De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

November 2009 Ontwrichtend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Mariet Clerkx.

Verwante presentaties


Presentatie over: "November 2009 Ontwrichtend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Mariet Clerkx."— Transcript van de presentatie:

1 november 2009 Ontwrichtend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Mariet Clerkx

2 november 2009 VG en OG? Organische beschadigingen Beperkte uitingsmogelijkheden geringe frustratietolerantie problematische agressieregulatie Pedagogisch onmachtige ouders etc

3 november 2009 Maar toch: Wie vertoont dat ontwrichtend gedrag nu eigenlijk?

4 november 2009

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Buurt in actie tegen komst gehandicapten

14 november 2009

15

16 Ontwrichten: *Uit zijn verband rukken *Krachteloos maken *Desorganiseren *Verlammen *Ontredderen

17 november 2009 Dus: Individu ↓↑ omgeving

18 november 2009

19 Bij beoordelen gedragsproblemen 4 aandachtsgebieden : 1 *De biotoop Invloed van omgevingsfactoren, huiscultuur en milieu

20 november 2009 2 De somatiek Aanwezigheid van lichamelijke ziekten, klachten en gebreken, en reacties daarop.

21 november 2009 3 De verstandelijke handicap Persoonskenmerken van de cliënt: cliënteigen baseline. Overvraging of ondervraging?

22 november 2009 4 De psychiatrische ziekte Niet het gedrag op zichzelf, maar de afwijking van de cliënt-gebonden baseline vormt de aanwijzing voor de stoornis.

23 november 2009 Ad 3: Verstandelijke handicap a. Beperkingen in intellectueel functioneren b. Beperkingen in adaptieve vaardigheden c. Vanaf geboorte of ontstaan in de jeugd

24 november 2009 a. Intellectueel functioneren *In maatschappelijke context kenmerkend voor cultuur en leeftijd *Indeling in niveaus (volgens DSM IV) Diep: IQ<20-25 Ernstig: IQ 20-25 tot 35-40 Matig: IQ 35-40 tot 50-55 Licht : IQ 50-55 tot 70 Zwakbegaafd (zeer licht): IQ >70

25 november 2009 b. Adaptieve vaardigheden Conceptueel: omgang met taal, overzicht, plannen Sociaal: omgang met anderen, sociale weerbaarheid, normen en waarden Praktisch: ADL, vervoer, voorkomen gevaarlijke situaties

26 november 2009 c. Vanaf jonge jaren Te onderscheiden van *Verworven hersenletsel *Later ontstane cognitieve defecten (psychosen, dementie, middelengebruik)

27 november 2009 Risicofactoren voor ontwikkelen van psychiatrische stoornis a. biologisch b. psychologisch c. sociaal

28 november 2009 a. Biologisch Genetisch Hersenafwijkingen (bijv. geboortetrauma) Epilepsie schildklierafwijkingen

29 november 2009 b. Psychologisch Beperkt overzicht Geringe stresstolerantie Geheugenproblemen Oordeels- en kritiekstoornissen Onrijpe afweermechanismen Laag zelfbeeld Beperkt abstract denken Beperkte copingstrategieën

30 november 2009 c. Sociaal Gebrek aan ondersteuning en bescherming Onder- of overstimulering Problemen met vinden van werk Misbruik Rouw Gebrekkige integratie Problemen met opbouwen van netwerk Veranderingen of stress in directe omgeving

31 november 2009 Psychiatrische stoornissen bij verstandelijk gehandicapten Gecompliceerd door: Zeer heterogene groep Beperkte communicatiemogelijkheden Veel somatische problemen (blindheid, doofheid) Atypische beelden Weinig screeninginstrumenten Wat is verstandelijke beperking, wat psychiatrie?

32 november 2009 Psychiatrische beoordeling Familie-anamnese (familiaire belasting) Ontwikkelingsanamnese Somatiek (oorzaak handicap, ziektes, mobiliteit, zintuiglijke beperkingen) Sociale anamnese (relaties, school, werk) Psychiatrische voorgeschiedenis (beeldomschrijving) Medicatie, drugs Actuele klachten

33 november 2009 Bij onderzoek zorgen voor *Zo veilig mogelijke omgeving *Eventueel aanwezigheid van vertrouwde anderen *Ontspannen, vriendelijke houding *‘het ijs breken’ *Nadenken over wel (vaak) of niet tutoyeren *Niet te lang:liever meerdere korte gesprekken *Oppassen voor sturende vragen *Veel info verzamelen (begeleidingsplan, vroeger *psychologisch onderzoek, heteroanamnese etc) *Indien nodig: gebruik visuele hulpmiddelen

34 november 2009 Verwarring mogelijk rond : Symptomen die bij de ontwikkelingsfase passen: praten met fantasievriendjes symptomen die passen bij een beperkt begrip: geen waan maar onbegrip ook bij niet psychotische VG ontstaat snel cognitieve desorganisatie bij stress grote rol van taal(begrip): moeilijk diagnose te stellen bij lagere niveaus

35 november 2009 Aspecten van de behandeling Voorlichting (psycho-educatie) Begeleiding Medicatie Psychotherapie cognitieve gedragstherapie

36 november 2009 Crisis… en dan? Voorkomen is beter dan genezen (een crisis is vaak niet de eerste) Smeed het ijzer als het koud is: *Crisisbeleid binnen de instelling *Afspraken met psychiatrische instellingen in de omgeving. *Attent zijn op wat beleidswijzigingen betekenen voor individuele personen

37 november 2009 Er moet nu wat gebeuren!!! Wie vertoont het ontwrichtend gedrag? (kijk verder dan de eerste indruk) Benoem ethische dilemma's bijvoorbeeld bijvoorbeeld rondom medicatie. Kondig de tijdelijk ervan meteen aan. Let op staken ervan. Zoek de krachten binnen het systeem op en zet die in. ‘Beheersing’ biedt meestal geen blijvende oplossing!!

38 november 2009 Doorbreken van ontwrichting vraagt ‘behandelattitude’ Verwondering Onderzoekend Open, nieuwsgierig Sterk vermogen tot mentaliseren ‘meteen reageren’ kunnen beheersen Niet te bang Geldt voor individuele werker, team én leidinggevenden


Download ppt "November 2009 Ontwrichtend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Mariet Clerkx."

Verwante presentaties


Ads door Google