De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zienswijze vanuit de GGZ……. …….of toch vanuit de (L)VB Rens Evers Psychiater.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zienswijze vanuit de GGZ……. …….of toch vanuit de (L)VB Rens Evers Psychiater."— Transcript van de presentatie:

1 Zienswijze vanuit de GGZ……. …….of toch vanuit de (L)VB Rens Evers Psychiater

2 Problemen bij psychiatrie bij (L)VB •Wat is je uitgangspunt? –Symptoomdiagnostiek –Basale, fundamentele diagnostiek •Heeft nogal wat implicaties –Behandeling –Bejegening •Risicobepaling

3 De casus M •Biografie •IQ •Symptomen •Eerdere diagnostiek –Psychiatrisch: –Persoonlijkheid •Somatisch •Differentiaal diagnose •Voordelen en gevaren van verschillende benaderingen

4 Biografie •Eerste jaren in buitenland opgegroeid •Mishandeling in jeugd (< 5 jaar) door moeder •Met zus naar Nl gekomen op 5 jarige leeftijd •In Nl uiteindelijk residentieel (zus moest gaan werken)

5 IQ •IQ 79 (zwakbegaafd) •Sociaal emotioneel kinderlijk niveau •Structuurbehoeftig

6 Symptomen 1 •Ontremd •Onbegrijpelijke SMS’jes sturen (doen psychotisch aan) •Raar, vreemd gedrag •Bezig met opzetten van een eigen bedrijf •Geen tijd om te slapen •Megalomane uitspraken •Wil meer lorazepam

7 Symptomen 2 •Dwingend in contact •Beperkte sociale vaardigheden/contacten •Structuurbehoeftig •Snel overvraagd/overschat zichzelf (dat leidt dan vaak tot psychose) •Incongruent affect •Dwingend in contact •Zich als meisje laten inhuren •Slaapt gewoon

8 Somatisch •Diabetes mellitus type II –Mogelijk veroorzaakt door medicatie –????

9 Justitiële wapenfeiten •Mishandeling nadat een tenniswedstrijd niet door kon gaan •Dreiging naar politie Gevaar (m.b.t. het verkrijgen van BOPZ maatregel) •Maatschappelijke teloorgang (slaapt in de winter in een tent) •Gezondheid (idem) •Gevaar voor anderen?

10 Eerdere diagnoses •Bipolaire stoornis •Onveilige hechting •Psychotische stoornis •Persoonlijkheidsstoornis (anti sociale en narcistische trekken) •Geen as I stoornis

11 Bipolair? •+ –Megalomaan –Druk –Snel psychotisch - –Slaapt (vaak) gewoon –In contact niet manisch Instrumenten: (Mini) PAS-ADD, diverse andere screeners

12 Hechting •Inderdaad problemen in de eerste levensjaren met mogelijk hechtingsproblematiek •Moeder gewelddadig naar hem •Verhuisd met zus naar NL •Daarna vele woonplekken Instrumenten: HSL (hechtingsstijl)

13 Persoonlijkheidsstoornis •Narcistisch en anti-sociale trekken, m.a.w. Cluster B trekken (borderline structuur) •Dwingt meer medicatie af •Hoe ziet een cluster B-persoonlijkheid er uit bij een LVB-er? Instrumenten: DAPP-screener,, klinische blik (tegenoverdrachtsgevoel)

14 Psychotisch •Wel vaak in de war •Echt psychotisch? •Hoe lang psychotisch •Reactie op overvraging •Ik-zwak Instrumenten: (Mini) PAS-ADD, PANSS, klinische blik

15 Geen as I •Is wat voor te zeggen. •Beeld mogelijk te verklaren vanuit: –Laag sociaal emotionele ontwikkeling –Ik-zwakte Instrumenten: SEO, ESSEON, SEN-SEO, klinische blik

16 ASS? •? •Instrumenten: ADOS, ADI-R, SIT, RIMLAND etc…

17 Differentiaal diagnostische overwegingen Eerdere diagnoses waren mogelijk vanuit symptoomniveau gesteld Overweeg echter: •Bipolaire stoornis •Psychotische stoornis (schizofrenie?) •Hechtingsstoornis met als gevolg •Persoonlijkheidsstoornis •Autisme spectrum stoornis •Geen stoornis •Genetisch syndromaal beeld

18 Autisme spectrum stoornis •Structuur behoefte •Beperkte sociale vaardigheden (wordt ook andersom genoemd) •Snel overvraagd •Incongruent affect •Contact problemen (o.a. dwingend in contact), geen sociaal netwerk •Raar, vreemd gedrag •Zich als meisje verkleden en laten inhuren

19 22q11 deletie als voorbeeld van een genetisch syndroom •Fysieke verschijnselen •Psychiatrische verschijnselen •Als kind: –ASS, ADHD, angst •Als volwassene –Stemmingsproblemen, ASS, angst, psychoses •Instrument: genetisch onderzoek, (o.a. DNA)

20 Symptomatisch behandelen Je gaat in op het probleemgedrag, wilt dit gedrag weg hebben met: •Medicatie •Afzonderen

21 Risico’s symptomatisch handelen •Je behandeld soms iets wat er niet is •Effect kan placebo effect zijn, waardoor snel meer nodig is •Vaak meer op symptomen gericht •Averechtse paradoxale effecten •Bijwerkingen

22 Fundament behandelen •Kijk wat M nodig heeft –Indien ASS, wat anders dan bij bipolair beeld of bij persoonlijkheidsstoornis •Kijk naar wat hij leuk vindt, waar hij warm voor draait •Demystificeer

23 Voordelen van fundament behandelen •Preventief •Minder neven effecten •Langer durend effect

24 Bij (L)VB •Kijk naar de basale problematiek en niet enkel naar symptomen •Zijn de symptomen te behandelen door de basale problemen aan te pakken •Sluit psychiatrie niet uit, maar ben achterdochtig •Ben zuinig met medicatie •Kijk naar mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden •Haal de lading er af door realistischer te kijken (demystificeer)

25 Vragen? Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Zienswijze vanuit de GGZ……. …….of toch vanuit de (L)VB Rens Evers Psychiater."

Verwante presentaties


Ads door Google