De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De psychosociale ontwikkeling van kinderen met een visuele handicap Module E Sociale vaardigheid Module E 1 Grondbeginselen Bijlage E 1 b.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De psychosociale ontwikkeling van kinderen met een visuele handicap Module E Sociale vaardigheid Module E 1 Grondbeginselen Bijlage E 1 b."— Transcript van de presentatie:

1 De psychosociale ontwikkeling van kinderen met een visuele handicap Module E Sociale vaardigheid Module E 1 Grondbeginselen Bijlage E 1 b

2 Sociale vaardigheid “De vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het oplossen van de problemen in de sociale omgeving, strekken zich uit van de basisvaardigheden van het dagelijks leven (daily living skills) via het zich kunnen redden in het openbare leven (instanties, autoriteiten) en in het verkeer (mobiliteit) tot aan de technieken van de zelfhandhaving en het zich kunnen handhaven binnen en in de confrontatie met een wereld van niet-gehandicapten (F. Mersi 1975, p. 400).”

3 Visuele handicap Factoren die het leven van scholieren met een visuele handicap bemoeilijken De persoon van de visueel gehandicapte scholier

4 Inperking van de ruimte voor eigen ervaringen Ontwikkelingsprikkels voor het differentiëren van de motoriek zeldzamer Aanleren van bewegingen door imitatie niet of slechts beperkt mogelijk Minder ervaring in het gebruik van motorische processen Belemmering van de lichaamswaarneming Bewegingen ongecoördineerd, onevenwichtig, weinig betrokkenheid met het eigen lichaam Belangrijke ervaring van een groeiende vaardigheid ontbreekt.

5 Taalontwikkeling belemmerd Gebrekkig of geen overzicht over sociale situaties Mimiek en gebaren niet of moeilijk te herkennen Waarneming bemoeilijkt Communicatieproblemen Foto: Wolf-Dietrich Weißbach

6 Geen acceptatie van de handicap door de ouders Overdreven bescherming /overbelasting Negatief zelfbeeld De rol van de ouders Agressie Overdreven vraag om hulp Schuldgevoelens Onvervulbare verwachtingen Schaamte Negatieve reacties vanuit de omgeving Vertwijfeling Negatieve ervaringen met deskundigen

7 Visuele handicap Factoren die het leven van scholieren met een visuele handicap bemoeilijken De persoon van de visueel gehandicapte scholier Sociale omgeving

8 Beperkte mogelijkheden tot deelname aan spelletjes/interesses van leeftijdgenoten Negatief zelfbeeld Er bij voorbaat van uitgaan dat iets mislukt Onrealistische zelfbeoordeling De rol van de leeftijdgenoten Leeftijdgenoten hebben weinig of geen ervaring in het omgaan met mensen met een handicap. Ontbrekende sociale erkenning Sociaal isolement Het afwijzen van hulp Ontkenning van de handicap Foto: Wolf-Dietrich Weißbach

9 negatief zelfbeeld sociaal isolement zelfdefinitie aan de hand van de handicap zelfstigmatisering De rol van de maatschappij maatschappelijke vooroordelen stigmatisering weinig informatie over visuele handicaps misplaatst medelijden

10 Visuele handicap Gebrekkig overzicht over sociale situaties Overdreven bescherming /overbelasting door de ouders Beperkte mogelijkheden tot deelname aan spelletjes/interesses van leeftijdgenoten Waarneming bemoeilijkt Factoren die het leven van scholieren met een visuele handicap bemoeilijken Taalontwikkeling belemmerd Stigmatisering Maatschappelijke vooroordelen Mimiek en gebaren niet of moeilijk te herkennen Bewegingsprik kels ingeperkt Aanleren van bewegingen door imitatie niet/slechts beperkt mogelijk Ontbrekende sociale erkenning Leeftijdgenoten hebben weinig of geen ervaring in het omgaan met mensen met een handicap. Geen acceptatie van de handicap door de ouders

11 Sociale vergelijkingsprocessen Reacties vanuit de sociale omgeving Herkennen van de eigen tekortkomingen en gebreken Confrontatie met nieuwsgierigheid, medelijden, misplaatst aanbieden van hulp, stereotiepe denkbeelden over handicaps etc. Negatief gevoel van eigenwaarde

12 sociale contacten (sociaal isolement) levensinstelling (angsten) (negatief) zelfbeeld (overdreven) vraag om hulp (onrealistische) zelfbeoordeling (problemen bij de) vorming van plannen stereotypieën de omgang met hulp (het afwijzen van hulp) (inperking van het) plezier in het zelf op onderzoek gaan (overdreven) binding aan vaste contactpersonen agressiviteit (autoagressie, agressie) gerichtheid op successen/mislukkingen waarneming (sproblemen) zelfdefinitie (aan de hand van de handicap) taalgedrag (verbalisme) slaap (stoornissen) communicatie (problemen) Mogelijke gevolgen van de levensomstandigheden van scholieren met een visuele handicap Foto: Wolf-Dietrich Weißbach

13 „Vaardig t.a.v. de eigen handicap“ Nauwkeurige kennis van de eigen visuele handicap Kunnen benoemen van oorzaak, prognose, gevolgen Visuele waarnemingsmogelijkheden moeten realistisch worden ingeschat in vergelijking met een volledig gezichtsvermogen. Zekerheid in de omgang met hulpmiddelen In plaats van overdreven grote letters overstappen op brailleschrift Compensatietechnieken kennen en toepassen voor leermethodes voor niet-slechtzienden (overhead, schoolbord, tabellen...) bijvoorbeeld een uittreksel maken, grafieken maken en interpreteren Vaardigheden voor het leven van alledag... (Rullof, 1997, p. 34)


Download ppt "De psychosociale ontwikkeling van kinderen met een visuele handicap Module E Sociale vaardigheid Module E 1 Grondbeginselen Bijlage E 1 b."

Verwante presentaties


Ads door Google