De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 juli 2014 Aanpak brandveiligheid PGS opslagen Schakeldag Infomil Caroline Altena VROM-Inspectie Programma Prioritaire bedrijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 juli 2014 Aanpak brandveiligheid PGS opslagen Schakeldag Infomil Caroline Altena VROM-Inspectie Programma Prioritaire bedrijven."— Transcript van de presentatie:

1 7 juli 2014 Aanpak brandveiligheid PGS opslagen Schakeldag Infomil Caroline Altena VROM-Inspectie Programma Prioritaire bedrijven

2 2 7 juli 2014 Agenda Aanleiding Doel Welke bedrijven zijn het Risico’s Aanpak voor VV en HH

3 3 7 juli 2014 Van Sandoz via Drachten en Mönchengladbach naar…?

4 4 7 juli 2014 Onderzoeken/rapportages/publicaties Brieven Minister Pronk n.a.v. brand ATF Drachten (2001, 2002) Publicatie PGS 15 (2005) Dieper duiken in het schuim (2007) Geen garantie op brandveiligheid (2009) Overgrote deel van de bedrijven had geen upd bij >50% bedrijven ontbreken inspecties door inspectie-instellingen Niet geborgd is welke stoffen wel of juist niet opslaan Vergunningen niet actueel en adequaat; handhaving niet op orde Resulterend in de Brief van Minister Cramer op 4 februari 2010 “...zorg over gebrek aan verbetering VV en HH” “...ben voornemens maatregelen te treffen..”

5 5 7 juli 2014 Over welke bedrijven gaat het Circa 360 bedrijven Opslag verpakte gevaarlijke stoffen Zeer grote hoeveelheden, beschermingsnivo 1 (>>10 ton) Met een automatische brandblusinstallatie Lichtschuiminstallatie Blusgasinstallatie Sprinklerinstallatie

6 6 7 juli 2014 Bron: Rapport “Geen Garantie op brandveiligheid”, pag. 25 van 39

7 7 De risico’s in beeld (1) Basisscenario: Opslagloods PGS-15 Beschermingsniveau 1 1 compartiment – 900 m 2 – 6 meter hoog Stoffen in opslag – 75 Ton – standaardmolecuulformule met 10%N, 10%S, 10%Cl Inrichtingsterrein is een vlak van 100 m x 100 m 25% van de opslag is K1/K2 vloeistoffen in kunststofverpakking Automatische Sprinklerinstallatie Zelfsluitende deuren Rode contour is de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 7 juli 2014

8 8 De risico’s in beeld (2) Scenario: sprinklerinstallatie faalt 7 juli 2014 ±430m.

9 9 De risico’s in beeld (3) Scenario: sprinklerinstallatie faalt + voldoende zuurstof 7 juli 2014 ±700m.

10 10 Wat vraagt de Minister in brief van 4/2 aan BG de bedrijven in Nederland in beeld? inspectie-rapporten van de installaties bij bg’s? de vergunningsituatie op orde? handhaving zonodig ingezet? Situatie anno vandaag/nu: 99% van de meldingsformulieren is inmiddels bij VI binnen! Maar, …… meer dan de helft van de inspectie-rapporten nog niet! 7 juli 2014

11 11 Wat verwacht de VI van de vergunningverleners 7 juli 2014 Vergunningen geactualiseerd nav PGS 15 in 2005 Hoeveelheden en soorten stoffen, beschermingsniveaus Verwijzing naar PGS-paragrafen, o.a. § 4.8.2 Uitgangspuntendocument, met daarin: gebruik van de inrichting risicoafweging type brandblusinstallatie noodzakelijke bouw-, organisatie-, installatieaspecten kwaliteitscriteria en ontwerpnormen installatie frequentie inspecties door geaccredit. I.I. Installatie bedrijfsgereed Initiële inspectie / periodieke inspecties

12 12 Wat verwacht de VI van handhavers Wijzigingen in het bedrijf t.o.v. vergunning en UPD? Hoeveelheden en soorten stoffen i.o.m vergunning/UPD? Brandbeveiligingsinstallatie jaarlijks gekeurd door geaccrediteerde inspectie A-instelling? Is sprake van goedkeuring? 7 juli 2014

13 13 Dus, waar komt het op neer: is de vergunning actueel t.a.v. PGS 15 en staat er dus in ieder geval ook in dat jaarlijkse inspecties door geaccrediteerde inspectie-A-instellingen moeten plaatsvinden? wordt daar aantoonbaar door BG op gecontroleerd en kan zij dat aantonen met het overleggen van een recent en goedkeurend inspectierapport? zet BG aantoonbaar en vóór 1 juni a.s. handhaving in bij ontbreken van een recent en goedkeurend inspectierapport? als er geen inspectierapport is, en de vergunning dit ook niet voorschrijft; start BG aantoonbaar vóór 1 juni a.s. de actualisatieprocedure vergunning (en rondt BG deze dus vóór eind 2010 af? 7 juli 2014

14 14 Aan de slag! Vragen? 7 juli 2014


Download ppt "7 juli 2014 Aanpak brandveiligheid PGS opslagen Schakeldag Infomil Caroline Altena VROM-Inspectie Programma Prioritaire bedrijven."

Verwante presentaties


Ads door Google