De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diagnostiek in de psychiatrie Frans RJ Verhey. Opbouw lezing Wat is een psychische stoornis ? Wat is een psychische stoornis ? Uit welke onderdelen bestaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diagnostiek in de psychiatrie Frans RJ Verhey. Opbouw lezing Wat is een psychische stoornis ? Wat is een psychische stoornis ? Uit welke onderdelen bestaat."— Transcript van de presentatie:

1 Diagnostiek in de psychiatrie Frans RJ Verhey

2 Opbouw lezing Wat is een psychische stoornis ? Wat is een psychische stoornis ? Uit welke onderdelen bestaat een diagnose ? Uit welke onderdelen bestaat een diagnose ? Psychiatrisch onderzoek, hulpmiddelen Psychiatrisch onderzoek, hulpmiddelen DSM-IV DSM-IV

3 Psychische stoornis: definitie (APA) Syndroom van psychologische en/of gedrags- symptomen Syndroom van psychologische en/of gedrags- symptomen Klinisch relevant Klinisch relevant Leidend tot ongemak, handicap, en/of toegenomen risico op dood, pijn, handicap, of belangrijke mate van verlies van vrijheid Leidend tot ongemak, handicap, en/of toegenomen risico op dood, pijn, handicap, of belangrijke mate van verlies van vrijheid

4 Psychische stoornis: definitie Geen ‘normale’, cultureel gesanctioneerde reactie op gebeurtenissen (bv rouw) Geen ‘normale’, cultureel gesanctioneerde reactie op gebeurtenissen (bv rouw) Grenzen tussen ‘psychisch’ en ‘lichamelijk’ arbitrair Grenzen tussen ‘psychisch’ en ‘lichamelijk’ arbitrair Niet: afwijkend gedrag (politiek, relegieus of sexueel), tenzij gebaseerd op psychische of gedragsststoornis bij individu Niet: afwijkend gedrag (politiek, relegieus of sexueel), tenzij gebaseerd op psychische of gedragsststoornis bij individu Classificatie van stoornissen, niet van personen Classificatie van stoornissen, niet van personen

5 Diagnostiek Symptomen: (‘signs’ en ‘symptoms’) Symptomen: (‘signs’ en ‘symptoms’) –Bv: somberheid Syndroom (geheel van symptomen, beloop) Syndroom (geheel van symptomen, beloop) –Bv: depressieve stoornis

6 Diagnostiek Structuurdiagnose (bevat ook ‘verklaring’) Structuurdiagnose (bevat ook ‘verklaring’) –Bv: depressie nav overlijden partner bij 70 jarige vrouw met afhankelijke trekken Differentiaal diagnose Differentiaal diagnose –Bv: dd aanpassingsstoornis, angststoornis Diagnostische hulpmiddelen Diagnostische hulpmiddelen –Rating scales, zelfinvulijsten, tests Classificatie Classificatie –DSM-IV, ICD

7 Diagnose in de psychiatrie    

8 Diagnose in de psychiatrie Toestandsbeeld Toestandsbeeld –Anamnese, heteroanamnese, mentale status Verklaring Verklaring –Stress-diathese-model (draaglast, -kracht)

9 Kwetsbaarheden Genetisch Genetisch –Bv bij depressie, schizofrenie, dementie Somatisch Somatisch –Bv geboortetrauma, hormonaal Psychologisch Psychologisch –Bv gebrek zelfvertrouwen, dwangmatigheid, traumata Maatschappelijk Maatschappelijk –Bv beperkt netwerk, relationele spanningen

10 Voorbeeld psychiatrische diagnose “Eerste periode van depressie, ontstaan na conflict op werk bij 42 jarige gescheiden matig begaafde en lichamelijk gezonde vrouw, met persoonlijkheid met afhankelijke trekken en met verschillende sexuele psychotraumata in voorgeschiedenis” “Eerste periode van depressie, ontstaan na conflict op werk bij 42 jarige gescheiden matig begaafde en lichamelijk gezonde vrouw, met persoonlijkheid met afhankelijke trekken en met verschillende sexuele psychotraumata in voorgeschiedenis”

