De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infectieuze afvalstoffen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infectieuze afvalstoffen"— Transcript van de presentatie:

1 Infectieuze afvalstoffen
een nieuw bewustzijn 12 juni 2007 Kees Hersbach plv hoofdinspecteur TeGV

2 Inspectie Verkeer en Waterstaat
bewaakt en bevordert de veiligheid van het transport op de weg in de scheepvaart in de lucht op het spoor

3 Aanleiding I Toename van vervoerstroom SZA (jaarlijks) 2001 circa ton SZA 2005 circa ton SZA (dagelijks) 6 tot diagnostische monsters

4 Aanleiding II Gehele afvalketen in kaart gebracht van afvalscheiding verpleegafdelingen laboratoria etc tot afvalverwerking inzamelaars vervoerders ZAVIN

5 Visie Inspectie V en W Meer veiligheid door preventieve aanpak
Terugtredende overheid Verantwoordelijkheid bij ondernemer ondernemers in de (SZA) afvalketen ontdoeners zorginstellingen laboratoria dierenartsenpraktijken inzamelaars / vervoerders verwerkers

6 Activiteiten I VenW 2002 – start broncontroles bij 60 instellingen 2003 – 2006: inspecties DM bij TNT postsorteercentra 2004 – 2006: weginspecties SZA bij ZAVIN 2004 – effectmeting op eerste broncontroles (2002) 2005 – ketenonderzoek vervoer SZA 2005 – 2006: inspecties DM veterinaire LAB’s 2007 – enquête transport DM - Dierenartsenpraktijk 2007 – quick scan gebruik P 620 verpakking

7 2002 Broncontroles onbekendheid met regelgeving
diversiteit aan afvalinzamelingsplannen nauwelijks aandacht voor wet- en regelgeving Aanbevelingen afval indeling advies lijst criteria volgens LAP en ADR afval inzamelingsplan één uniform model meer kennis van verplichtingen instelling is volgens ADR -> afzender

8 2003 Publicatie rapport eindrapport Infectieuze afvalstoffen kl 6.2 ADR Voorlichting branche en instellingen Publicaties Transport Logistiek Nederland Presentaties Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen Kon Ned Maatschappij voor Diergeneeskunde Landelijk afval beheer plan wegnemen tegenstrijdige regelgeving

9 2004 Effectmeting veel aanbevelingen uit eindrapport gerealiseerd Verbeteringen classificatie conform indelingscriteria ADR 70% van instellingen -> veiligheidsadviseur Knelpunten classificatie van SZA niet voorhanden zijn van geschikte verpakking afval indeling advies lijst niet consistente en tegenstrijdige regelgeving

10 2004 Vervoer van diagnostische monsters postsorteercentra monsters als brievenpost lekkende verpakkingen vnl in postsorteermachines

11 2005 Praktijkrichtlijn werkgroep -> praktijkrichtlijn (december 2005) Publicatie rapporten effectmeting infectieuze (afval)stoffen “Verpakken is één, scheiden is twee” Voorlichting branche Instellingen Informatiedag ziekenhuizen in Maastricht Controles Veterinaire instellingen blijven achter

12 2006 Verpakkingen geen verpakking voor zwaarder infectieus afval Verpakkingsindustrie ontwikkeling van nieuwe verpakkingen Resultaat: eind 2006 / begin 2007 3 nieuwe verpakkingen (P 620)

13 2007 Landelijk afval beheerplan in werking treding mei 2007
Quick scan ziekenhuizen verbetering van de kennis van de regelgeving 70% -> veiligheidsadviseur werkinstructies tbv personeel Weginspecties P 620 verpakking wordt gebezigd vloeibaar afval (weinig absorptiemateriaal) Dierenartsenpraktijken 50% -> kennis van wet- en regelgeving

14 2007 en verder Frontoffice Ziekenhuizen kabinetsvisie op toezicht vermindering van toezichtlast één aanspreekpunt voor sector Deelnemende ministeries / inspecties IGZ VROM VWS V en W

15 Conclusie Veel veranderingen Inhoudelijk aanpassing / afstemming wet- en regelgeving verpakkingen Bestuurlijk éénduidig toezicht verantwoordelijkheid bij sector Andere vorm van toezicht van specifiek naar regulier

16 Slotopmerking Gezamenlijke inspanningen leiden tot Nieuw bewustzijn waardoor sector zijn verantwoordelijkheid neemt overheid zich kan terug trekken minder toezichtlast is het vervoer van SZA veiliger plaatsvindt


Download ppt "Infectieuze afvalstoffen"

Verwante presentaties


Ads door Google