De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk geestelijke gezondheidszorg midden west-vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk geestelijke gezondheidszorg midden west-vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk geestelijke gezondheidszorg midden west-vlaanderen
OPGGZ West-Vlaanderen april 2013

2 De regio Vertrekpunt: regionaal coördinatiecomité ggz
Statuten OPGGZ West-Vlaanderen art 21

3 Ook andere netwerken…..

4

5 bemerkingen Veel soorten regio-afbakeningen
Voorafgaand weinig / geen afstemming naar regio-afbakening tussen de netwerken Regio Zuid werkt met de zorgregio / regio PRIT met bestuurlijke arrondissementen Een gemeente niet: Lendelede Twee gemeenten dubbel: Wielsbeke Dentergem

6 De participerende organisaties
Leden van de Strategische Stuurgroep Binnen de GGZ Buiten de GGZ Overige partners

7 Voorzieningen GGZ in de regio

8 Voorzieningen ggz in de regio
CGG CGG Largo: Roeselare CGG Mandel & Leie: Izegem, Tielt APZ Kliniek Sint Jozef, Pittem: 197 bedden/plaatsen PAAZ PAAZ St.-Andriesziekenhuis: 30 bedden PAAZ Stedelijk Ziekenhuis Roeselare: 30 bedden PAAZ H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen: 30 bedden iBW iBW Roeselare – Tielt: 27 plaatsen iBW saMENSpel: 45 plaatsen PVT PVT Valckeburg 60 plaatsen RIZIV-conventie MSOC antennepunt Roeselare Kompas antennepunt ambulante werking Centrum voor Ontwikkelingstherapie

9 Bijkomend partners Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen
Huisartsenkring ‘t Oosten van West-Vlaanderen Huisartsenkring Izegem- Ingelmunster – Lendelede SEL Midden West-Vlaanderen LMN Centraal West-Vlaanderen CAW Midden West-Vlaanderen Similes

10 anderen Apothekersbond Politiezone RIHO OCMW’s Regionale Welzijnsraad
St Jozefskliniek Izegem CLB’s VOC Opstap GIDtS GTB Woonzorginitiatieven ( Roeselare, Wingene, Ingelmunster, Hooglede, Izegem,….) De Spil ………….

11 bemerkingen Vele organisaties willen hun karretje hangen aan 107
De vermaatschappelijking gaat breder dan de ggz Weinig activiteit in de regio vanwege patiëntenverenigingen / familieverenigingen

12 De middelen Neutralisatie van bedden ( art 107 ) Eigen middelen
SJP 24 van de 197 bedden/plaatsen ( 12,2% ) Eigen middelen PAAZ SJP Integratie middelen Bestendigen bestaande samenwerkingsinitiatieven saMENSpel: deel PZT-werking

13 bemerkingen Project vooral gedragen door SJP
3 PAAZ van 30 bedden: neutralisatie moeilijk Detachering personeel Weinig middelen in de regio Slechts beperkte regio binnen het netwerk kan “genieten” van de mobiele teams Onzekerheid naar toekomstige financiering

14 De naam PRIT Pittem, Roeselare, Izegem, Tielt
Psychiatrie, Reconversie, Integrale zorg, Thuismilieu

15 Het logo

16 De werking

17 Structuur netwerk STRATEGISCHE STUURGROEP netwerkcoördinator
OPERATIONELE STUURGROEP Huis i/d Stad F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 1

18 Strategische stuurgroep
Netwerkcoördinator: Lieven Lust Netwerkpromotor: Eddy Deproost Vertegenwoordiger CGG Largo: Tine Langedock Vertegenwoordiger CGG Mandel & Leie: Michèle Pecqueux Vertegenwoordiger Kliniek Sint Jozef: Filip Deboutte Vertegenwoordiger PAAZ SAT: Xavier Morret Vertegenwoordiger PAAZ SZR: Els Vanhonsebroeck Vertegenwoordiger PAAZ HHRM: Ilse Claeys PVT Valckeburg: Rico Vandecappelle iBW Roeselare – Tielt: Jeroen Devos iBW saMENSpel: Pieter Vierstraete Psychiater vanuit PAAZ ( dr Snoeck, dr Vandewalle, dr Gazziano ) Psychiater APZ: dr Evereaert