11 DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, 4e editie Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, 4e editie Standaard classificatie van psychische stoornissen uitgegeven door APA Standaard classificatie van psychische stoornissen uitgegeven door APA Toepasbaar voor verschillende situaties Toepasbaar voor verschillende situaties –Kliniek/research; verschillende ‘richtingen; settings; disciplines Zoveel mogelijk gebaseerd op empirische gegevens en/of consensus Zoveel mogelijk gebaseerd op empirische gegevens en/of consensus –Daarom: geen ‘Neurose’, ‘Homosexualiteit’ Voortdurend in ontwikkeling Voortdurend in ontwikkeling

12 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Versie 1: 1952 Versie 1: 1952 Versie 2: 1968 Versie 2: 1968 Versie 3: 1980 Versie 3: 1980 Versie 3-revised: 1986 Versie 3-revised: 1986 Versie 4: 1994 Versie 4: 1994 Versie 5: ± 2010 Versie 5: ± 2010

13 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Omvat: Omvat: –Classificatie van psychische stoornissen met codes –Diagnostische criteria –Informatie over prevalentie, familiair voorkomen, leeftijds-, sex- en cultuurspecifieke aspecten Doel: bevorderen van communicatie tussen professionals in GGZ (gemeenschappelijke taal) Doel: bevorderen van communicatie tussen professionals in GGZ (gemeenschappelijke taal)

14 DSM-IV: uitganspunten Descriptieve, atheoretische benadering Descriptieve, atheoretische benadering Diagnostische criteria Diagnostische criteria Systematische beschrijving Systematische beschrijving Diagnostische regels als info niet toereikend Diagnostische regels als info niet toereikend Beslisbomen voor differentiaal diagnose Beslisbomen voor differentiaal diagnose

15 DSM-IV: 5 ‘assen’ As I: klinische stoornis As I: klinische stoornis As II: persoonlijkheidsstoornis, mentale retardatie As II: persoonlijkheidsstoornis, mentale retardatie As III: lichamelijke stoornis: oorzakelijk of als gevolg As III: lichamelijke stoornis: oorzakelijk of als gevolg As IV: Psychosociale stressoren As IV: Psychosociale stressoren AS V: Globaal sociaal functioneren AS V: Globaal sociaal functioneren

16 DSM as I ALLE KLINISCHE STOORNISSEN ALLE KLINISCHE STOORNISSEN ANDERE OMSTANDIGHEDEN DIE KLINISCHE AANDACHT BEHOEVEN ANDERE OMSTANDIGHEDEN DIE KLINISCHE AANDACHT BEHOEVEN

17 DSM-IV: as 1 Stoornissen voor het eerst gediagnosticeerd in kinder of jeugdperiode Stoornissen voor het eerst gediagnosticeerd in kinder of jeugdperiode Cognitieve stoornissen Cognitieve stoornissen Psychische stoornissen gerelateerd aan lichamelijke aandoening Psychische stoornissen gerelateerd aan lichamelijke aandoening Stoornissen gerelateerd aan middelengebruik Stoornissen gerelateerd aan middelengebruik

18 DSM-IV: as 1: vervolg Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Stemmingsstoornissen Stemmingsstoornissen Angststoornissen Angststoornissen Somatoforme stoornissen Somatoforme stoornissen Nagebootste stoornissen Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Dissociatieve stoornissen

19 DSM-IV: as 1: vervolg Sexuele en gender-identiteitsstoornissen Sexuele en gender-identiteitsstoornissen Eetstoornissen Eetstoornissen Slaapstoornissen Slaapstoornissen Impulscontrole-stoornissen Impulscontrole-stoornissen Aanpassingsstoornissen Aanpassingsstoornissen Andere omstandigheden die klinische aandacht vereisen Andere omstandigheden die klinische aandacht vereisen

20 DSM-IV: as II: PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS: PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS: –Langdurig patroon van waarnemen van, omgaan met en denken over de omgeving, –Tot uiting komend in reeks van sociale en persoonlijke omstandigheden –Leidend tot aanzienlijke mate van ongemak of handicap in sociale, beroepsmatige of andere belangrijke persoonlijke omstandigheden –Stabiel en aanwezig vanaf adolescentie –Niet als gevolg van as 1 stoornis –Niet als gevolg van lichamelijke stoornis

