement stimulerende patiëntenplatformen Individueel zorgplan Meso niveau: Proces en organisatie Bij preferentie-gevoelige beslissingen deze afweging expliciet in richtlijnen en zorgstandaarden vermelden Opname in zorgpad Macro niveau: Beleid, landelijke organisaties, wet- en regelgeving Landelijke organisaties; bijv. rapport RVZ “De Participerende Patiënt”, NPCF Consortia/landelijk platform (bevordering samenwerking/kennisdeling) Empowering zorgprofessional (via training/opleiding) STIMULEREN IMPLEMENTATIE Patiënt – zorgverlener - gebruik instrumenten - draagvlak en vaardigheden zorgverlener en patiënt Proces en organisatie - aanpassing richtlijnen - manier van inzet in zorgproces Beleid, wet- en regelgeving - financiering en kwalitei

9 beschrijving ideaal zorgpad ontwikkeltrajecten vanuit klantbehoefte
Organisatie van zorg Invulling zorgpaden: beschrijving ideaal zorgpad ontwikkeltrajecten vanuit klantbehoefte toepassen e-health vergroten zelfmanagement ondersteuning mantelzorg 9

10 Effectiviteit Efficiëntie Value
Welke eisen en wensen stellen we bij zelfmanagement? Effectiviteit Efficiëntie Value Dilemma, maar ook oplossing ! Patiënt is niveau van meten !

11 Een greep uit diversen lopende projecten zelfmanagement
Wijknetwerken Voor Goede Zorg Valpreventie Gelukswijzer eASI-tool SEMAS tool Toetsingskader integrale zorg Mindfulness-app Keuzehulp geïndividualiseerde nazorg borstkanker patiënten Layar hulpmiddelen MGP chronisch zieken zorggroepen/ziekenhuis MediMapp dikke darmkanker Huidkanker: BCC MijnFysioOnline Pre-concurrentieel Zelfzorg Ondersteund Do something different ……….

12 Wijknetwerken Wijknetwerken geven de mogelijkheid om zorg en welzijn te integreren

13 eASI Tool om zelfmanagement e-health tools te beoordelen
eASI helpt ons de kwaliteit van het e-health aanbod te verbeteren (kaf van koren scheiden) VGZ i.s.m. TNO ontwikkeld

14 Gelukswijzer Langdurig onderzoek over relatie tussen geluk en gezondheid. Welke dagelijkse keuzes beïnvloeden je geluk? Hoe kan geluk vervolgens preventie bevorderen? Gelukswijzer geeft verzekerden inzicht in hun geluk en handvatten om dit te verbeteren. Samenwerking VGZ en Erasmus Universiteit.

15 Mijn Fysio Online Blended traject fysiotherapie lage rugklachten
zelfmanagement en preventie van klachten 3 reguliere en 5 online-consulten Begeleide zelftherapie = even effectief als face-to-face therapie 75 fysiopraktijken (landelijke dekking) Sinds via Bedrijfszorg aangeboden Nu uitbreiding i.s.m. Menzis Evaluatieonderzoek effectiviteit, efficiency, klanttevredenheid door UMCM

16 Mobiele applicaties Ons aanbod mobiele applicaties bestaat uit:
VGZ Medicijnen VGZ op Reis VGZ Vakantietolk VGZ Zorghulp VGZ Slaap Lekker VGZ Mindfulness (pilot) Mobiele applicaties op diverse gebieden om zelf aan de slag te gaan Ontwikkeld door VGZ voor iedere burger in Nederland

17 MijnGezondheidsPlatform
Voedingscoach Beweegcoach Stoppen met roken-coach Zelfstandig of i.s.m. hun behandelaar gebruikmaken van MGP. Pilots zorggroepen DOH, SGE en Pozob Mijn GezondheidsPlatform (MGP) helpt regie te voeren over hun gezondheid en ziekte. Het platform houdt bij: persoonlijke gegevens aandoeningen en allergieën persoonlijke zorgdoelen, leefstijladviezen en behandeldoelen Meetwaarden zoals gewicht en bloeddruk Medicijnen en vaccinaties Gegevens van behandelaars

18 Coöperatie ZO! Zelfmanagement in praktijk: * Veel beleidsnotities, veel congressen, veel tools.. Maar nog erg weinig implementatie. * Zelfmanagement is nog geen gestructureerd onderdeel van het Zorgproces. * Nog geen eenduidigheid in standaarden, inkoop en uitvoering. Gezamenlijk vliegwiel creëren om zelfmanagement groot te maken Ondanks alle mooie initiatieven nog onvoldoende implementatie => daarom coöperatie Zelfzorg Ondersteund 18

19 Vragen?


Download ppt "VGZ vindt: De patiënt zelf actief in zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google