De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N ETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MIDDEN WEST - VLAANDEREN OPGGZ West-Vlaanderen 25 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "N ETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MIDDEN WEST - VLAANDEREN OPGGZ West-Vlaanderen 25 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 N ETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MIDDEN WEST - VLAANDEREN OPGGZ West-Vlaanderen 25 april 2013

2 D E REGIO Vertrekpunt: regionaal coördinatiecomité ggz Statuten OPGGZ West-Vlaanderen art 21

3 O OK ANDERE NETWERKEN …..

4

5 BEMERKINGEN Veel soorten regio-afbakeningen Voorafgaand weinig / geen afstemming naar regio-afbakening tussen de netwerken Regio Zuid werkt met de zorgregio / regio PRIT met bestuurlijke arrondissementen Een gemeente niet: Lendelede Twee gemeenten dubbel: Wielsbeke Dentergem

6 D E PARTICIPERENDE ORGANISATIES Leden van de Strategische Stuurgroep Binnen de GGZ Buiten de GGZ Overige partners

7 V OORZIENINGEN GGZ IN DE REGIO

8 CGG CGG Largo: Roeselare CGG Mandel & Leie: Izegem, Tielt APZ Kliniek Sint Jozef, Pittem: 197 bedden/plaatsen PAAZ PAAZ St.-Andriesziekenhuis: 30 bedden PAAZ Stedelijk Ziekenhuis Roeselare: 30 bedden PAAZ H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen: 30 bedden iBW iBW Roeselare – Tielt: 27 plaatsen iBW saMENSpel: 45 plaatsen PVT PVT Valckeburg 60 plaatsen RIZIV-conventie MSOC antennepunt Roeselare Kompas antennepunt ambulante werking Centrum voor Ontwikkelingstherapie

9 B IJKOMEND PARTNERS Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen Huisartsenkring ‘t Oosten van West-Vlaanderen Huisartsenkring Izegem- Ingelmunster – Lendelede SEL Midden West-Vlaanderen LMN Centraal West-Vlaanderen CAW Midden West-Vlaanderen Similes

10 ANDEREN Apothekersbond Politiezone RIHO OCMW’s Regionale Welzijnsraad St Jozefskliniek Izegem CLB’s VOC Opstap GIDtS GTB Woonzorginitiatieven ( Roeselare, Wingene, Ingelmunster, Hooglede, Izegem,….) De Spil ………….

11 BEMERKINGEN Vele organisaties willen hun karretje hangen aan 107 De vermaatschappelijking gaat breder dan de ggz Weinig activiteit in de regio vanwege patiëntenverenigingen / familieverenigingen

12 D E MIDDELEN Neutralisatie van bedden ( art 107 ) SJP 24 van de 197 bedden/plaatsen ( 12,2% ) Eigen middelen PAAZ SJP Integratie middelen Bestendigen bestaande samenwerkingsinitiatieven saMENSpel: deel PZT-werking

13 BEMERKINGEN Project vooral gedragen door SJP 3 PAAZ van 30 bedden: neutralisatie moeilijk Detachering personeel Weinig middelen in de regio Slechts beperkte regio binnen het netwerk kan “genieten” van de mobiele teams Onzekerheid naar toekomstige financiering

14 D E NAAM PRIT Pittem, Roeselare, Izegem, Tielt Psychiatrie, Reconversie, Integrale zorg, Thuismilieu

15 H ET LOGO

16 D E WERKING

17 S TRUCTUUR NETWERK STRATEGISCHE STUURGROEP OPERATIONELE STUURGROEP F 3F 1F 2F 4 F 1 F 5 Huis i/d Stad netwerkcoördinator

18 S TRATEGISCHE STUURGROEP Netwerkcoördinator: Lieven Lust Netwerkpromotor: Eddy Deproost Vertegenwoordiger CGG Largo: Tine Langedock Vertegenwoordiger CGG Mandel & Leie: Michèle Pecqueux Vertegenwoordiger Kliniek Sint Jozef: Filip Deboutte Vertegenwoordiger PAAZ SAT: Xavier Morret Vertegenwoordiger PAAZ SZR: Els Vanhonsebroeck Vertegenwoordiger PAAZ HHRM: Ilse Claeys PVT Valckeburg: Rico Vandecappelle iBW Roeselare – Tielt: Jeroen Devos iBW saMENSpel: Pieter Vierstraete Psychiater vanuit PAAZ ( dr Snoeck, dr Vandewalle, dr Gazziano ) Psychiater APZ: dr Evereaert

