De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Luchtkwaliteit IBGE-BIM. Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 2 De verontreinigende stoffen die een gevaar voor de gezondheid vormen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Luchtkwaliteit IBGE-BIM. Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 2 De verontreinigende stoffen die een gevaar voor de gezondheid vormen."— Transcript van de presentatie:

1 Luchtkwaliteit IBGE-BIM

2 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 2 De verontreinigende stoffen die een gevaar voor de gezondheid vormen Ozon (O3), Stikstofoxiden (NOX), Vluchtige Organische Stoffen (VOS), Zwaveldioxide (SO2), Persistente organische stoffen (POP, HAP,…) Fijn stof (PM10, PM2.5, PM1,…),

3 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 3 Ozon (O3): agressief gas >150µg/m 3 : migraine, irritatie van de ogen, keel; hoest; veranderde longfunctie; aandacht voor gevoelige personen Stikstofoxiden (NO X ): Verandering van de ademhalingsfuncties, bronchiale hyperactiviteit, aandacht voor kinderen en astmalijders Vluchtige Organische Stoffen (VOS): Van last en irritatie tot een verminderde ademhalingsfunctie, sommige kankerverwekkend (benzeen)

4 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 4 Zwaveldioxide (SO 2 ): Irriterend gas, respiratoire aandoeningen bij gevoelige personen in hoge conentraties Persistente organische stoffen (POP, HAP,…): Kankerverwekkend, endocriene verstoorders,vruchtbaarheidsproblemen, ontwikkeling, immuniteit Fijn stof (PM 10, PM 2.5, PM 1,…): Toxiciteit volgens de aard, grootte en samenstelling, respiratoire & cardio-vasculaire aandoeningen, carcinogeen of mutageen

5 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 5 Gevoelige personen Pasgeborenen Kinderen met astma Personen met hart- en vaatziekten Personen met longziekten Personen met diabetes Ouderen De associatie tussen sterfte en luchtverontreiniging betekenisvol vanaf middelbare leeftijd

6 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 6 Chronische en acute blootstelling Acute blootstelling (uren, dagen of weken tot maanden) kunnen ziekten en mortaliteit triggeren. Lange termijnblootstelling (jaren tot decennia) dragen bij tot een versnelde gevoeligheid en tot chronische ziekten. Blootstelling vroeg in het leven (voor de geboorte en tijdens de eerste levensjaren) kunnen bij dragen tot eerdere gevoeligheid of het ontstaan van chronische aandoeningen later in het leven.

7 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 7 Verschillende waargenomen effecten Variatie in de tijd van de mortaliteit en de ziekenhuisopnamen : episodes, variaties van dag tot dag Variatie van de mortaliteit, morbiditeit,… in de ruimte: vergelijking van langetermijnblootstelling van verschillende bevolkingsgroepen

8 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 8 Aantal toe te wijzen gevallen Het aantal toe te wijzen gevallen is het aantal gevallen die konden worden vermeden indien de blootstelling teruggebracht werd tot een bepaald referentieniveau

9 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 9 Uit: EPA, US Environment Protection Agency Fijn stof

10 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 10 Age Severity Event PM:chronische en acute effecten

11 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 11 PM: De scenarios uit het APHEIS programma Situatie in 2004: [] jaarlijks gemiddelde Brussels Gewest = 32µg/m 3 Acute blootstelling: indien [] dagelijks > 20 µg/m³ Chronische blootstelling: indien [] jaargemiddelde > 20 µg/m³ Scenarios: Vermindering tot 20µg/m 3 Vermindering met 5µg/m 3

12 Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 12 Gezondheidseffecten toe te schrijven aan blootstelling aan fijn stof volgens APHEIS in 2004 Impact indien []>20µg/m3: Vermijdbare vroegtijdige overlijdens (6% van de totale mortaliteit) 432 vroegtijdige overlijdens Vermijdbare ziekenhuisopnames 88 cardiovasculaire aandoeningen 221 respiratoire aandoeningen


Download ppt "Luchtkwaliteit IBGE-BIM. Vorming luchtkwaliteit 2008, Leefmilieu Brussel - BIM 2 De verontreinigende stoffen die een gevaar voor de gezondheid vormen."

Verwante presentaties


Ads door Google