19 Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen: dr Luk De Keyser
Huisartsenkring ‘t Oosten West-Vlaanderen: dr Guido Mehuys Huisartsenkring Izegem: dr Koen Parmentier SEL Midden West-Vlaanderen: Ann Van Wanzeele + dr Jean-Paul Van Severen CAW Midden West-Vlaanderen: Hilde Vens Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West- Vlaanderen: Jolien Moernaut Similes: Mieke Craeymeersch

20 Om de 6 weken samen Strategie Te beslissen Te informeren
Te bediscussiëren

21 Operationele stuurgroep
Netwerkcoördinator Netwerkpromotor Voorzitters van de functies Is momenteel nog niet samen gekomen

22 De 5 functies Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling Ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

23 Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling
Samenwerken met lokale organisaties Binnenste Buiten / De Leest La Folia II Samenwerken met de provincie Werkgroep stigma en taboedoorbreking binnen platform suïcide Samenwerken met VVGG: “ anders is mijn buur heel gewoon” ( opportuniteit voor OPGGZ?? ) Preventie Samenwerken met LOGO Samenwerken met lokale besturen O.a. Sociale Huizen, preventiemedewerkers,…. Advies en coaching Vroegdetectie, screening en diagnosestelling ELP Roeselare (0.5), Tielt (0.25 ), Izegem (1 zelfstandig ) VDIP 1 FT toegevoegd vanuit SJP / 0.5 FT werkt eveneens in MT

24 bemerkingen Geen financiering mogelijk vanuit art.107
Veel versnipperde initiatieven in diverse sectoren Vlaamse overheid neemt initiatieven zonder de netwerken te betrekken cfr ELP Behoort volgens de Gids tot opdracht van CGG

25 één aanmeldingsnummer
Ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen Binnen de regio PRIT: één aanmeldingsnummer Psychiatrische zorg in de thuissituatie ( PZT ) Mobiele Teams MTA: mobiel team voor acute zorg MTL: mobiel team voor langdurende en complexe zorg

26

27 Stuurgroep MT refelectiegroep Dagelijkse leiding MTA MTL

28 MT stuurgroep ( om de 4 weken op vrijdagmiddag )
Netwerkcoördinator Netwerkpromotor Hoofdgeneesheer B4-ziekenhuis Psychiater PAAZ Coördinator iBW Huisarts Dagelijkse leiding Hoofd MT : Henk Wylin Psychiater MT: dr Sofie Muylaert

29

30 MTA (9,7 FT ) Coördinator: Henk Wylin
Psychiater: dr Sofie Muylaert ( 8u ) dr Geert Everaert ( 2u ) Huisarts: dr Charlotte Feys ( 2u ) Psycholoog: Brecht Noyez Maatschappelijk werker: Nathalie Devroe (0.8) Psychiatrisch verpleegkundigen Isabelle Debolle (0.8 ) Hilde Brutin (0.8 ) Ann Decoster ( 0.8 ) An Coussens Hilde Verhaeghe (0.5 ) Nathalie Demeyer Joke Verlinde Eveline Verschatse

31 MTL ( 9.54 FT ) Coördinator: Hilde Vanacker (0.8 )
Psychiater: dr Sofie Muylaert (6u ) Huisarts: dr Charlotte Feys Psycholoog: Fleur Leuwers ( 0.5 ) Klaas Desmedt ( 0.5 ) Maatschappelijk Werker: Steffi Poriau Isabelle Vanquaethem Ergotherapeut: Vincent Serbruyns ( 0.5 ) Ervaringsdekundige: Katja Callewaert ( 0.6 ) Psychiatrisch verpleegkundigen: Justine Tampere Guido Van Mileghem Griet Velghe (0.8) Mieke Martens ( 0.84 ) Kristien Wallays

32 PZT: in de niet RIHO-zone
Mieke Honore ( 0.8 ) Evelyne Verfaeillie ( 0.8 )

33 doelgroep Personen met een (ernstige ) psychiatrische problematiek
Problemen op diverse levensdomeinen Tussen 16 jaar en 65 jaar Belangrijk ( zeker voor MTA ) GEEN urgenties