19 Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen: dr Luk De Keyser Huisartsenkring ‘t Oosten West-Vlaanderen: dr Guido Mehuys Huisartsenkring Izegem: dr Koen Parmentier SEL Midden West-Vlaanderen: Ann Van Wanzeele + dr Jean-Paul Van Severen CAW Midden West-Vlaanderen: Hilde Vens Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West- Vlaanderen: Jolien Moernaut Similes: Mieke Craeymeersch

20 Om de 6 weken samen Strategie Te beslissen Te informeren Te bediscussiëren

21 O PERATIONELE STUURGROEP Netwerkcoördinator Netwerkpromotor Voorzitters van de functies Is momenteel nog niet samen gekomen

22 D E 5 FUNCTIES Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling Ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

23 A CTIVITEITEN INZAKE PREVENTIE, PROMOTIE VAN DE GGZ, VROEGDETECTIE, SCREENING EN DIAGNOSESTELLING Promotie Samenwerken met lokale organisaties Binnenste Buiten / De Leest La Folia II Samenwerken met de provincie Werkgroep stigma en taboedoorbreking binnen platform suïcide Samenwerken met VVGG: “ anders is mijn buur heel gewoon” ( opportuniteit voor OPGGZ?? ) Preventie Samenwerken met LOGO Samenwerken met lokale besturen O.a. Sociale Huizen, preventiemedewerkers,…. Advies en coaching Vroegdetectie, screening en diagnosestelling ELP Roeselare (0.5), Tielt (0.25 ), Izegem (1 zelfstandig ) VDIP 1 FT toegevoegd vanuit SJP / 0.5 FT werkt eveneens in MT

24 BEMERKINGEN Geen financiering mogelijk vanuit art.107 Veel versnipperde initiatieven in diverse sectoren Vlaamse overheid neemt initiatieven zonder de netwerken te betrekken cfr ELP Behoort volgens de Gids tot opdracht van CGG

25 A MBULANTE INTENSIEVE BEHANDELTEAMS VOOR ZOWEL ACUTE ALS CHRONISCHE PSYCHISCHE PROBLEMEN Binnen de regio PRIT: één aanmeldingsnummer 051 434 107 Psychiatrische zorg in de thuissituatie ( PZT ) Mobiele Teams MTA: mobiel team voor acute zorg MTL: mobiel team voor langdurende en complexe zorg

26

27 Stuurgroep MT Dagelijkse leiding MTA MTL refelectiegroeprefelectiegroep

28 MT stuurgroep ( om de 4 weken op vrijdagmiddag ) Netwerkcoördinator Netwerkpromotor Hoofdgeneesheer B4-ziekenhuis Psychiater PAAZ Coördinator iBW Huisarts Dagelijkse leiding Hoofd MT : Henk Wylin Psychiater MT: dr Sofie Muylaert

29

30 MTA (9,7 FT ) Coördinator: Henk Wylin Psychiater: dr Sofie Muylaert ( 8u ) dr Geert Everaert ( 2u ) Huisarts: dr Charlotte Feys ( 2u ) Psycholoog: Brecht Noyez Maatschappelijk werker: Nathalie Devroe (0.8) Psychiatrisch verpleegkundigen Isabelle Debolle (0.8 ) Hilde Brutin (0.8 ) Ann Decoster ( 0.8 ) An Coussens Hilde Verhaeghe (0.5 ) Nathalie Demeyer Joke Verlinde Eveline Verschatse

31 MTL ( 9.54 FT ) Coördinator: Hilde Vanacker (0.8 ) Psychiater: dr Sofie Muylaert (6u ) Huisarts: dr Charlotte Feys Psycholoog: Fleur Leuwers ( 0.5 ) Klaas Desmedt ( 0.5 ) Maatschappelijk Werker: Steffi Poriau Isabelle Vanquaethem Ergotherapeut: Vincent Serbruyns ( 0.5 ) Ervaringsdekundige: Katja Callewaert ( 0.6 ) Psychiatrisch verpleegkundigen: Justine Tampere Guido Van Mileghem Griet Velghe (0.8) Mieke Martens ( 0.84 ) Kristien Wallays

32 PZT: in de niet RIHO-zone Mieke Honore ( 0.8 ) Evelyne Verfaeillie ( 0.8 )

33 DOELGROEP Personen met een (ernstige ) psychiatrische problematiek Problemen op diverse levensdomeinen Tussen 16 jaar en 65 jaar Belangrijk ( zeker voor MTA ) GEEN urgenties

