De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar indicatiestelling voor psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen Janine van Manen, Helene Andrea, Roel Verheul Viersprong Institute.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar indicatiestelling voor psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen Janine van Manen, Helene Andrea, Roel Verheul Viersprong Institute."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar indicatiestelling voor psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen Janine van Manen, Helene Andrea, Roel Verheul Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders (VISPD) janine.van.manen@deviersprong.nl, www.vispd.nl

2 Stand van zaken •Wat weten we al? –Vertommen en Audenhove (1998): overlegmodel –Castonguay & Beutler (2005): principles of therapeutic change –Handboeken, b.v Livesley (2003) •Maar we weten ook dat indicaties gesteld worden op basis van: –availability of treatment facility (Chiesa et al., 2002) –personal experience and strong belief (or faith) (Beutler, 2000) –socio-demographically variables (income, insurance) (Rudolf, Manz, 1993)  empirisch ondersteunde richtlijnen ontbreken

3 Deze studie •Doel: Ontwikkeling van een evidence based instrument dat de indicatiestelling kan ondersteunen •Achtergrond: Optimaliseren van (kosten)effectiviteit van een behandeling door rationele indicatiestelling •Methode: interviews, literatuurstudie, panel van experts, analyse SCEPTRE data •V.b 

4 Deze presentatie Resultaten van 2 deelstudies 1.Overeenstemming bij intakers over indicatiestelling –Interviews bij ervaren intakers 2.Verschillen tussen patiënten die wel of niet in behandeling komen –Analyse van vragenlijsten in de intake

5 Overeenstemming intakers •Doel: systematisch inventariseren van klinische kennis over indicatiestelling bij persoonlijkheidsstoornissen •Gevraagd naar verbanden tussen patiënt kenmerken en dosis psychotherapie:

6 Overeenstemming intakers •Proefpersonen: 27 ervaren intakers –Beroep: •19 psychotherapeuten •6 psychiaters •2 psychotherapeuten in opleiding –Locatie • in 5 verschillende instellingen in Nederland –Setting •4 poliklinisch •13 dagklinisch •8 klinisch –Werkervaring:

7 Overeenstemming intakers

8 Conclusie •De overeenstemming tussen intakers was redelijk: 29 matching relaties uit 48 –Setting: social role –Duration: severity and strength –Intensity: severity and strength –Theoretical Orientation: strength •Over het algemeen zijn er geen specifieke relaties gevonden tussen patiënt kenmerk en dosisparameter

9 Verschil wel/niet in behandeling •Doel: onderzoek van verschillen tussen patiënten die wel of niet in behandeling komen in de intake •Methode: exploratieve analyse baseline data van SCEPTRE –Intakers vulden de reden in waarom patiënten niet in behandeling kwamen (LGB-lijst) –Proefpersonen: instroom patiënten in 5 instellingen in de ’03-’06 N=1940, gemeten concepten:

10 Resultaten As II diagnose bij wel/niet in behandeling

11 Resultaten •Er worden veel statistisch significante verschillen gevonden tussen patiënten die wel in behandeling komen en patiënten die niet in behandeling komen ……. •….. maar de meeste verschillen zijn niet klinisch significant

12 Resultaten •…… en daarom hebben we de groep wel in behandeling en de groep niet in behandeling opgesplitst –Wel in behandeling: •Poliklinisch •Dagklinisch •Klinisch –Niet in behandeling: • hebben we opgesplitst volgens het volgende model

13 Resultaten INTAKE Patiënt trekt zich terug Voldoet patiënt aan exclusiecriteria? Nee Ja Geen psychotherapie mogelijk Staat As I problematiek op de voorgrond? Nee Ja Eerst As I behandelen Heeft patiënt voldoende motivatie en introspectie? Ja Nee Pretherapie Is er een praktisch bezwaar (bv reisafstand) Nee Ja Eerst praktisch probleem oplossen/verwijzen Is er geschikt behandelaanbod in de instelling? Ja Nee Verwijzen BEHANDELING

14 Als we specifieker kijken: Welch’s F(8,424.3)=11.0 p<.00 Resultaten

15 Conclusies verschil wel/niet in behandeling •Over het algemeen weinig verschil tussen patiënten die in behandeling komen en die niet in behandeling komen –Met uitzondering voor as II •Als we de groepen wel/niet in behandeling in de subgroepen opdelen zien we wel verschillen

16 Verder? •Interviews: relaties tussen patiënt kenmerken en dosis psychotherapie •Analyse baseline gegevens: verschillen tussen mensen die wel of niet in behandeling komen •Literatuur onderzoek (naar predictie studies) •Concept Map  prototype beslisboom •Toetsen en bijstellen van het prototype aan de hand van follow up data van SCEPTRE


Download ppt "Onderzoek naar indicatiestelling voor psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen Janine van Manen, Helene Andrea, Roel Verheul Viersprong Institute."

Verwante presentaties


Ads door Google