De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering van innovatieve zorg Wat zijn de mogelijkheden vanuit de overheid? Ron Schipper, 11 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering van innovatieve zorg Wat zijn de mogelijkheden vanuit de overheid? Ron Schipper, 11 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Financiering van innovatieve zorg Wat zijn de mogelijkheden vanuit de overheid? Ron Schipper, 11 oktober 2012

2 Waar hebben we het over? • Zorgvernieuwing, -innovatie, innovatieve zorg: 1.Zorg die nog niet bestond. Alle zorg is ooit nieuw, baanbrekend geweest. Bijvoorbeeld nierdialyse en harttransplantatie 2.VERnieuwde zorg. Zorg die met nieuwe techniek wordt uitgevoerd. Dezelfde zorg met de oude techniek blijft vaak nog enige tijd parallel beschikbaar. • Innovator: De perso(o)n(en) of organisatie(s) die de nieuwe techniek bedenken, ontwikkelen, testen, produceren et cetera. De ‘uitvinder’. • e-Health: zorg waarin gebruik wordt gemaakt van elektronische technieken, bijvoorbeeld elektronische communicatiemiddelen, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren • Financiering: zie volgende

3 Hoe wordt zorg betaald? • Op basis van de individuele zorgprestatie of • Wettelijk kader: a.Zorgverzekeringswet (Zvw, ‘basispakket’) en/of b.Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) c.Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg): • AWBZ + Zvw + Wmg zorg buiten basispakket (mogelijk in aanvullende verzekering) • Wmg zorgprestaties: NZa • AWBZ en Zvw basispakket: CVZ • Beiden op aanwijzing van VWS

4 Financiering van ontwikkelingen • Dekking van kosten voor ontwikkelen en testen van de innovatie: niet vanuit het zorgstelsel. • Terugverdienen van investeringen mogelijk via de zorg wanneer die eenmaal in vernieuwde vorm wordt geleverd. • Er zijn allerlei mogelijkheden, onder andere via Zorg voor Innoveren partner ZonMw. Zie ook Zorg voor innoveren

5 • Wanneer de innovatieve zorg valt binnen de definitie van de zorg zoals de NZa die heeft omschreven (de zorgprestatie), dan is de innovatieve zorg in ieder geval mogelijk. • Als diezelfde zorg niet binnen AWBZ of Zvw pakket valt maar wel binnen de Wmg: betaling uit aanvullende verzekering of portemonnee patiënt zelf. Bij twijfel: vraag het de NZa (prestatievragen) of het CVZ (pakketvragen). Een loket: Zorg voor innoveren

6 Niet binnen AWBZ of Zvw! Wat nu? 1.(Nog) niet binnen pakket? Nieuwe mogelijkheid voor instroom in het pakket: • Voorwaardelijke toelating (CVZ, curatieve zorg) • Tijdelijke toelating onder voorwaarden met uitzicht op onvoorwaardelijke (structurele) toelating Vraag het aan CVZ. Kan ook via loket: Zorg voor innoveren

7 Nog geen prestatie! Wat nu? 2.(Nog) niet binnen prestatiebeschrijvingen NZa? a.Zorg tijdelijk als experiment mogelijk: • Beleidsregel Innovatie (NZa): experimenten (max. 3 jaar) met uitzicht op aanpassing / uitbreiding prestatiebeschrijvingen • Recent aangepast: meer ruimte voor efficiëntie en kwaliteit, meer aandacht voor resultaten, evaluatie en instroom structurele prestaties b.Facultatieve prestatie: een zelf te bedenken toevoeging Belangrijke rol zorgaanbieder én zorgverzekeraar. Vraag het hen en daarna de NZa. Kan ook via loket: Zorg voor innoveren

8 Geen pakketzorg, geen prestatie! Wat nu? Zijn er nog meer mogelijkheden? • Uitgangspunt: een goed product is verkoopbaar • Allerlei bronnen, zie ook het overzicht • Informatie in ontwikkeling, wordt opgesteld in samenwerking met experts • Belangrijk: opstellen begroting, kosten-baten-analyse en/of een business case Binnenkort op: Zorg voor innoveren

9 Wel binnen pakket, maar: • Nieuwe (vormen van) zorg zijn vaak (aanvankelijk) duurder dan de bestaande: • Ontwikkelingskosten terugverdienen • Schaaleffecten • Nieuwe techniek zelf blijvend duurder; gezondheidswinst • Kosten gaan voor de baten uit • Vrije tarieven bieden meer mogelijkheden. Belangrijke rol voor zorgverzekeraars. Vraag het hen. Maar zie ook : Zorg voor innoveren

10 Wmg zorg is een lappendeken • Opgeknipt in Sectoren • Prestatiebeschrijvingen • Niet overal facultatieve prestaties • Tariefsoorten ( Vaste tarieven / Maximum tarieven / Bandbreedte tarieven / Vrije tarieven) • Én: het verandert. Vooral vanwege introductie marktwerking • Snelheid van aanpassingen verschilt ook nog per sector Overzicht binnenkort op Zorg voor innoveren

11 Overzicht eHealth NZa • Bredere scope • Ook zorg buiten de Zvw en Awbz (Wmg) • Ook combinaties • Obv twee vragen • Specifieke informatie: • Mogelijkheden • Beperkingen • Evt. declaratiebepalingen • Al dan niet Wmg zorg

12

13

14

15

16 Is dat genoeg? Discussie

17 Dank voor uw aandacht! Meer informatie: www.zorgvoorinnoveren.nl info@zorgvoorinnoveren.nl


Download ppt "Financiering van innovatieve zorg Wat zijn de mogelijkheden vanuit de overheid? Ron Schipper, 11 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google