De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIKC Kwaliteitskader en multidisciplinaire visitatie Invitational conference 3 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIKC Kwaliteitskader en multidisciplinaire visitatie Invitational conference 3 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 VIKC Kwaliteitskader en multidisciplinaire visitatie Invitational conference 3 november 2009

2 Veilige en transparante oncologische ketenzorg? • ‘Ketenzorg wordt geketende zorg’ – Medisch Contact • ‘Prestatie-indicatoren zijn niet geschikt voor het verbeteren van de zorg’ – Medisch Contact • ‘Darmchirurgen gebruiken hun zorguitkomsten om zichzelf te verbeteren’ – Medisch Contact • ‘Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren’ – Inspectie voor de Gezondheidszorg

3 Veilige en transparante oncologische ketenzorg

4 Goede oncologische zorg • Kwaliteit van leven van patiënt staat centraal • Adequate begrijpelijke informatie voor de patiënt • Aanspreekpunt voor de patiënt in de 2 e en 1 e lijnzorg • Goed functionerende multidisciplinaire teams • Snelle diagnose en korte doorlooptijden • Tijdige en effectieve behandeling • Integrale zorg • Effectieve overdracht binnen de keten • Transparant en vergelijkbaar aanbod van zorg • …

5 Zorgcontinuüm

6 VIKC Kwaliteitskader • Basiselementen voor verantwoorde en veilige oncologische zorg • Toets op organisatie, zorginhoud en uitkomsten van zorg • Kwaliteitskader gebaseerd op INK aandachtsgebieden

7 Multidisciplinaire visitatie • Vanaf 1994 • 64 ziekenhuizen zijn tenminste 1 x gevisiteerd • ~130 opgeleide visitatoren

8 Uitgangspunten • Spiegel voorhouden • Versterken van de samenhang en samenwerking • Geven van aanbevelingen

9 Zelfevaluatie Basismodel + Tumorspecifieke module Visitatie Tumorspecifieke module Basismodel Deelaccreditatie/visitatie toetsend landelijk model landelijke dienst (NIAZ) spiegelinformatie + keurmerk faciliterend landelijk model (multi)regionale dienst (IKC) spiegelinformatie Voorbereiding voor een gecombineerde deelaccreditatie/visitatie Landelijk visitatiemodel

10 Basisvisitatie Basiselementen voor organisatie oncologische zorg: • Beleid oncologiecommissie • Multidisciplinaire samenwerking • Afstemming zorgprocessen intra- en extramuraal • Psychosociale zorg • Communicatie en overdracht • Deskundigheidsbevordering • Patiëntenperspectief

11 Proces Basisvisitatie • Voorbereiding Zelfevaluatie door oncologiecommissie e.a. Informatie kwalitatief en kwantitatief uit o.a. NKR Documenten ziekenhuis Patiëntenperspectief door enquête • Visitatiebezoek • PVC stelt rapport vast • Oncologiecommissie stelt verbeterplan op na visitatie • Verbetercyclus / monitoring door PVC

12 Tumorspecifieke visitatie • Verdieping van tumorspecifieke zorg: mamma, colon-rectum, long en prostaat • Multidisciplinaire teams • Monitoring van het tumorspecifieke zorgpad • Van organisatorische, zorginhoudelijke en uitkomstmaten voor een bepaalde tumorsoort • Gebaseerd op bestaande landelijke normen, richtlijnen en indicatoren

13 Uitdagingen 2010 • Test EG voor basisvisitatie en tumorspecifieke visitatie • Geoliede landelijke organisatie • Afstemming met NFK, Orde, WV, NIAZ • Up to date houden kaders


Download ppt "VIKC Kwaliteitskader en multidisciplinaire visitatie Invitational conference 3 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google