De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triple Aim em Lijnloze zorg prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, voordracht bij bijeenkomst Lijnloze zorg in Noordoost Brabant: samenwerken aan een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triple Aim em Lijnloze zorg prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, voordracht bij bijeenkomst Lijnloze zorg in Noordoost Brabant: samenwerken aan een."— Transcript van de presentatie:

1 Triple Aim em Lijnloze zorg prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, voordracht bij bijeenkomst Lijnloze zorg in Noordoost Brabant: samenwerken aan een gezonde regio. Doet u mee? op 27 maart 2014

2 Triple Aim: theorie en model

3 Triple Aim = drie gelijktijdige doelen •Betere gezondheid •Betere proces kwaliteit •Kosten gelijk houden

4 Triple Aim = drie gelijktijdige doelen bij jeugdbeleid •Betere gezondheid (meer kinderen waarderen hun eigen leven met rapportcijfer acht of hoger) •Betere proces kwaliteit (één gezin, één plan) •Kosten gelijk houden tot 2020 (voor AWBZ, ZVW, Wmo en burger)

5 Triple Aim = drie gelijktijdige doelen bij beleid voor mensen met een beroerte •Betere gezondheid (betere overlevingskans na beroerte) •Betere proces kwaliteit (Meer pre-hospitale trombolyse binnen 4 uur; meer continuïteit van zorg) •Kosten gelijk houden (tot 2020 voor ZVW, AWBZ + WMO +burger)

6 kenmerken van Triple Aim •Eerst lange termijndoelen en de weg daarnaartoe bepalen (pre-planning) •Eenheid van beleid is belangrijker dan eenheid van bestuur •Ontwikkelen vanuit kleine demonstratie projecten •Zorgverzekeraar en gemeente samen in the lead: co-creatie •Daarna doorrekenen en uitwerken •Tegelijkertijd innoveren en implementeren •Motivatie van professionals is startpunt •Coalities op basis van ideeën en niet op basis van belangen •Open boek relaties ofwel transparantie over en weer tussen zorgaanbieder en financiers •Concurreren én samenwerking •Doelmatigheidswinst wordt ingezet voor preventie en betere zorg

7 Triple Aim: enkele tips •Kader stellend en controle op overschrijding van kader •Geen beleid per zorgaanbieder maar per doelgroep •Eerst probleem daarna pas doelstelling •Overal onafhankelijke poortwachters

8 Triple Aim: enkele doelgroepen 1.Zwangeren en jonge ouders 2.Jeugd met opgroei- en opvoedproblemen 3.mensen met kortdurende problemen 4.mensen met een of meer chronische aandoeningen 5.Mensen met beperkingen in hun ADL 6.mensen met acute problemen 7.mensen met kanker 8.mensen met behoefte aan zorg-op-afspraak 9.mensen met psychische en verslavingsproblemen

9 Een goed leven volgens de Skidelsky’s 1. Gezondheid 2. Geborgenheid 3. Respect 4. Persoonlijkheid 5. Harmonie met de natuur 6. Vriendschap 7. Vrije tijd Bron: Skidelsky R. & E. Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven, De Bezige Bij, Amsterdam, 2013. Oorspronkelijke Engelse titel: How much is enough? Allen Lane publishers, 2012.

10 Zes kwaliteiteisen voor ketens en netwerken 1.gezamenlijke probleemanalyse 2.gezamenlijke doelstellingen op basis van de probleemanalyse 3.systematische evaluatie en verbetering van de zorg 4.gestructureerd overleg tussen de professionals van het netwerk 5.schriftelijke afspraken over taakverdeling tussen professionals 6.betrokkenheid van zorgverzekeraar en gemeente in het netwerk

11 KPMG Plexus, Onderzoek naar de effectiviteit van poortwachters in het Nederlandse zorgstelsel 2000 – 2010, Amstelveen april 2012 Poortwachter is: 1.Bereikbaar en beschikbaar 2.Beoordelen van zorgvraag 3.Vaststellen van benodigde zorg ofwel indiceren 4.Verwijzen 5.en/of zelfbehandelen

12 Een Duits experiment met Triple Aim

13 Stelling 1: Zo hoort het te gaan per doelgroep 1.problemen in kaart brengen 2.financieel kader aangeven 3.visie ontwikkelen 4.definiëren van aanbod van zorg en welzijnpakket 5.structuur bepalen

14 Stelling 2 •Er dreigt een niemandsland tussen ZFW, WMO en AWBZ (WLZ). Gezamenlijke Brabantse gemeenten, CZ en VGZ moeten hiervoor een meldpunt creëren.

15 Stelling 3 Over enkele jaren functioneren er vijf verschillende wijkteams. Dat moeten we niet willen. Vijf wijkteams: 1.Eerstelijn 2.Sociaal wijkteam voor de Wmo 3.Basis GGz 4.Ouderenzorg met wijkteams 5.Jeugdzorg met wijkteams

16 Stelling 4 Zorgverzekeraars VGZ en CZ moeten gezamenlijk beleid voeren voor de eerstelijn en voor het doelgroepenbeleid. Als dat niet kan, moeten ze maar gaan uitruilen.

17 Stelling 5 Een regionale database is nodig om beleid en effecten voor andere sectoren te kunnen volgen Regionale data bases bestaan al (PCR, Achmea Health Data Base0 Pseudonomisering kan al Scheiden van uitvoering en onderzoek Geen taak van GGD maar voor entrusted third party

18 Ik dank u voor uw aandacht

19 Komen jullie op 31 oktober naar de presentatie in Utrecht van mijn boek Zorginnovatie volgens het cappucino model

20 Ik dank u voor uw aandacht Komen jullie op 31 oktober naar de presentatie in Utrecht van mijn boek Zorginnovatie volgens het cappucino model Willen jullie het boek kopen (300 pagina, 24,95 euro)?

21 Contact? •mail@guusschrijvers.nlmail@guusschrijvers.nl •www.guusschrijvers.nlwww.guusschrijvers.nl • www.twitter.com/GuusSchrijvers www.twitter.com/GuusSchrijvers


Download ppt "Triple Aim em Lijnloze zorg prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, voordracht bij bijeenkomst Lijnloze zorg in Noordoost Brabant: samenwerken aan een."

Verwante presentaties


Ads door Google