De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik"— Transcript van de presentatie:

1 Project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik
Algemene Vergadering OP GGZ W-Vl 13/12/2012

2 Inhoud Continuïteit project ZCMM Stand van zaken
- Expertgroep illegale middelen - Overleg crisisopvang Oostende Voorstelling ondersteuningsproject nachtopvang - Expertgroep legale middelen Voorstelling expertfunctie legale middelen - Herorganisatie drugteam Focusgroep Cliëntenoverleg AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

3 I. Continuïteit project ZCMM
Juni 2012: beslissing FOD: financiering project stopt eind 2012… Team OP: hoe kunnen we verder? Brainstorm in beide Expertgroepen: wat moet blijven bestaan? (achtergrond: art overgang naar Vlaanderen) 1) Expertgroep illegale middelen Procesbegeleiding bij integratie van drughulpverlening in art. 107 Belang van provinciaal perspectief Basis: nieuwe netwerkovereenkomst Hieraan gekoppeld: Beleidsoverleg Cliëntenoverleg (trajecten!) Focusgroep (verbinding) AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

4 2) Expertgroep legale middelen
Pleidooi voor behoud provinciale coördinatie mits voldoende aandacht voor koppeling naar het werkveld (afstemming/stroomlijning + concrete acties) Advies naar Raad van Bestuur 06/11: beslissing om middelen te voorzien in begroting 2013 Doelstelling: duidelijkheid omtrent welke opdrachten provinciaal moeten blijven (OP GGZ), welke niet (over te nemen door andere – art. 107, Provincie, …?) + duidelijkheid omtrent financieel alternatief Deadline= juli 2013 AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

5 Brief aan minister Onkelinx < OP ²
Aanpassing KB opdracht OP GGZ – Raad van State art. 8 ter: specifiek benoemen van opdracht overleg middelengerelateerde stoornissen en verslavingsproblematiek Art. 107 en integratie doelgroep verslaving: wat staat daar nog te gebeuren? Vlaamse Overheid? (groenboek → witboek) Provincie? AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

6 II. Stand van zaken AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM
Algemene Vergadering OP GGZ W-Vl Raad van Bestuur Expertgroep Illegale middelen Provinciaal drugteam Focusgroep verslavingszorg Cliëntenoverleg Liaison GGZ W-Vl Illegale drugs Overleg Crisisopvang Oostende Legale middelen AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

7 Expertgroep illegale middelen
- Thema’s op de agenda: conceptnota vroeginterventie, beroepsgeheim justitie- drughulpverlening, psychosociaal luik protocol arts- apotheker-cliënt (substitutie – Prov. Geneesk. Comm.), evaluatie en reorganisatie drugteamwerking, brainstorm omtrent project ZCMM, … - Provinciaal beleidsplan drughulpverlening: update - Concept ideaal zorgtraject: herdenken zorgmodules - Grote uitdaging: sector drughulpverlening versus art. 107 AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

8 Expertgroep legale middelen
- Thema’s op de agenda: rondgang en kennismaking leden expertgroep, bekrachtiging knelpuntennota 2011, voorstelling CGG preventiewerking, uitwerking expertfunctie legale middelen, brainstorm continuïteit project ZCMM, zorgpad alcohol, … - Expertfunctie legale middelen: zie volgende dia AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

9 Expertfunctie legale middelen
Ontstaan vanuit knelpuntennota: vaststelling late instroom alcoholproblematiek → hoe vroeger laten aanhaken? → focus op voorzorgtraject Vroegdetectie + opstarten evt. vervolgtraject ~ Kortdurende interventie (groepsaanbod) Doelstelling: deskundigheidsbevordering 1e lijn (cfr. “collaborative care”) → inzetten specialist alcoholproblematiek: ondersteuning op maat en vraaggericht AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

10 - opdracht binnen functie 1 (art. 107, dus regionaal)
Opdrachten: 1) oriëntatie 2) advies 3) coaching Echter ook ruimer: trajectbegeleiding, zorgcoördinatie, sensibilisering, … Organisatie: - opdracht binnen functie 1 (art. 107, dus regionaal) - bestaande kanalen op 1e lijn (huisartsen, OCMW, …) - samenwerking CGG preventiewerkers - t.a.v. nulde lijn? AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

11 Laagdrempelig en open groepsaanbod (focus= motivationeel)
“Superexpert” - provinciaal overkoepelend - opdrachten: afstemming, intervisie, supervisie, opleiding, ondersteuning, signaalfunctie, … Concrete realisatie - 20/12: 1e overleg met de netwerkcoördinatoren - Uitschrijven werkmodel expertfunctie - Ontwikkeling zorgpad alcohol (tool) - Financiering? AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

12 Overleg crisisopvang Oostende
Ontwikkeling ondersteuningsproject nachtopvang (→ zie aparte power point) Voorstelling op Stuurgroep Drugs Oostende Toevoegen van partner aan het overleg: Sociaal Huis Oostende Concreet, hoe verder? Lijst contactpersonen + overleg Piste KBS Piste art. 107 (PET-team Oostende) AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

13 Provinciaal drugteam Begin 2012: laatste ‘normale’ vergaderingen
April: evaluatie → 2 functies: cliëntenoverleg en focusgroep Voorstel tot opsplitsing en reorganisatie, bekrachtigd in AV OP GGZ voorjaar Schrijven en uitnodiging aan alle leden AV OP GGZ (zie tabel volgende dia) Juni: voorlopig laatste vergadering – wegens onduidelijkheid toekomst project ZCMM AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

14 Geen deelname: AZ Groeninge
Cliëntenoverleg Focusgroep verslaving Kompas (ambulant + residentieel) De Sleutel (Brugge, Veurne) MSOC PAAZ St. Andries, Tielt (evaluatie deelname na 6 mdn) Liaison illegale middelen PZ Heilig Hart, Ieper CrEM – AZ St. Jan, Brugge PZ St. Jozef, Pittem PZ Heilige Familie, Kortrijk PAAZ St. Andries Tielt (evaluatie deelname na 6 mdn) PC OLV van Vrede, Menen PAAZ OLV van Lourdes, Waregem Geen deelname: AZ Groeninge AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

15 Veel vragen van vroegere leden (nood op het werkveld)
→ Beslissing om beide pistes verder uit te werken en op de rails proberen te zetten in 2013 NB: - Betrekken netwerkcoördinatoren art. 107 - Blijft dit opdracht/taak van OP GGZ? AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

16 Provinciaal Overleg Drughulpverlening
Provinciaal Beleidsplan DHV: update MSOC-antennes Drughulpverlening in de Westhoek (Veurne) Liaisonfunctie illegale middelen (Kompas) ~ Mogelijkheden van de Provincie m.b.t. project ZCMM? (inhoudelijk/financieel) AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

17 Overleg drughulpverlening Westhoek
Vraag van de Sleutel 21/12: Overleg met partners uit regio + netwerkco regio Noord Oplossing op lange termijn? AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM

18 AV OP GGZ W-Vl 13/12/ ZCMM


Download ppt "Project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik"

Verwante presentaties


Ads door Google