De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veerkracht binnen de teamsamenwerking in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen CKB-team Netwerk GGZ Kempen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veerkracht binnen de teamsamenwerking in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen CKB-team Netwerk GGZ Kempen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Veerkracht binnen de teamsamenwerking in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen CKB-team Netwerk GGZ Kempen

3 Ontstaan vanuit PSY 107 Psy 107 Verwijzing naar artikel 107 Federale wet betreffende ziekenhuizen en andere zorginstellingen Reallocatie van financiële middelen Bestaande GGZ aanbod aan te passen

4 Psy 107 Initiatief van federale en regionale overheden Regionale netwerken van organisaties (zorgnetwerk) realiseren die samen verantwoordelijk zijn voor het zorgaanbod in hun regio Nieuwe zorgvormen realiseren door bedden af te bouwen Projectvorm

5 Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd Gericht op zorg in de thuisomgeving Gericht op flexibele interventiemogelijkheden Integratie van intramurale en ambulante middelen in één strategie Model met vijf functies

6 Functie 1: Activiteiten inzake preventie, vroegdetectie, screening en vroeginterventie. Aanmeldingsteam Functie 2: Ambulante behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen CKB-team LZ-team Model met vijf functies

7 Functie 3: Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inculsie OPZ Geel: arbeidszorg, dagactiviteitencentrum Hoekhuis, dagcentrum De Statie, dagkliniek voor psychotici Beschut Wonen Kempen VZW: activiteitencentrum ‘t Twijgje … Model met vijf functies

8 Functie 4: Residentiële behandelunits wanneer een opname noodzakelijk is (ziekenhuisfunctie) Residentieel: OPZ Geel en PAAZ Dagkliniek Model met vijf functies

9 Functie 5: Specifieke woonvomen Initiatief Beschut Wonen PVT … Model met vijf functies

10 HuisartsSpoed AZCAW Politie Psychiater Aanmeldingsteam (AMT) Functie 1: Ambulante zorg Functie 2: Mobiele teams CKB-team LZ-team Functie 4: Gespecialiseerde residentiële zorg Functie 3: Psychosociale rehabilitatie Functie 5: Specifieke woonvormen Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (GGZ Kempen) Cliënt Familie Eerstelijnszorg Aanbod buiten het netwerk

11 Functie 1:Aanmeldingsteam Functie 2a:CKB-team Functie 2b: Lz-team De nieuwe teams

12 Nieuw netwerkteam met psychologen, maatschappelijk werker en administratieve kracht Ondersteuning door psychiaters van Crisisteam CKB Beschikbaar tijdens kantooruren via 014 57 91 00. Onthaal buiten kantooruren: team CKB F1 Aanmeldingsteam - werking

13 Poortfunctie –Onthaal van nieuwe aanmeldingen –Screening van aanmeldingen –Gericht advies en doorverwijzing Crisishulpverlening –Eerste dringende opvang van cliënten met suïcidedreiging –ELP: kortdurende begeleidingen –Samenwerking met Crisisteam CKB en opnameafdelingen Coaching –Telefonische beschikbaarheid voor informatie en advies F1 Aanmeldingsteam - aanbod

14 Doelstelling –Opnames vermijden –Opnames verkorten Hoe? -Snelle tussenkomst, intensieve begeleiding -Nauwe samenwerking met andere hulpverleners -Beperkte behandelduur -Warme overdracht naar andere zorg Werktijden -Interventies 8u-22u, 7/7 -Telefonische permanentie tijdens de nacht F2a: CKB = Crisis en Kortdurende Hulpverlening

15 Multidisciplinair mobiel team. Psychiatrische thuiszorg voor mensen met ernstige en langdurige problemen. F2b: LZ = Langdurige Zorg

16 Binnen het netwerk: -Patiënt krijgt minst ingrijpende vorm van zorg aangeboden -Stepped care -Zo lang mogelijk ambulant ondersteunen, begeleiden en/of behandelen -Draagkracht van de mantelzorger wordt mee in beschouwing genomen Netwerk GGZ Kempen

17 Vragen? Netwerk GGZ Kempen

18 CKB-team Crisis- en kortdurende behandeling CKB-team

19 De opdracht = duidelijk Nieuw team Nieuwe context CKB-team

20 Vernieuwde aanpak SAMEN werking TEAM WERKING NIEUW

21  Mobiele werking  Inzetten op actieve participatie van ✔ De patiënt ✔ De thuissituatie Patiënt EN thuissituatie staan centraal partner in de zorg Vernieuwde aanpak