21 DSM-IV: as II: Paranoide persoonlijkheidsstoornis Paranoide persoonlijkheidsstoornis Schizoide persoonlijkheidsstoornis Schizoide persoonlijkheidsstoornis Schizotypische persoonlijkheidsstoornis Schizotypische persoonlijkheidsstoornis Antisociale persoonlijkheidsstoornis Antisociale persoonlijkheidsstoornis Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline persoonlijkheidsstoornis Histrionische persoonlijkheidsstoornis Histrionische persoonlijkheidsstoornis Narcistische persoonlijkheidsstoornis Narcistische persoonlijkheidsstoornis Vermijdende persoonlijkheidsstoornis Vermijdende persoonlijkheidsstoornis Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis Mentale retardatie Mentale retardatie

22 DSM-IV: as III LICHAMELIJKE STOORNIS OF ANDERE LICHAMELIJKE TOESTAND LICHAMELIJKE STOORNIS OF ANDERE LICHAMELIJKE TOESTAND –Oorzakelijk (bv nierinsufficientie) –Als gevolg (bv gastritis bij alcoholmisbruik)

23 DSM-IV: as IV PSYCHOSOCIALE EN OMGEVINGS- PROBLEMEN DIE BIJDRAGEN AAN ONTSTAAN VAN STOORNIS PSYCHOSOCIALE EN OMGEVINGS- PROBLEMEN DIE BIJDRAGEN AAN ONTSTAAN VAN STOORNIS Gebaseerd op inschatting door ‘gemiddelde’ persoon onder zelfde omstandigheden Gebaseerd op inschatting door ‘gemiddelde’ persoon onder zelfde omstandigheden Criteria: Criteria: –mate waarin leidend tot verandering, –wenselijkheid, –mate waarin onder controle, –aantal

24 DSM-IV: as V GLOBALE INSCHATTING VAN FUNCTIONEREN GLOBALE INSCHATTING VAN FUNCTIONEREN Sociaal, beroepsmatig en psychologisch Sociaal, beroepsmatig en psychologisch Global Assessment of Functioning: schaal 1-100 Global Assessment of Functioning: schaal 1-100

25 DSM-IV: GAF score 100:In alle opzichten goed functionerend 100:In alle opzichten goed functionerend 80:Voorbijgaande symptomen, te verwachten reacties op psycho- sociale stressoren 80:Voorbijgaande symptomen, te verwachten reacties op psycho- sociale stressoren 60: Matig ernstige verschijnselen 60: Matig ernstige verschijnselen 40: Enige stoornissen in realitietszin of communicatie, of enrstige tekorten op werk gezin of sociaal 40: Enige stoornissen in realitietszin of communicatie, of enrstige tekorten op werk gezin of sociaal 20: Gevaar zichzelf of andere te beschadigen 20: Gevaar zichzelf of andere te beschadigen

26 DSM-IV diagnose, voorbeeld As I: As I: 296..23 depressieve stoornis, eerste episode, ernstig, zonder psychotische kenmerken 305.00:alcohol afhankelijkheid As II: As II: 301.6afhankelijke persoonlijkheidsstoornis As III: As III: Lichte gastritis, vitamine B1 deficientie As IV: As IV:Scheiding AS V: GAF score 40 AS V: GAF score 40

27 DSM-IV: opmerkingen Niet alle patienten met dezelfde classificatie zijn ook hetzelfde, of hebben baat bij dezelfde behandeling Niet alle patienten met dezelfde classificatie zijn ook hetzelfde, of hebben baat bij dezelfde behandeling Geen classificatie betekent niet: geen psychiatrische aandoening, wel: geen klassieke presentatie (bv ouderen) Geen classificatie betekent niet: geen psychiatrische aandoening, wel: geen klassieke presentatie (bv ouderen) Vervangt psychiatrische diagnose niet helemaal Vervangt psychiatrische diagnose niet helemaal DSM-IV vooronderstelt kennis en ervaring met vaststellen van verschijnselen: GEEN kookboek DSM-IV vooronderstelt kennis en ervaring met vaststellen van verschijnselen: GEEN kookboek


Download ppt "Diagnostiek in de psychiatrie Frans RJ Verhey. Opbouw lezing Wat is een psychische stoornis ? Wat is een psychische stoornis ? Uit welke onderdelen bestaat."

Verwante presentaties


Ads door Google