De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Rapportages Luchtkwaliteit Limburg” Jan Wensink Programmamanager Luchtkwaliteit Limburg Workshop Luchtkwaliteit rapporteren naar de burger, hoe verder?

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Rapportages Luchtkwaliteit Limburg” Jan Wensink Programmamanager Luchtkwaliteit Limburg Workshop Luchtkwaliteit rapporteren naar de burger, hoe verder?"— Transcript van de presentatie:

1 “Rapportages Luchtkwaliteit Limburg” Jan Wensink Programmamanager Luchtkwaliteit Limburg Workshop Luchtkwaliteit rapporteren naar de burger, hoe verder? 17 juni 2009

2 Besluit luchtkwaliteit 2001 Eerste rapportagejaar 2001 LUCHTKWALITEIT 9 rapportages (oktober 2002) Geen overschrijdingen plandrempels NO2 Wel overschrijdingen plandrempels PM10

3 PROBLEMEN: LUCHTKWALITEIT Geen info Rijks-/provinciale wegen: rapportage niet volledig Alleen rekenen op dichtstbijzijnde woning: onderschatting aantal woningen met overschrijding Na RvS-uitspraak: wildgroei in toetsingslocaties wildgroei aantal overschrijdingslocaties Geen of verouderd verkeersmodel: rapportage onbetrouwbaar Onjuiste conclusies: geen knelpunten

4 LUCHTKWALITEIT 2002: 3 rapportages 2003: 5 rapportages >>Gemeentelijke luchtkwaliteitskaarten >>Gezamenlijke en uniforme aanpak

5 LUCHTKWALITEIT Geen info Rijks-/provinciale wegen: Provinciale luchtkwaliteitskaarten: regionaal verbindend wegennet: Rijkswegen volgens RWS Directie Zuid Provinciale wegen (grote) gemeentelijke wegen TNO-rekenmodel mobiliteitsmonitor Basisjaar 2003 + prognoses 2010 Gereed 2005

6 Stikstofdioxideconc. langs wegennet 2003 prognose 2010

7 Stikstofdioxideconcentratie lokaal

8 Luchtkwaliteit: knelpunten langs wegennet 20032010 prognose Aantal woningen in overschrijdingsgebied grenswaarde stikstofdioxide (NO 2 )24.019700 Aantal woningen in overschrijdingsgebied grenswaarde fijn stof (PM10)1.395< 5

9 LUCHTKWALITEIT

10 Mei/juni 2005: presentatie luchtkwaliteitskaarten 2003 LUCHTKWALITEIT Najaar 2005: oprichting Platform Lucht Limburg Begin 2006: start Platform Lucht Limburg Rapportage 2004 Start NSL-proces Begin 2007: Rapportage 2005 Inventarisatie gereed

11 PLATFORM LUCHT LIMBURG LUCHTKWALITEIT 2002: 3 rapportages 2003: 5 rapportages 2004: 6 rapportages 2005: 13 rapportages Consistent beeld: overschrijdingen in 6 gemeenten

12 Mei/juni 2005: presentatie luchtkwaliteitskaarten 2003 LUCHTKWALITEIT Najaar 2005: oprichting Platform Lucht Limburg Begin 2006: start Platform Lucht Limburg Rapportage 2004 Start NSL-proces Begin 2007: Rapportage 2005 Inventarisatie gereed Begin 2008: Cijfers Saneringstool 2006 Groot verschil met rapportage 2005 Limburgs Samenwerkingsprogramma

13 NATIONAAL SAMENWERKINGSPROGRAMMA LUCHTKWALITEIT

14 Regionale balans: debetcredit LIMBURGS SAMENWERKINGSPROGRAMMA LUCHTKWALITEIT Rijks/onderliggend wegennet + 12 IBM-projecten  Saneringstool geen overschrijdingen op onderliggend wegennet wel rond 2 Rijkswegen Rijksmaatregelen 

15 In Limburg niets meer te doen en wachten tot het probleem vanzelf wegderogeert? LIMBURGS SAMENWERKINGSPROGRAMMA LUCHTKWALITEIT Nee, eigen ambitie vasthouden om meer te doen dan wettelijk noodzakelijk om zodoende gezondheidswinst te realiseren.  Programma Luchtkwaliteit Limburg

16 Werkgroep milieuzones Organisatie Limburg Handreikingen RO etc. Werkgroep Groenmaatregelen Monitoring Luchtkwaliteitskaart Platform Luchtkwaliteit Limburg Milieupanel Bert Kersten structureel; bestuurlijk commitment en wisselwerking structureel; aansturing ad-hoc projecten en wisselwerking ambt. ad-hoc karakter; uitvoering tijdelijke projecten structureel karakter; uitvoering routinematige activiteiten Werkgroep landbouw Werkgroep schoner vervoer

17 Saneringstool: LUCHTKWALITEIT Geen info Rijks-/provinciale wegen: Alle Rijkswegen, relevante provinciale/gemeentelijke wegen Alleen rekenen op dichtstbijzijnde woning: Rekenen op vaste afstanden (10 m, tenzij), toepasbaarheids- beginsel Geen of verouderd verkeersmodel: Flinke verbetering verkeersmodellen Juiste conclusies?

18 LUCHTKWALITEIT Provinciale luchtkwaliteitskaarten: Wegennet en verkeersgegevens conform Saneringstool Saneringstool als rekenmodel met aanvullende berekeningen t.b.v. contouren Basisjaar 2008 + prognoses 2011 Applicatie Google-Earth


Download ppt "“Rapportages Luchtkwaliteit Limburg” Jan Wensink Programmamanager Luchtkwaliteit Limburg Workshop Luchtkwaliteit rapporteren naar de burger, hoe verder?"

Verwante presentaties


Ads door Google