22  Afdeling:  Doelgroep afbakening  Afdelingsregels  Behandelstrategieën  Ziekenhuis  Ondersteuning door MOD  Afdeling:  Doelgroep afbakening  Afdelingsregels  Behandelstrategieën  Ziekenhuis  Ondersteuning door MOD

23  Nieuw ‘veilig’ kader creëren  Nieuwe methodiek aanmeten Vernieuwde aanpak

24 CKB-medewerker FUNCTIEBESCHRIJVING RESUTAATGEBIEDEN COMPETENTIES Nieuw kader

25 CKB-medewerker Resultaatgebieden: -Screening van de zorgvraag -Crisisinterventie -Kortdurende behandeling -Zorgcontinuïteit -Samenwerking met F1 Nieuw kader

26 CKB-medewerker Competenties: -… -Netwerken -Creativiteit Nieuw kader

27 -Afbakening doelgroep -Inclusiecriteria -Exclusiecriteria -Procedure’s Kernelementen opgenomen in visietekt Nieuw kader

28 -Mandaat/plaats -Crisisinterventie -Begeleiding/behandeling -Afronding/vervolgzorg Nieuwe methodiek?

29 Onbekende Vernieuwde aanpak Veilig kader Creëren van nieuw kader Aanmeten van nieuwe methodiek Creëren van nieuw kader Aanmeten van nieuwe methodiek

30 Expertmodel opleiding Wollants G. (2006) Verschuiving Begeleidingsmodel oog voor omgeving beleving Inzetten op groei

31 ✔ MOTIVATIE ✔ LEF ✔ AANPASSINGSVERMOGEN ✔ FLEXIBILITEIT ✔ OPENHEID Vernieuwde aanpak

32 Videofragment Vernieuwde aanpak

33 Sterkte-zwakte analyse (SWOT) Waar staan we nu voor?

34 STERKTES  Zorgaanbod/dienstverlening  Patiënt staat ‘echt’ centraal  Betrekken van steunfiguren/context  Patiëntenparticipatie/familieparticipatie  Snelle interventie  Afstemming op de hulpvraag  Omkadering door multidisciplinair team  24 op 24 hr -> 7 op 7 Waar staan we nu voor?

35 STERKTES  Als team  Diversiteit vwb: opleiding, ervaring, leeftijd,…  Compatibel  Arbeidsvoldoening  Samenwerking met psychiater  Huisarts  ondersteuning vanuit het beleid Waar staan we nu voor?

36 ZWAKTES  Zorgaanbod/dienstverlening  Groot arrondissement  Nieuw project -> onbekendheid  Expertise in bepaalde problematieken  6 weken: focus  Artsen gaan (nog) niet op huisbezoek  Individuele begeleiding chared caseload Waar staan we nu voor?

37 ZWAKTES  Als team  Nieuw team -> kwetsbaar team  Tel permanentie: beperkte interventie  Begeleiding afronden  Permanentie AMT  Informatiedoorstroming  Beroep doen op psychiater van wacht Waar staan we nu voor?

38 OPPORTUNITEITEN  Zorgaanbod/dienstverlening  Innovatief karakter project -> pionier  Vernieuwing binnen ggz  Inzetten op groeiproces/het unieke van de patiënt  Taboe/stigmatisering Waar staan we nu voor?

39 OPPORTUNITEITEN  Als team  Groei en ontwikkeling (ook persoonlijk)  Doelgericht vormen  Visie ontwikkelen en uitdragen  Huisbezoek door psychiater  Buitenlandse stage Waar staan we nu voor?

40 BEDREIGINGEN  Zorgaanbod/dienstverlening  Anderen die niet doordrongen zijn van…  Onduidelijkheid rond ‘doelgroep’  Op zichzelf werken Waar staan we nu voor?

41 BEDREIGINGEN  Als team  Tot waar reikt flexibiliteit?  Onduidelijkheid takenpakket  Stoppen met open comuniceren  Confrontatie met emot. schokkende gebeurtenis Waar staan we nu voor?

42 Sierappelboom

43

44 “ We zijn, denk ik, aardig op weg naar vooruitgang, omdat we begonnen zijn met dingen uit te proberen.” Benjamin Franklin Met dank voor uw aandacht


Download ppt "Veerkracht binnen de teamsamenwerking in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen CKB-team Netwerk GGZ Kempen."

Verwante presentaties


Ads door Google