De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Noteview / Handout Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Noteview / Handout Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Noteview / Handout Welkom!
Basis layout Waternet Powerpoint

2 Renovatie! Waarom niet? Hans Post sector Afvalwater
Noteview / Handout Renovatie! Waarom niet? Hans Post sector Afvalwater GOEDEMIDDAG, MIJN NAAM IS HANS POST. WERKZAAM BIJ WATERN EN BEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE REALISATIE VAN ALLE RIOLERINGSPROJECTEN IN AMSTERDAM. Basis layout Waternet Powerpoint

3 Inhoud presentatie Wat is Waternet? Historie
Noteview / Handout Inhoud presentatie Wat is Waternet? Historie Belangen als opdrachtgever Keuzemogelijkheden Samenvatting Via Insert > Slide number wordt ook de header en footerteksten voor de notepages geplaatst. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

4 Wat is Waternet? 11 oktober 2007

5 Waternet is het eerste, en enige watercyclusbedrijf in Nederland
Het zorgt voor drinkwater, afvalwater, oppervlaktewater en veiligheid achter de dijken Kernwaarden: duurzaam, klantgericht, veilig en vooraanstaand 11 oktober 2007

6 Waternet is een uitvoerende organisatie met 2 opdrachtgevers:
Gemeente Amsterdam Riolering Grondwater Drinkwater Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Waterbeheer Afvalwaterzuivering 11 oktober 2007

7 DIT PLAATJE GEEFT HET BEHEERGEBIED WEER VAN WATERNET
Noteview / Handout DIT PLAATJE GEEFT HET BEHEERGEBIED WEER VAN WATERNET IN HET GELE GEBIED ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEHEER VAN DE RIOLERING EN ONDIEPE GRONDWATER IN HET BLAUW OMLIJNDE GEBIED VERZORGEN WIJ HET DRINKWATER IN HET GROEN OMLIJNDE GEBIED VERZORGEN WIJ HET WATERBEHEER EN DE AFVALWATERZUIVERINGEN 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

8 Kengetallen Aantal medewerkers 1700 Jaaromzet €450 miljoen
Noteview / Handout Kengetallen Aantal medewerkers 1700 Jaaromzet €450 miljoen Drinkwater per jaar 90 miljoen m3 Afvalwater per jaar 130 miljoen m3 Beheer natuurgebied hectare Open water hectare Grote watergangen km Sloten in polders km Dijken km Drinkwater-leidingnet km Rioolstelsel km DIT ZIJN EEN AANTAL KENGETALLEN WAAR IK U NIET MEE LASTIG GA VALLEN. IN MIJN PRESENTATIE RICHT IK MIJ OP HET LAATSTE ONDERDEEL, HET RIOOLSTELSEL VAN AMSTERDAM. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

9 Noteview / Handout Historie. DE TITEL VAN DIT SYMPOSIUM IS: ” GEEN OVERLAST, WANNEER SLEUFLOOS RENOVEREN WORDT TOEGEPAST”. EN ALS JE HET DAN HEBT OVER OVERLAST WIL IK U GRAAG EVEN MEENEMEN NAAR HET JAAR 1866. WANT OOK TOEN HADDEN DE BURGERS VAN AMSTERDAM OVERLAST. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

10 Noteview / Handout BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Amsterdam; wenschen zoo mogelijk een einde te maken aan het verontreinigen der grachten door het daarin storten van menschelijke uitwerpselen, eene gewoonte die voor de gezondheid der ingezetenen ten allen tijde gevaarlijk, zulks in het bijzonder is, wanneer zoo als thans de mogelijkheid bestaat Cholera Asiatica ook deze gemeente zal bezoeken. …… 11 mei 1866 U BEGRIJPT, ER MOEST WAT GEBEUREN! 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

11 Noteview / Handout DIT PLAATJE GEEFT U EEN IDEE HOE MAKKELIJK HET WAS OM MENSELIJKE UITWERPSELEN TE LOZEN IN HET OPPERVLAKTEWATER. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

12 DE KAR OP DE FOTO WERD OOK WEL DE BOLDOOTKAR GENOEMD.
Noteview / Handout OM DE OVERLAST TE VERMINDEREN IS MEN OVERGEGAAN TOT HET OPHALEN VAN DE MENSELIJKE UITWERPSELEN OOK WEL IN DE VOLKSMOND ‘POEP” GENOEMD. U BEGRIJPT WEL DAT DIT GEEN FRIS WERKJE WAS. DE KAR OP DE FOTO WERD OOK WEL DE BOLDOOTKAR GENOEMD. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

13 UITEINDELIJK IS BESLOTEN OM RIOLERING AAN TE GAAN LEGGEN.
Noteview / Handout UITEINDELIJK IS BESLOTEN OM RIOLERING AAN TE GAAN LEGGEN. DIT ALLES OM DE OVERLAST TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

