De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suïcidaliteit in de crisisdienst Een Systemische benadering Ella Mutter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suïcidaliteit in de crisisdienst Een Systemische benadering Ella Mutter."— Transcript van de presentatie:

1 Suïcidaliteit in de crisisdienst Een Systemische benadering Ella Mutter

2 HET PROGRAMMA  Enkele getallen  ‘Onze visie op suïcidaliteit’  Systemische interventie  Video 31 mei 2013Cornelis, Mutter @ Oenen

3 Enkele cijfers SPA Amsterdam  27%= 1142 aanmeldingen zijn vanwege gevaar voor eigen leven  40% van de aanmeldingen is in zorg binnen de GGZ Amsterdam 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

4 Ingeschatte suïciderisico  Totaal 4231 consulten in 2011 Suïciderisico: 1= geen 2= laag 3= middelmatig 4=hoog 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

5 Plaats vervolg behandeling “hoog” suïcidaal risico 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

6 Visie Amsterdamse Crisisdienst  systeem systeem systeem systeem 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

7 Waarom het systeem erbij?  Informatie geven en krijgen  Moreel recht  Als patiënt verandert, zal systeem mee moeten veranderen.  Actieve betrokkenheid systeem vergroot de kans op succes  Hulpverlener is slechts passant  Doorbreken isolement, beveiliging, ondersteuning, decoderen boodschap 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

8 CSII CONSENSUSGERICHT SYSTEMISCH INTERVIEWEN EN INTERVENIEREN  Denkkader  Attitude  Aanpak Cornelis, Mutter @ Oenen 31 mei 2013

9  Denk circulair: niets of niemand is “de oorzaak”  Kracht van systeem is veel groter dan van hulpverlener alleen  Diagnose niet hoofdzaak maar begrijpen  Focus op interacties en rollen in plaats van op intra- psychische processen  Patronen in het systeem beschrijven in plaats van duiden en interpreteren van individuele emoties CONCEPTUELE DENKKADER Cornelis, Mutter @ Oenen 31 mei 2013

10  Positie: voorzitter of consulent  Nieuwsgierig (‘begrijpen’)  Niet-oordelen  ‘Meerzijdig partijdig’  Streef naar consensus ATTITUDE Cornelis, Mutter @ Oenen 31 mei 2013

11 AANPAK  Interview  Interventie Cornelis, Mutter @ Oenen 31 mei 2013

12 De 3 watjes volgen:  Wat is er aan de hand?  Wat is er al geprobeerd qua oplossingen?  Wat moet er nu gebeuren?  (Wat te doen als de beoogde aanpak niet het gewenste effect heeft?) Cornelis, Mutter @ Oenen INTERVIEW 31 mei 2013

13  Dit start bij de 3 de ‘Wat’: overeenkomst over wat er nu moet gebeuren  Iedereen neemt deel aan de afspraak, of, op zijn minst, ondersteunt deze  Doel van de afspraak is dat het problematische gedrag verandert, de naasten minder belast worden of geholpen worden om te gaan met de situatie Cornelis, Mutter @ Oenen INTERVENTIE: AFSPRAAK 31 mei 2013

14 SPANNINGSVELD EXPERT- CONSULENT  Consulent/Voorzitter/Proces  Onderdeel van het proces  Kan door het gehele systeem ingezet worden als “expert”  Expert oordeel wordt weer besproken in het systeem  Consensus tussen alle deelnemers, dus ook de expert, over uiteindelijke afspraak, is noodzakelijk! 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

15 VERVOLG VAN DE INTERVENTIE Wat heeft het opgeleverd? Wat moet er nu gebeuren? Hetzelfde of iets anders? Cornelis, Mutter @ Oenen 31 mei 2013

16 Basisattitude suïcidaal gedrag  Accepteer dat zelfmoord een optie kan zijn. Wijs suïcide niet principieel af, accepteer de doodswens als een mogelijk antwoord op problemen  Maar: ga niet akkoord met een keuze voor de dood als nog niet alle opties onderzocht zijn 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

17 … vervolg basisattitude  Neem iedere suïcidale uiting serieus: of iemand nu tot een hoog- of laag-risico groep behoort, hij of zij kan morgen dood zijn.  Maar: bedenk dat suïcidale uitingen een wanhopige schreeuw om hulp zijn en dat de meeste cliënten die zich suïcidaal uiten niet daadwerkelijk dood willen 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

18 … vervolg basisattitude  Realiseer je dat suïcidedreiging een grote emotionele druk legt op alle betrokkenen, inclusief jezelf: intuïtief gaat suïcide nu eenmaal in tegen de levensdrift die nagenoeg alle mensen kenmerkt.  Maar: realiseer je dat niemand een cliënt in leven kan houden behalve de cliënt zelf. 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

19 … vervolg basisattitude  Betrek altijd het natuurlijk netwerk bij de aanpak of de hulpvrager hier nu expliciete toestemming voor geeft of niet. Vuistregel: ’Goed hulpverlenerschap gaat boven privacy’  Maar: respecteer waar mogelijk de privacy van de hulpvrager, wees je bewust dat de balans tussen privacy recht en goed-hulpverlenerschap precair is; overleg dus zorgvuldig, noteer al je overwegingen in het dossier en licht je handelwijze steeds duidelijk toe. 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

20 …vervolg basisattitude Tenslotte:  Ga zorgvuldig, systematisch en meevoelend te werk, en maak gebruik van de kennis en ervaring van jezelf en anderen, zoals je ook bij andere hulpvragen gewoon bent. Werk volgens een duidelijk schema.  Maar: realiseer je dat er (vanwege de aard van de problematiek) geen ‘evidence-based’ geprotocolleerde aanpak bestaat waarmee je je handelen kunt onderbouwen. Toets bij twijfel dus je handelen aan het oordeel van collega’s. 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

21 Interventies suïcidaliteit  “Wat is er aan de hand”  Suïcidaliteit geheel uitvragen: hoe concreter hoe beter!  Expliciteren relationele boodschappen  (impliciet wordt, door de suïcidaliteit te bespreken met het systeem, het isolement doorbroken)  “Wat moet er gebeuren?”  Veiligheid bespreken  Bezinning: tijd nemen, uitstel maar geen afstel 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

22 Voorwaarden  Voldoende tijd  Co-therapie  Intervisie  Steun van team en leidinggevende 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen

23 Contact ella.mutter@ggzspa.nl jurgen.cornelis@ggzspa.nl PowerPoint: www.spoedeisendepsychiatrie.nl 31 mei 2013 Cornelis, Mutter @ Oenen


Download ppt "Suïcidaliteit in de crisisdienst Een Systemische benadering Ella Mutter."

Verwante presentaties


Ads door Google