De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inventarisatieronde planaanbod 2005 Presentatie voor de regiocommissie WSV op 25 januari 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inventarisatieronde planaanbod 2005 Presentatie voor de regiocommissie WSV op 25 januari 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Presentatie voor de regiocommissie WSV op 25 januari 2006

2 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Ambtelijke gesprekken gevoerd met de regiogemeenten (november 2005 tot halverwege januari 2006). Ingevulde overzichten worden nog nader bewerkt voor definitieve rapportage. Focus is op planaanbod komende jaren; monitor woningbouwafspraken richt zich op geleverde prestaties. Nu een presentatie van de ‘eerste’ indrukken, leidend tot een prognose ten aanzien van de realisatie van de woningbouwafspraken 2005 tot 2010.

3 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Convenanten tellen op tot 38.000 woningen (realisatie van 7.600 woningen per jaar). Planaanbod van 18 gemeenten telt op tot bijna 57.000 woningen (11.400 per jaar). Vuistregel planuitval (60% van planaanbod wordt gerealiseerd) leidt tot 34.200 woningen (6.840 woningen per jaar). Tekort van bijna 4.000 woningen!!!!!

4 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Gesprekken zijn benut voor “realistische” prognose: –intersubjectiviteit (zeker voor de één is onzeker voor de ander); –inschatting per gemeente; –inschatting veelal ook per bouwplan; –inventarisatie knelpunten en vertragingsfactoren wordt meegenomen.

5 Inventarisatieronde planaanbod 2005 CategorieIIIIIITotaal Productie- taakstelling 2005 + 2006 7.7501.9804.38014.110 Planaanbod 2005 + 2006 7.9001.6004.50014.000 Realistische prognose 2005 + 2006 7.3001.5004.20013.000 Prognose -/- taakstelling -/- 450-/- 480-/- 180-/- 1.110

6 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Categorie IIIIIITotaal Productie- taakstelling 2005 – 2010 20.5005.20012.30038.000 Planaanbod 2005 – 2010 32.8007.60016.60057.000 Realistische prognose 2005 – 2010 22.0006.00014.30042.300 Realistische prognose planuitval 33%21%14%26% Prognose -/- taakstelling + 1.500 (4+) + 800 (4+; 1-) + 2.000 (7+; 2-) + 4.300 (15+; 3-)

7 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Conclusies: –38.000 is regionaal haalbaar; –percentages planuitval zijn extreem laag t.o.v. vuistregel; –er zijn 9 gemeenten waarbij prognose meer dan 200 woningen boven productietaakstelling uitstijgt! Risico’s: diverse knelpunten en vertragingsfactoren

8 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Ranglijst genoemde knelpunten/vertragingsfactoren): –10 x luchtkwaliteit/fijnstofproblematiek; –8 x ambtelijk apparaat; –7 x aarzelende projectontwikkelaars; –6 x bodemproblematiek; geluidshinder; –5 x haperende woningmarkt; maatwerk t.b.v. lokale doorstroming; problemen voor starters; veiligheidszone; –4 x herhaalde bezwaarprocedures; –3 x imago herstructureringswijk; onteigeningen; ecozone; –2 x draagvlak voor sloop; huisvestingsrichtlijn; fusieproces; –1 x nieuwe EPC-normering; ontsluiting; ruimte in RR2020.

9 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Andere bevindingen: –Voorraadtaakstelling sociaal: gaat conform afspraak bij 13 gemeenten; bij 3 dreigt een probleem! –Seniorenhuisvesting: overal voldoende aandacht maar voor 3 gemeenten problematisch om aan behoefte tegemoet te komen! –Sociaal bereikbare woningbouw: bij 11 gemeenten conform afspraak; bij 4 gemeenten wellicht onvoldoende! –Relatie met corporatie(s): bij 12 gemeenten goed, bij 3 gemeenten ‘afstandelijk’.

10 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Tijdpad 2006/2007: –februari: invullen door gemeenten van Monitor Woningbouwafspraken, over prestaties in 2005; –maart/april: verwerken van monitorgegevens en invulformulieren planaanbod; –april: publicatie rapportage Monitor Woningbouwafspraken (evt. voorzien van beter onderbouwde prognose); –september: aankondiging inventarisatieronde planaanbod 2006; –oktober/november: ambtelijke gesprekken inventarisatieronde 2006; –januari 2007: uitzetten van Monitor Woningbouwafspraken; –februari 2007: invullen door gemeenten van Monitor Woningbouwafspraken, over prestaties in 2006; –Etc., etc., etc…

11 Inventarisatieronde planaanbod 2005 Tot slot: 1.regionaal bezien is het convenant van 38.000 op te leveren woningen haalbaar; 2.er is bij de helft van de gemeenten meer dan 200 woningen ruimte in de prognose om tegenvallers in andere gemeenten te compenseren; 3.het is nog te vroeg om te ramen of de bouw van 8.500 sociaal-bereikbare huurwoningen gerealiseerd gaat worden (w.v. 4.350 in categorie II en III); 4.het aantal knelpunten en vertragingsfactoren is toegenomen t.o.v. melding aan VROM begin 2003.


Download ppt "Inventarisatieronde planaanbod 2005 Presentatie voor de regiocommissie WSV op 25 januari 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google