De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV A. Verschillende motorische en één of meer vocale tics B. Tics verschijnen verschillende malen perd dag,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV A. Verschillende motorische en één of meer vocale tics B. Tics verschijnen verschillende malen perd dag,"— Transcript van de presentatie:

1 Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV A. Verschillende motorische en één of meer vocale tics B. Tics verschijnen verschillende malen perd dag, bijna dagelijks of met intervallen gedurende meer dan één jaar; in deze periode is er geen tic-vrije periode van meer dan 3 maanden C. De stoornis veroorzaakt ontreddering of een duidelijke belemmering in het sociaal, beroepsmatig,…. functioneren

2 Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV D. Aanvang voor de leeftijd van 18 jaar E. Geen gevolg van de fysiologische effecten van bepaalde stoffen (bv. stimulantia) of een medische aandoening

3 Prevalentie Bij mannen: 1 à 8 op 1000 Bij vrouwen: 0,4 à 4 op 1000 Vrij veel variatie in prevalentiegegevens, o.m. te wijten aan instrumenten, leeftijd, soort populatie Beste studie: Apter et al. (1992-1993) geeft bij adolescenten een voorkomen van 0,42 op 10.000 Sex-ratio: 2:1-10:1 M-V

4 Beloop Aanvang vanaf 4 jaar Mediaan voor motorische tics is 7 jaar Meestal aanvang met enkelvoudige faciale tic Graduele ontwikkeling, meestal levenslang Minder symptomen in de adolescentie en volwassenheid

5 Etiologie  Sterke genetische bijdrage  Autosomaal dominante overerving  Interactie genetische en omgevingsfactoren (pre- en perinatale complicaties)  Omgevingsfactoren kunnen ernst van symptomen beïnvloeden  Neurobiologische en neuropsychologische bevindingen vragen om bevestiging

6 Comorbiditeit  OCD  TS: tot ongeveer 50% OCD  OCD: 19-59% TS  Ongeveer 25% van TS-familieleden heeft OCD  Ongeveer 5% van OCD-familieleden heeft TS  Link tussen beide is nog onduidelijk  TS+OCD heeft slechtere prognose

7 Comorbiditeit  ADHD  TS: tot ongeveer 50% ADHD  ADHD: 10-30% TS  Ongeveer 35% van TS-familieleden heeft ADHD  TS+ADHD: meer agressie  Leerstoornissen  ODD en CD  Stemmingsstoornissen  ……….

8 Bijkomende kenmerken  Coprolalie: 8-20 % van de gevallen (in andere culturen soms nog minder)  Schaamte  Fysieke letsels  Gedragsmoeilijkheden (niet gecorreleerd met ernst symptomen)  Sociale competentieproblemen  vaak verworpen status  Agressie

9 Diagnostiek  Tics laten beschrijven door ouders of kind  Tics laten demonstreren  Zelf tics demonstreren  Aan tics gekoppelde nevenverschijnselen bevragen  Observatie: onrust, rusteloosheid, kuchen, lichte tics, knipperen  Let op: vaak worden tics opgehouden tijdens onderzoek  Comorbiditeit bevragen/onderzoeken  Instrumenten: zie oefening

10 Interventie  Voorlichting en begeleiding:  Ouders, kind, school  Contact met andere ouders en kinderen  Minderwaardigheidsgevoelens  Medicatie: reductie van ca. 70% is realistisch –Clonidine (Dixarit  ) –Neuroleptica pimozide (Orap  ) haloperidol (Haldol  ) Gedragstherapeutische technieken (zie syllabus)


Download ppt "Syndroom van Gilles de la Tourette in de DSM-IV A. Verschillende motorische en één of meer vocale tics B. Tics verschijnen verschillende malen perd dag,"

Verwante presentaties


Ads door Google