De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suïcidaliteit in de crisisdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suïcidaliteit in de crisisdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Suïcidaliteit in de crisisdienst
Een Systemische benadering Ella Mutter

2 HET PROGRAMMA Enkele getallen ‘Onze visie op suïcidaliteit’
Systemische interventie Video Cornelis, Oenen 31 mei 2013

3 Enkele cijfers SPA Amsterdam
27%= 1142 aanmeldingen zijn vanwege gevaar voor eigen leven 40% van de aanmeldingen is in zorg binnen de GGZ Amsterdam Cornelis, Oenen 31 mei 2013

4 Ingeschatte suïciderisico
Totaal 4231 consulten in 2011 Suïciderisico: 1= geen 2= laag 3= middelmatig 4=hoog Cornelis, Oenen 31 mei 2013

5 Plaats vervolg behandeling “hoog” suïcidaal risico
Cornelis, Oenen 31 mei 2013

6 Visie Amsterdamse Crisisdienst
systeem systeem systeem systeem Cornelis, Oenen 31 mei 2013

7 Waarom het systeem erbij?
Informatie geven en krijgen Moreel recht Als patiënt verandert, zal systeem mee moeten veranderen. Actieve betrokkenheid systeem vergroot de kans op succes Hulpverlener is slechts passant Doorbreken isolement, beveiliging, ondersteuning, decoderen boodschap Cornelis, Oenen 31 mei 2013

8 CSII CONSENSUSGERICHT SYSTEMISCH INTERVIEWEN EN INTERVENIEREN
Denkkader Attitude Aanpak Cornelis, Oenen 31 mei 2013

9 CONCEPTUELE DENKKADER
Denk circulair: niets of niemand is “de oorzaak” Kracht van systeem is veel groter dan van hulpverlener alleen Diagnose niet hoofdzaak maar begrijpen Focus op interacties en rollen in plaats van op intra- psychische processen Patronen in het systeem beschrijven in plaats van duiden en interpreteren van individuele emoties Cornelis, Oenen 31 mei 2013

10 ATTITUDE Positie: voorzitter of consulent Nieuwsgierig (‘begrijpen’)
Niet-oordelen ‘Meerzijdig partijdig’ Streef naar consensus Meerzijdig partijdige opstelling: Opstelling waarbij iedere aanwezige erkenning en waardering krijgt voor zijn of haar standpunt, zonder dat de behandelaar zich een oordeel aanmatigt over dit standpunt. Cornelis, Oenen 31 mei 2013

11 AANPAK Interview Interventie Cornelis, Oenen 31 mei 2013

12 INTERVIEW De 3 watjes volgen: Wat is er aan de hand?
Wat is er al geprobeerd qua oplossingen? Wat moet er nu gebeuren? (Wat te doen als de beoogde aanpak niet het gewenste effect heeft?) Cornelis, Oenen 31 mei 2013

13 INTERVENTIE: AFSPRAAK
Dit start bij de 3de ‘Wat’: overeenkomst over wat er nu moet gebeuren Iedereen neemt deel aan de afspraak, of, op zijn minst, ondersteunt deze Doel van de afspraak is dat het problematische gedrag verandert, de naasten minder belast worden of geholpen worden om te gaan met de situatie Cornelis, Oenen 31 mei 2013

14 SPANNINGSVELD EXPERT- CONSULENT
Consulent/Voorzitter/Proces Onderdeel van het proces Kan door het gehele systeem ingezet worden als “expert” Expert oordeel wordt weer besproken in het systeem Consensus tussen alle deelnemers, dus ook de expert, over uiteindelijke afspraak, is noodzakelijk! Cornelis, Oenen 31 mei 2013

15 VERVOLG VAN DE INTERVENTIE
Wat heeft het opgeleverd? Wat moet er nu gebeuren? Hetzelfde of iets anders? Cornelis, Oenen 31 mei 2013

16 Basisattitude suïcidaal gedrag
Accepteer dat zelfmoord een optie kan zijn. Wijs suïcide niet principieel af, accepteer de doodswens als een mogelijk antwoord op problemen Maar: ga niet akkoord met een keuze voor de dood als nog niet alle opties onderzocht zijn Cornelis, Oenen 31 mei 2013

17 …vervolg basisattitude
Neem iedere suïcidale uiting serieus: of iemand nu tot een hoog- of laag-risico groep behoort, hij of zij kan morgen dood zijn. Maar: bedenk dat suïcidale uitingen een wanhopige schreeuw om hulp zijn en dat de meeste cliënten die zich suïcidaal uiten niet daadwerkelijk dood willen Cornelis, Oenen 31 mei 2013

18 …vervolg basisattitude
Realiseer je dat suïcidedreiging een grote emotionele druk legt op alle betrokkenen, inclusief jezelf: intuïtief gaat suïcide nu eenmaal in tegen de levensdrift die nagenoeg alle mensen kenmerkt. Maar: realiseer je dat niemand een cliënt in leven kan houden behalve de cliënt zelf. Cornelis, Oenen 31 mei 2013

19 …vervolg basisattitude
Betrek altijd het natuurlijk netwerk bij de aanpak of de hulpvrager hier nu expliciete toestemming voor geeft of niet. Vuistregel: ’Goed hulpverlenerschap gaat boven privacy’ Maar: respecteer waar mogelijk de privacy van de hulpvrager, wees je bewust dat de balans tussen privacy recht en goed-hulpverlenerschap precair is; overleg dus zorgvuldig, noteer al je overwegingen in het dossier en licht je handelwijze steeds duidelijk toe. Cornelis, Oenen 31 mei 2013

20 …vervolg basisattitude
Tenslotte: Ga zorgvuldig, systematisch en meevoelend te werk, en maak gebruik van de kennis en ervaring van jezelf en anderen, zoals je ook bij andere hulpvragen gewoon bent. Werk volgens een duidelijk schema. Maar: realiseer je dat er (vanwege de aard van de problematiek) geen ‘evidence-based’ geprotocolleerde aanpak bestaat waarmee je je handelen kunt onderbouwen. Toets bij twijfel dus je handelen aan het oordeel van collega’s. Cornelis, Oenen 31 mei 2013

21 Interventies suïcidaliteit
“Wat is er aan de hand” Suïcidaliteit geheel uitvragen: hoe concreter hoe beter! Expliciteren relationele boodschappen (impliciet wordt, door de suïcidaliteit te bespreken met het systeem, het isolement doorbroken) “Wat moet er gebeuren?” Veiligheid bespreken Bezinning: tijd nemen, uitstel maar geen afstel Cornelis, Oenen 31 mei 2013

22 Voorwaarden Voldoende tijd Co-therapie Intervisie
Steun van team en leidinggevende Cornelis, Oenen 31 mei 2013

23 Contact PowerPoint: Cornelis, Oenen 31 mei 2013


Download ppt "Suïcidaliteit in de crisisdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google