14 Noteview / Handout 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

15 Amsterdam, stad op palen
Noteview / Handout Amsterdam, stad op palen 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

16 Amsterdam, stad op palen
Noteview / Handout Amsterdam, stad op palen 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

17 Amsterdam, stad op palen
Noteview / Handout Amsterdam, stad op palen 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

18 Amsterdam, stad op palen
Noteview / Handout Amsterdam, stad op palen Altijd druk Smalle straten in de binnenstad Veel monumenten en oude huizen Complexe infrastructuur AMSTERDAM EEN STAD OP PALEN, HOUTEN PALEN WAT VRAAGT OM EEN ZORGVULDIGE GRONDWATERZORG. ALTIJD DRUK INWONERS EN HET GEHELE JAAR DOOR TOERISTEN SMALLE STRATEN IN DE BINNENSTAD. KLEINE STEGEN VEEL MONUMENTEN EN OUDE HUIZEN VRAGEN OM EXTRA AANDACHT COMPLEXE INFRASTRUCTUUR DOOR DE VORM VAN DE STAD MET ZIJN VELE GRACHTEN 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

19 Noteview / Handout 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

20 Noteview / Handout 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

21 Wat hebben wij liggen? Noteview / Handout 11 oktober 2007
Basis layout Waternet Powerpoint

22 Wat hebben wij liggen? Noteview / Handout 11 oktober 2007
Basis layout Waternet Powerpoint

23 Wat hebben wij liggen? 3850 km riolering 130.000 kolken
Noteview / Handout Wat hebben wij liggen? 3850 km riolering kolken huisaansluitingen 200 rioolgemalen HET LIGT ER NIET ALLEEN, WE MOETEN HET OOK BEHEREN EN ONDERHOUDEN. JAARLIJKS VERVANGEN WIJ CIRCA 25 KM RIOLERING IN AMSTERDAM. DAARNAAST LEGGEN WIJ NOG CIRCA 25 KM NIEUW RIOOL. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

24 Belangen als opdrachtgever.
Noteview / Handout Belangen als opdrachtgever. WATERNET ALS UITVOERENDE ORGANISATIE VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM ZAL REKENING MOETEN HOUDEN MET DE BELANGEN VAN DE BESTUURDERS VAN DEZE STAD. DIE BELANGEN ZIJN ONDER TE BRENGEN IN EEN 4 TAL FACTOREN. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

25 Maatschappelijke factoren Financiële factoren Beheer factoren
Technische factoren 11 oktober 2007

26 Maatschappelijke factoren:
Noteview / Handout Maatschappelijke factoren: Beperken overlast Voorkomen opnieuw opbreken Geen zandbakeffect Optimaal gebruik openbare ruimte Beperken overlast: BURGERS WORDEN MONDIGER. ZO KORT MOGELIJK DE STRAAT OPEN, ZO MIN MOGELIJKE LAWAAI DOOR DRAAIENDE POMPEN EN MACHINES. Voorkomen opnieuw opbreken: MAAK WERK MET WERK. GECOMBINEERDE PROJECTEN Geen zandbakeffect: NIET DE GEHELE STAD IN 1 KEER OPEN Optimaal gebruik openbare ruimte: VEEL ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR. WE MOETEN HIER ZORGVULDIG MEE OMGAAN. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

27 Noteview / Handout 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

28 Levensduur van de leiding Kosten sleufloos versus open sleuf
Noteview / Handout Financiële factoren: Levensduur van de leiding Kosten sleufloos versus open sleuf Onderhoudskosten Kosten claims en compensatie Levensduur van de leiding: NIET ALLEEN LEVENSDUUR MAAR OOK DE AFSCHRIJVINGSTERMIJN SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL Kosten sleufloos versus open sleuf: MEERKOSTEN SLEUFLOOS KUNNEN OPWEGEN TEGEN B.V. MAATSCHAPPELIJKE VOORDELEN. Onderhoudskosten: HOGE ONDERHOUDSKOSTEN BV FREQUENT REINIGEN KAN VERSNELT VERVANGEN NOODZAKELIJK MAKEN WAARBIJ BESTRATINGSKOSTEN EEN KOSTENPOST IS. Kosten claims en compensatie: LANGDURIG DE STRAAT OPEN 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

29 Wettelijke bepalingen
Noteview / Handout Beheer factoren: Inspectieresultaten Berekeningen Grondwateronderzoek Wettelijke bepalingen Inspectieresultaten: ZIJN ER B.V. LEKKAGE’S Berekeningen: ZIJN DIAMETERS NOG TOEREIKEND Grondwateronderzoek: TE LAGE GRONDWATERSTAND IS FUNEST VOOR DE HOUTENPALEN EN KAN VEROORZAAKT WORDEN DOOR LEKKENDE RIOLEN Wettelijke bepalingen: REDUCTIE OP OVERSTORTEN. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

