De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering OP GGZ W-Vl 13/12/2012 Project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering OP GGZ W-Vl 13/12/2012 Project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering OP GGZ W-Vl 13/12/2012 Project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik

2 Inhoud 1. Continuïteit project ZCMM 2. Stand van zaken - Expertgroep illegale middelen - Overleg crisisopvang Oostende Voorstelling ondersteuningsproject nachtopvang - Expertgroep legale middelen Voorstelling expertfunctie legale middelen - Herorganisatie drugteam Focusgroep Cliëntenoverleg 2 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM

3 I. Continuïteit project ZCMM Juni 2012: beslissing FOD: financiering project stopt eind 2012… Team OP: hoe kunnen we verder? Brainstorm in beide Expertgroepen: wat moet blijven bestaan? (achtergrond: art. 107 + overgang naar Vlaanderen) 1) Expertgroep illegale middelen Procesbegeleiding bij integratie van drughulpverlening in art. 107 Belang van provinciaal perspectief Basis: nieuwe netwerkovereenkomst Hieraan gekoppeld: Beleidsoverleg Cliëntenoverleg (trajecten!) Focusgroep (verbinding) 3 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM

4 4 2) Expertgroep legale middelen Pleidooi voor behoud provinciale coördinatie mits voldoende aandacht voor koppeling naar het werkveld (afstemming/stroomlijning + concrete acties) Advies naar Raad van Bestuur 06/11: beslissing om middelen te voorzien in begroting 2013 Doelstelling: duidelijkheid omtrent welke opdrachten provinciaal moeten blijven (OP GGZ), welke niet (over te nemen door andere – art. 107, Provincie, …?) + duidelijkheid omtrent financieel alternatief Deadline= juli 2013

5 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 5 Brief aan minister Onkelinx < OP ² Aanpassing KB opdracht OP GGZ – Raad van State art. 8 ter: specifiek benoemen van opdracht overleg middelengerelateerde stoornissen en verslavingsproblematiek Art. 107 en integratie doelgroep verslaving: wat staat daar nog te gebeuren? Vlaamse Overheid? (groenboek → witboek) Provincie?

6 II. Stand van zaken AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 6 Algemene Vergadering OP GGZ W-Vl Raad van Bestuur OP GGZ W-Vl Expertgroep Illegale middelen Provinciaal drugteam Focusgroep verslavingszorg Cliëntenoverleg Liaison GGZ W-Vl Illegale drugs Overleg Crisisopvang Oostende Expertgroep Legale middelen

7 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 7 1. Expertgroep illegale middelen - Thema’s op de agenda: conceptnota vroeginterventie, beroepsgeheim justitie- drughulpverlening, psychosociaal luik protocol arts- apotheker-cliënt (substitutie – Prov. Geneesk. Comm.), evaluatie en reorganisatie drugteamwerking, brainstorm omtrent project ZCMM, … - Provinciaal beleidsplan drughulpverlening: update - Concept ideaal zorgtraject: herdenken zorgmodules - Grote uitdaging: sector drughulpverlening versus art. 107

8 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 8 2. Expertgroep legale middelen - Thema’s op de agenda: rondgang en kennismaking leden expertgroep, bekrachtiging knelpuntennota 2011, voorstelling CGG preventiewerking, uitwerking expertfunctie legale middelen, brainstorm continuïteit project ZCMM, zorgpad alcohol, … - Expertfunctie legale middelen: zie volgende dia

9 Expertfunctie legale middelen AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 9 Ontstaan vanuit knelpuntennota: vaststelling late instroom alcoholproblematiek → hoe vroeger laten aanhaken? → focus op voorzorgtraject Vroegdetectie + opstarten evt. vervolgtraject ~ Kortdurende interventie (groepsaanbod) Doelstelling: deskundigheidsbevordering 1 e lijn (cfr. “collaborative care”) → inzetten specialist alcoholproblematiek: ondersteuning op maat en vraaggericht

10 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 10 Opdrachten: 1) oriëntatie 2) advies 3) coaching Echter ook ruimer: trajectbegeleiding, zorgcoördinatie, sensibilisering, … Organisatie: - opdracht binnen functie 1 (art. 107, dus regionaal) - bestaande kanalen op 1 e lijn (huisartsen, OCMW, …) - samenwerking CGG preventiewerkers - t.a.v. nulde lijn?

11 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 11 Laagdrempelig en open groepsaanbod (focus= motivationeel) “Superexpert” - provinciaal overkoepelend - opdrachten: afstemming, intervisie, supervisie, opleiding, ondersteuning, signaalfunctie, … Concrete realisatie - 20/12: 1 e overleg met de netwerkcoördinatoren - Uitschrijven werkmodel expertfunctie - Ontwikkeling zorgpad alcohol (tool) - Financiering?

12 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 12 3. Overleg crisisopvang Oostende Ontwikkeling ondersteuningsproject nachtopvang ( → zie aparte power point) Voorstelling op Stuurgroep Drugs Oostende Toevoegen van partner aan het overleg: Sociaal Huis Oostende Concreet, hoe verder? Lijst contactpersonen + overleg Piste KBS Piste art. 107 (PET-team Oostende) …

13 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 13 4. Provinciaal drugteam Begin 2012: laatste ‘normale’ vergaderingen April: evaluatie → 2 functies: cliëntenoverleg en focusgroep Voorstel tot opsplitsing en reorganisatie, bekrachtigd in AV OP GGZ voorjaar Schrijven en uitnodiging aan alle leden AV OP GGZ (zie tabel volgende dia) Juni: voorlopig laatste vergadering – wegens onduidelijkheid toekomst project ZCMM

14 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 14 Geen deelname: AZ Groeninge CliëntenoverlegFocusgroep verslaving Kompas (ambulant + residentieel) De Sleutel (Brugge, Veurne) MSOC Kompas (ambulant + residentieel)PAAZ St. Andries, Tielt (evaluatie deelname na 6 mdn) De Sleutel (Brugge, Veurne)Liaison illegale middelen MSOCPZ Heilig Hart, Ieper CrEM – AZ St. Jan, BruggePZ St. Jozef, Pittem Liaison illegale middelenPZ Heilige Familie, Kortrijk PAAZ St. Andries Tielt (evaluatie deelname na 6 mdn) PC OLV van Vrede, Menen CrEM – AZ St. Jan, Brugge PAAZ OLV van Lourdes, Waregem

15 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 15 Veel vragen van vroegere leden (nood op het werkveld) → Beslissing om beide pistes verder uit te werken en op de rails proberen te zetten in 2013 NB: - Betrekken netwerkcoördinatoren art. 107 - Blijft dit opdracht/taak van OP GGZ?

16 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 16 5. Provinciaal Overleg Drughulpverlening Provinciaal Beleidsplan DHV: update MSOC-antennes Drughulpverlening in de Westhoek (Veurne) Liaisonfunctie illegale middelen (Kompas) ~ Mogelijkheden van de Provincie m.b.t. project ZCMM? (inhoudelijk/financieel)

17 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 17 6. Overleg drughulpverlening Westhoek Vraag van de Sleutel 21/12: Overleg met partners uit regio + netwerkco regio Noord Oplossing op lange termijn?

18 AV OP GGZ W-Vl 13/12/2012 - ZCMM 18


Download ppt "Algemene Vergadering OP GGZ W-Vl 13/12/2012 Project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik."

Verwante presentaties


Ads door Google