De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelen, randvoorwaarden een eerste stappen voor ketenfinanciering in de CVA-zorg: aanzet tot een discussienota Lezing op 22 november 2013 op het Symposium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelen, randvoorwaarden een eerste stappen voor ketenfinanciering in de CVA-zorg: aanzet tot een discussienota Lezing op 22 november 2013 op het Symposium."— Transcript van de presentatie:

1 Doelen, randvoorwaarden een eerste stappen voor ketenfinanciering in de CVA-zorg: aanzet tot een discussienota Lezing op 22 november 2013 op het Symposium De keten door, door prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom,

2 Doelen van Triple Aim: Betere gezondheid voor CVA-patiënt en diens familie Betere kwaliteit en continuïteit van CVA-zorg Gelijkblijvende premie voor Zorgverzekeringswet, AWBZ en gemeentefonds

3 Toelichting op doelen van Triple Aim: Lange termijn wordt belangrijker dan jaarlijks inkopen Preventie en Positie risico selectie en andere overgangen worden belangrijker Samenhangende zorgpaden worden belangrijker Doelmatigheidswinst besteden aan preventie Tot ca. 2018 is er voor geboortezorg evenveel geld beschikbaar als dit jaar Ketenfinanciering biedt de mogelijkheid kostenontwikkeling te koppelen aan bevolkingsontwikkeling Zero sum game

4 Eerst samenhangende zorgpaden dan pas ketenfinanciering een voorbeeld: Plan Geïntegreerde Oogzorg

5 Hoogwaardige CVA-ketenzorg: 1.Optimale benutting van competenties 2.Optimale filterwerking 3.Vastgelegde verwijsrichtlijnen 4.Duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling 5.Behoud en verbetering kwaliteit 6.Keuzevrijheid voor patiënt 7.Zorg dichtbij huis en concentratie waar nodig

6 Oogzorg als routekaart

7 Eerst samenhangende zorgpaden maken, dan pas ketenbekostiging

8 Ketenfinanciering: 1.Eén bedrag voor de keten gedurende een kalenderjaar 2.Op basis van historische kosten plus verwacht aantal CVA’s Betaald aan het ketenbestuur of zorggroep 3.Verdeeld door het zorggroepbestuur over de leden 4.Het zorggroepbestuur onderhandelt met de zorgverzekeraars 5.Kwaliteitsborging en financiële borging bij zorggroepbestuur 6.Globale verantwoording aan zorgverzekeraar

9 het Zorggroepbestuur? Zorggroep betreft vrijwillige aansluiting Zorggroep is een open groep Desnoods speelt de zorgverzekeraar het zorggroepbestuur

10 Voorwaarden voor ketenfinanciering Goede onderlinge verhoudingen Acceptatie van zorggroepbestuur door leden Goede IT, financiële en bedrijfskundige registratie Een corporatie als juridische vorm (1 e en 2 e lijn) Dienstverband met zorggroep is niet nodig, contract wel Niet iedere zorgprofessional hoeft mee te doen Toestemming NZA Instemming RVB van het ziekenhuis Klein beginnen

11 Voordelen van ketenfinanciering ten opzichte van bestaande situatie Financiering op maat volgt zorg op maat Ketenfinanciering bevordert samenwerking Geen verkeerde prikkels in systeem Makkelijker financiering van gemeenschappelijke kosten zoals voor Zorg ICT en scholing Minder gedoe met de zorgverzekeraar

12 Ketenfinanciering bij de wetenschap en het overige zorgveld wetenschappers: afschaffen betaling per verrichting Populatiegebonden bekostiging overal in het innovatieve veld Zorgverzekeraars: nog meer activity based costing USA: shared savings Nederland: ketenfinanciering in de chronische zorg Bij diabetes: te vroeg om te oordelen Co-creation is de laatste weken het sleutelwoord

13 Mijn eigen visie op populatie gebonden bekostiging Stop met P maal Q aanpak ofwel volumen financiering Eerst een lange termijn visie, kwantitatief uitgewerkt Werken met koptarief voor samenwerking en ICT Experimenteren met ketenfinanciering voor alle CVA zorg Eerst simuleren via een spel Daarn aanbesteden door zorgverzekeraar: wie durft?

14 Ketenfinanciering lijkt een droom en moeilijk te realiseren, want: Er komt veel op de CVA-zorg af: groei perspectief verdwijnt, concentratie van functies, andere bekostiging, IT systemen Schaarste leidt tot afwenteling en alleen korte termijn aandacht: ieder voor zich en niet allen voor een, een voor allen De verhoudingen zijn nog niet gelijkwaardig en open

15 Mee nemen naar huis: Triple Aim voor iedereen Budgetten blijven gelijk Hanteer zero sum game met behoud van taartpunten Doelmatigheidswinst naar preventie Ketenfinanciering vereist zorggroepbestuur Desnoods vervult de zorgverzekeraar die functie Werk aan open relaties

16 Ik dank u voor uw aandacht

17 Contact? mail@guusschrijvers.nl www.guusschrijvers.nl www.twitter.com/GuusSchrijvers Volg de Masterclassen van het Julius Centrum Volg mijn cursus Economie voor zorgprofessionals


Download ppt "Doelen, randvoorwaarden een eerste stappen voor ketenfinanciering in de CVA-zorg: aanzet tot een discussienota Lezing op 22 november 2013 op het Symposium."

Verwante presentaties


Ads door Google