30 Onderhoudshoogte wegdek
Noteview / Handout Technische factoren: Zettingseisen Grondonderzoek Funderingsonderzoek Onderhoudshoogte wegdek Zettingseisen: WAT IS ACCEPTABEL I.R.T. X,Y EN Z COORDINATEN Grondonderzoek: IS GRONDVERBETERING NOODZAKELIJK. VERVUILDE GROND IS EEN GROTE KOSTENPOST Funderingsonderzoek: VOORAL IN DE OUDE BINNENSTAD MOET JE REKENING HOUDEN MET DE KWALITEIT VAN DE FUNDATIE VAN DE PANDEN MAAR OOK KADEMUREN EN BRUGGEN Onderhoudshoogte wegdek: IS HET WEGDEK AAN VERVANGING TOE. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

31 Voorwaarden opdrachtgever:
Noteview / Handout Voorwaarden opdrachtgever: Continue risico-afweging Afstemming en coördinatie Aandacht voor BLVC: Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie LOS VAN DE FACTOREN DIE IK AL GENOEMD HEB ZIJN ER NOG EEN AANTAL ANDERE VOORWAARDEN WAAR WIJ AAN MOETEN VOLDOEN. Continue risico-afweging: DAMWANDEN SLAAN/TRILLEN/DUWEN; PALEN HEIEN OF SCHROEFPALEN; ETC Afstemming en coördinatie: WERK MET WERK MAKEN, GECOMBINEERDE WERKEN Aandacht voor BLVC: BEREIKBAARHEID, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN COMMUNICATIE 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

32 Noteview / Handout Keuzemogelijkheden. DE VRAAG IS ALLEEN “WAT BEPAALT NU EIGELIJK DE KEUZE”? 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

33 Noteview / Handout Wat bepaalt de keuze? Riool-Inspectie Kosten Grondwateronderzoek Vergunningen Veiligheid compensatieregeling levensduur (Her)berekeningen Afvoerschema Bereikbaarheid Klachtenonderzoek Zettingseisen Funderingsonderzoek Combinatie aanleg Diameter Wenstrace Omgevingshinder Levensduur Leefbaarheid Debiet U ZIET VEEL ITEMS DIE HET MISSCHIEN WEL ONMOGELIJK MAKEN OM TE KIEZEN TUSSEN TRADITIONEEL EN SLEUFLOOS. MAAR WAAROM IS HET DAN ZO LASTIG OM EEN KEUS TE MAKEN? Grondonderzoek Wettelijke bepalingen 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

34 Noteview / Handout Spanningsveld Maatschappelijke factoren Financiële factoren Sleufloze renovatie Waarom niet! Beheer factoren Technische factoren ZOALS IK IN MIJN VERHAAL AL HEB AANGEGEVEN HEBBEN WE TE MAKEN MET MAATSCHAPPELIJKE FACTOREN, FF, BF EN TF. DEZE FACTOREN KUN JE NIET LOS VAN ELKAAR ZIEN. TOCH BEN IK ERVAN OVERTUIGD DAT SEUFLOZE RENOVATIE EEN KANS MOET KRIJGEN. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

35 Noteview / Handout Samenvatting. IK BEN MIJN PRESENTATIE BEGONNEN MET EEN STUKJE HISTORIE OVER OVERLAST BIJ DE AMSTERDAMSE BURGERS WAT UITEINDELIJK HEEFT GERESULTEERD IN DE AANLEG VAN RIOLERING IN AMSTERDAMIN OMSTREEKS 1866 ANNO 2007, RUIM HONDERD VEERTIG JAAR VERDER ZULLEN WE MOETEN ZOEKEN NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN OM TOCH ONS WERK TE KUNNEN BLIJVEN DOEN ZONDER AL TE VEEL OVERLAST TE BEZORGEN. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

36 Maatschappelijke factoren voeren steeds vaker de boventoon
Noteview / Handout Maatschappelijke factoren voeren steeds vaker de boventoon Diverse belangen moeten goed op elkaar afgestemd worden Maatschappelijke factoren voeren steeds vaker de boventoon: 10 – 15 JAAR TERUG TROK JE DE STRAAT OPEN EN VERVING JE DE RIOLERING. DATGAAT NIET MEER!!!!!!!! 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

37 Stap af van tradities Wees innovatief
Noteview / Handout Stap af van tradities Wees innovatief MODERNE TECHNIEKEN GEVEN RUIMTE OM SLEUFLOOS TE RENOVEREN. IN DE VOLGENDE PRESENTATIES KOMT U HIER MEER OVER TE WETEN. 11 oktober 2007 Basis layout Waternet Powerpoint

38 Dank voor uw aandacht Hans Post
Noteview / Handout Dank voor uw aandacht Dit is de titelslide. De footer en de datum wordt ingevuld via Insert > Slide number. Op de homepage komt geen paginanummer. Hans Post Basis layout Waternet Powerpoint


Download ppt "Noteview / Handout Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google