34 Opname vermijden / verkorten / cliënt in eigen context Werkwijze
PZT MTA MTL Aanmelding Intake asap < 24u < 5 dagen Doel Opname vermijden / verkorten / cliënt in eigen context Werkwijze Advies/coachen Coördinatie Begeleiding Behandelen Begeleiden Begeleiden/behandelen Duur langdurend Max 4 à 6 weken Max . 2 jaar Frequentie contacten 1x/week tot 1x/3 maanden Meerdere malen per dag – in afbouw FACT: meerdere per week Niet FACT: idem PZT Equipe 1.6 fte 9,7 fte + psychiater 9.54 fte + psychiater Support Adviesteam Eigen structuur regio Rest PRIT-regio Roeselare – Izegem - Hooglede

35 MT Behandelen therapie begeleiden coördinatie PZT Coachen - consulting dienstverlening advies sensibiliseren

36 middelen Neutralisatie van bedden: 7.64 FT
Additionele middelen: 4.8 FT PAAZ SZR en HHRM: 1 FT psycholoog SJP: 4.5 FT PZT ( saMENSpel ): 1.3 FT PAAZ SAT: bijkomend 0.5 FT ( nog niet )

37 bemerkingen Financiering: beperkt, dankzij inbreng eigen middelen mogelijk Patiënt: gratis Teamleden: verschillende werkgevers Beperkte middelen en uren Binnen bestaande teams Buiten de RIHO-zone Afstemming verantwoordelijkheden behandelende psychiater – psychiater MT – huisarts pilootproject

38 Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie
Twee sporen Arbeid en toeleiding tot arbeid Vrije tijd en ontmoeting Nieuwe en uitbreiding eigen werking Open forum Probleem financiering activiteitencentra ( iBW) Samenwerken met andere organisaties CAW: ontmoeting VOC Opstap: vrije tijd GTB: arbeid casusoverleg om de maand GIDtS: dienstencentrum rond Dominiek Savio

39 bemerkingen Wachten op RIZIV-conventie
Twee ingewikkelde sectoren: arbeid en zorg

40 Nauwe samenwerking met functie 2 en 3 BOR / COR / TOR
Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is Nauwe samenwerking met functie 2 en 3 BOR / COR / TOR Opmaken zorgpaden / zorgcircuits Zorgpad depressie Zorgpad alcohol Spoedopnames Medische klaring Respectvol handelen IPEO / KIPEO ( instrument voor psychosociale evaluatie en opvang ) Bed op Recept Telefoon op Recept Consultatie op recept

41 bemerkingen Tussen PAAZ en PZ is er toenadering
PAAZ is een deel van een groter geheel, het AZ Op de spoedopname-afdelingen is er weinig affiniteit met psychiatrie Sterk afhankelijk van de persoon van de geneesheer

42 Alternatieve “woonvormen”
Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is PVT / iBW: opmaken één intakedossier Gemeenschappelijke wachtlijst Alternatieve “woonvormen” Laagdrempelige opvang Roeselare Respijtplaatsen Samenwerking met woonzorginitiatieven Proefwonen Midden West-Vlaanderen Woonzorgprojecten: Hooglede Izegem Wingene Ingelmunster …..

43 bemerkingen Lokale besturen zijn belangrijke partner
Weinig mogelijkheden in de regio naar aanbod BW/ PVT noodzaakt ons om creatief te zijn

44 Huis in de stad Thuisbasis van PRIT
Netwerkcoördinator Mobiele teams Vergaderruimte familie, patiënten, …….. Aanbod ( niet gebonden aan de locatie ) Consultaties Open forum “Kenniscentrum” Psycho-educatie …………….

45 besluit Er is een beweging ingezet
Veel dynamiek, overtuiging in de regio Overtuigde, geëngageerde gangmaker We hebben nieuwe stenen in de rivier gelegd en oude wat verplaatst: de rivier is anders geworden


Download ppt "Netwerk geestelijke gezondheidszorg midden west-vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google