34 PZTMTAMTL Aanmelding051 434 107 Intakeasap< 24u< 5 dagen DoelOpname vermijden / verkorten / cliënt in eigen context WerkwijzeAdvies/coachen Coördinatie Begeleiding Behandelen Begeleiden Coördinatie Advies/coachen Begeleiden/behandel en Coördinatie Advies/coachen DuurlangdurendMax 4 à 6 wekenMax. 2 jaar Frequentie contacten 1x/week tot 1x/3 maanden Meerdere malen per dag – in afbouw FACT: meerdere per week Niet FACT: idem PZT Equipe1.6 fte9,7 fte + psychiater 9.54 fte + psychiater SupportAdviesteamEigen structuur regioRest PRIT-regioRoeselare – Izegem - Hooglede

35 sensibiliseren advies Coachen - consulting coördinatie begeleiden Behandelen therapie dienstverlening MT PZT

36 MIDDELEN Neutralisatie van bedden: 7.64 FT Additionele middelen: 4.8 FT PAAZ SZR en HHRM: 1 FT psycholoog SJP: 4.5 FT PZT ( saMENSpel ): 1.3 FT PAAZ SAT: bijkomend 0.5 FT ( nog niet )

37 BEMERKINGEN Financiering: beperkt, dankzij inbreng eigen middelen mogelijk Patiënt: gratis Teamleden: verschillende werkgevers Beperkte middelen en uren Binnen bestaande teams Buiten de RIHO-zone Afstemming verantwoordelijkheden behandelende psychiater – psychiater MT – huisarts pilootproject

38 R EHABILITATIETEAMS DIE WERKEN ROND HERSTEL EN SOCIALE INCLUSIE Twee sporen Arbeid en toeleiding tot arbeid Vrije tijd en ontmoeting Nieuwe en uitbreiding eigen werking Open forum Probleem financiering activiteitencentra ( iBW) Samenwerken met andere organisaties CAW: ontmoeting VOC Opstap: vrije tijd GTB: arbeid casusoverleg om de maand GIDtS: dienstencentrum rond Dominiek Savio

39 BEMERKINGEN Wachten op RIZIV-conventie Twee ingewikkelde sectoren: arbeid en zorg

40 I NTENSIEVE RESIDENTIËLE BEHANDELUNITS VOOR ZOWEL ACUTE ALS CHRONISCHE PSYCHISCHE PROBLEMEN WANNEER EEN OPNAME NOODZAKELIJK IS Nauwe samenwerking met functie 2 en 3 BOR / COR / TOR Opmaken zorgpaden / zorgcircuits Zorgpad depressie Zorgpad alcohol Spoedopnames Medische klaring Respectvol handelen IPEO / KIPEO ( instrument voor psychosociale evaluatie en opvang )

41 BEMERKINGEN Tussen PAAZ en PZ is er toenadering PAAZ is een deel van een groter geheel, het AZ Op de spoedopname-afdelingen is er weinig affiniteit met psychiatrie Sterk afhankelijk van de persoon van de geneesheer

42 S PECIFIEKE WOONVORMEN WAARIN ZORG KAN WORDEN AANGEBODEN INDIEN HET THUISMILIEU OF HET THUISVERVANGEND MILIEU HIERTOE NIET IN STAAT IS PVT / iBW: opmaken één intakedossier Gemeenschappelijke wachtlijst Alternatieve “woonvormen” Laagdrempelige opvang Roeselare Respijtplaatsen Samenwerking met woonzorginitiatieven Proefwonen Midden West-Vlaanderen Woonzorgprojecten: Hooglede Izegem Wingene Ingelmunster …..

43 BEMERKINGEN Lokale besturen zijn belangrijke partner Weinig mogelijkheden in de regio naar aanbod BW/ PVT noodzaakt ons om creatief te zijn

44 H UIS IN DE STAD Thuisbasis van PRIT Netwerkcoördinator Mobiele teams Vergaderruimte familie, patiënten, …….. Aanbod ( niet gebonden aan de locatie ) Consultaties Open forum “Kenniscentrum” Psycho-educatie …………….

45 BESLUIT Er is een beweging ingezet Veel dynamiek, overtuiging in de regio Overtuigde, geëngageerde gangmaker We hebben nieuwe stenen in de rivier gelegd en oude wat verplaatst: de rivier is anders geworden


Download ppt "N ETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MIDDEN WEST - VLAANDEREN OPGGZ West-Vlaanderen 25 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google