De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dubbelzware comorbiditeit: In elk ziekenhuis een PMU, of zijn er andere prioriteiten? Mw dr Wil Buis, voorzitter NFZP psychiater Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dubbelzware comorbiditeit: In elk ziekenhuis een PMU, of zijn er andere prioriteiten? Mw dr Wil Buis, voorzitter NFZP psychiater Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis."— Transcript van de presentatie:

1 Dubbelzware comorbiditeit: In elk ziekenhuis een PMU, of zijn er andere prioriteiten? Mw dr Wil Buis, voorzitter NFZP psychiater Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen Symposium Ziekenhuispsychiatrie in beweging 5 Apeldoorn, 5-9-2008I

2 Koepel van:  Cpv's (V&VNCP)  Ziekenhuispsychiaters (ACZP)  PAAZ-managers (VPM) Doel: bevorderen ziekenhuispsychiatrie

3 Prioriteiten NFZP Zorg verbeteren voor patiënten met comorbiditeit, multimorbiditeit en onbegrepen klachten Dualisme laten verdwijnen: naar één EPD, één DBC- systeem en één Wet op Dwangbehandeling Samenwerking tussen disciplines van NFZP en met psychologen (PAZ), geriaters etc. verbeteren Opleidingen en onderzoek bevorderen Adviseren o.a. over DBC´s Beleidsmakers mee zien te krijgen: VWS, NVZ, GGZ- Nederland, Zorgverzekeraars.

4 Prioriteiten m.b.t. comorbiditeit Goede consultatieve dienst Multidisciplinaire richtlijn voor delier Protocol voor suïcidepogingen PMU-bedden, bij voorkeur op PAAZ Deskundigheid en integrale zorg m.b.t.:  Zwangerschapsgereleerde problematiek  Alcoholgerelateerde problematiek  Anorexia nervosa  Onbegrepen lichamelijke klachten  Veel voorkomende comorbiditeit  Multimorbiditeit  Ouderenpsychiatrie.

5 Prioriteiten m.b.t. comorbiditeit, vervolg: Zorgketens comorbiditeit, 'diseasemanagement'  Carcinoom en depressie of angststoornis  Cardiovasculaire ziekten en depressie of angststoornis  CVA en depressie  Ziekte van Parkinson en depressie of psychose  COPD en depressie of angststoornis  Diabetes en depressie  Rheumatische aandoeningen en depressie  Nierlijden met dialyse en depressie of dementie  HIV-gerelateerde psychiatrische aandoeningen Participatie aan  Pijnteam  Geheugenpoli

6 Liaisonactiviteiten en samenwerking Werkafspraken: wie doet wat? Protocollen; afspraken over screening Multidisciplinaire teams of poliklinieken Modellen voor integrale zorg (INTERMED) Zorgketens / diseasemanagement Behandelmodules (inclusief psychotherapie!) (Dag)klinische voorzieningen.

7 Dubbelzware comorbiditeit: voor- en nadelen van een PMU Voordelen:  Deskundige psychiatrische hulp voor patiënt  Passend bij kerntaak ziekenhuispsychiatrie, doelgroep met hoogste prioriteit. Nadelen:  Ligt buiten de wijk van (de meeste) somatische specialisten, risico minder goede zorg wb ernstige somatische aandoening.  Beperkte specialistische verpleegkundige deskundigheid wb de veelheid van somatische problematiek, deskundigheid moeilijk op peil te houden.  Beperkt en onvoorspelbaar aanbod, onvoldoende om in elk ziekenhuis PMU te hebben?

8 De PMU: hoe verder? In elk ziekenhuis met een PAAZ een PMU? Ook een PMU in elk ZH zonder PAAZ?  Nadeel: weinig inbedding, beperkt pakket van psychiatrische zorg: psycholoog, ABC-therapeuten niet vanzelfsprekend  Nadeel: onvoldoende aanbod? Of alle delieren naar de PMU? Differentiatie, supraregionale functie PMU?  Nadeel: breuk met somatisch specialist Gecombineerde afdeling geriatrie/psychiatrie? Uitbouw consultatieve dienst? Meer accent op zorgketens, integrale zorg en werkafspraken met specialisten en huisartsen?  Nadeel: ontoereikend voor dubbelzware comorbiditeit.

9 Getallen PAAZ / PMU Submitted, A. Leentjens 2008

10 Randvoorwaarden comorbiditeit DBC's goed regelen, goede samenwerking en afspraken met zorgverzekeraar en R.v.Bestuur Advies NFZP: alle psychiatrische zorg inclusief consultatieve dienst transparant registreren in DBC GGZ Goede afstemming en samenwerking  cpv-psychiater-management  consultatieve dienst-somatisch specialisten-PAAZ/PMU  polikliniek-huisartsen-specialisten-psychologen  regionale GGZ-instellingen ICT: electronisch pat. dossier voor drempelloze communicatie tussen somatische en geestelijke gezondheidszorg en 1e en 3e lijn.

11 Conclusie / ter discussie Een goede zorg voor patiënten met dubbelzware comorbiditeit heeft prioriteit. Richtlijn delier en richtlijn suïcidepogingen moeten allereerst geregeld zijn Een goede consutatieve dienst eveneens Een PAAZ met PMU-bedden is wenselijk in elk ziekenhuis maar vooralsnog niet haalbaar Of elk ziekenhuis een PMU moet en kan hebben is de vraag Integrale zorg en zorgketens zijn wenselijk Een goede samenwerking met specialisten, verpleegkundigen, huisarts etc. is cruciaal.

12 Tot slot WERK MET PLEZIER EN MET OVERTUIGING, GA ERVOOR! http://nl.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA


Download ppt "Dubbelzware comorbiditeit: In elk ziekenhuis een PMU, of zijn er andere prioriteiten? Mw dr Wil Buis, voorzitter NFZP psychiater Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google