De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 juni 2007 een nieuw bewustzijn Infectieuze afvalstoffen Kees Hersbach plv hoofdinspecteur TeGV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 juni 2007 een nieuw bewustzijn Infectieuze afvalstoffen Kees Hersbach plv hoofdinspecteur TeGV."— Transcript van de presentatie:

1 12 juni 2007 een nieuw bewustzijn Infectieuze afvalstoffen Kees Hersbach plv hoofdinspecteur TeGV

2  Inspectie Verkeer en Waterstaat –bewaakt en bevordert de veiligheid van het transport –op de weg –in de scheepvaart –in de lucht –op het spoor

3 Aanleiding I  Toename van vervoerstroom SZA (jaarlijks) –2001 circa 6.500 ton SZA –2005circa 7.500 ton SZA (dagelijks) »6 tot 10.000 diagnostische monsters

4 Aanleiding II  Gehele afvalketen in kaart gebracht van –afvalscheiding verpleegafdelingen laboratoria etc tot –afvalverwerking inzamelaars vervoerders ZAVIN

5 Visie Inspectie V en W  Meer veiligheid door preventieve aanpak –Terugtredende overheid –Verantwoordelijkheid bij ondernemer ondernemers in de (SZA) afvalketen –ontdoeners »zorginstellingen »laboratoria »dierenartsenpraktijken –inzamelaars / vervoerders –verwerkers

6 Activiteiten I VenW  2002 – start broncontroles bij 60 instellingen  2003 – 2006: inspecties DM bij TNT postsorteercentra  2004 – 2006: weginspecties SZA bij ZAVIN  2004 – effectmeting op eerste broncontroles (2002)  2005 – ketenonderzoek vervoer SZA  2005 – 2006: inspecties DM veterinaire LAB’s  2007 – enquête transport DM - Dierenartsenpraktijk  2007 – quick scan gebruik P 620 verpakking

7 2002  Broncontroles  onbekendheid met regelgeving  diversiteit aan afvalinzamelingsplannen  nauwelijks aandacht voor wet- en regelgeving  Aanbevelingen –afval indeling advies lijst criteria volgens LAP en ADR –afval inzamelingsplan één uniform model –meer kennis van verplichtingen instelling is volgens ADR -> afzender

8 2003  Publicatie rapport –eindrapport Infectieuze afvalstoffen kl 6.2 ADR  Voorlichting –branche en instellingen  Publicaties –Transport Logistiek Nederland  Presentaties –Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen –Kon Ned Maatschappij voor Diergeneeskunde  Landelijk afval beheer plan –wegnemen tegenstrijdige regelgeving

9 2004  Effectmeting –veel aanbevelingen uit eindrapport gerealiseerd  Verbeteringen –classificatie conform indelingscriteria ADR –70% van instellingen -> veiligheidsadviseur  Knelpunten –classificatie van SZA –niet voorhanden zijn van geschikte verpakking –afval indeling advies lijst –niet consistente en tegenstrijdige regelgeving

10 2004  Vervoer van diagnostische monsters –postsorteercentra monsters als brievenpost lekkende verpakkingen –vnl in postsorteermachines

11 2005  Praktijkrichtlijn –werkgroep -> praktijkrichtlijn (december 2005)  Publicatie rapporten –effectmeting infectieuze (afval)stoffen –“Verpakken is één, scheiden is twee”  Voorlichting –branche –Instellingen –Informatiedag ziekenhuizen in Maastricht  Controles –Veterinaire instellingen blijven achter

12 2006  Verpakkingen –geen verpakking voor zwaarder infectieus afval  Verpakkingsindustrie –ontwikkeling van nieuwe verpakkingen –Resultaat: eind 2006 / begin 2007 – 3 nieuwe verpakkingen (P 620)

13 2007  Landelijk afval beheerplan –in werking treding mei 2007  Quick scan ziekenhuizen –verbetering van de kennis van de regelgeving –70% -> veiligheidsadviseur –werkinstructies tbv personeel  Weginspecties –P 620 verpakking wordt gebezigd –vloeibaar afval (weinig absorptiemateriaal)  Dierenartsenpraktijken –50% -> kennis van wet- en regelgeving

14 2007 en verder  Frontoffice Ziekenhuizen –kabinetsvisie op toezicht –vermindering van toezichtlast –één aanspreekpunt voor sector –Deelnemende ministeries / inspecties IGZ VROM VWS V en W

15 Conclusie  Veel veranderingen –Inhoudelijk aanpassing / afstemming wet- en regelgeving verpakkingen –Bestuurlijk éénduidig toezicht verantwoordelijkheid bij sector  Andere vorm van toezicht –van specifiek naar regulier

16 Slotopmerking  Gezamenlijke inspanningen leiden tot –Nieuw bewustzijn waardoor –sector zijn verantwoordelijkheid neemt –overheid zich kan terug trekken –minder toezichtlast is –het vervoer van SZA veiliger plaatsvindt


Download ppt "12 juni 2007 een nieuw bewustzijn Infectieuze afvalstoffen Kees Hersbach plv hoofdinspecteur TeGV."

Verwante presentaties


Ads door Google