De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Werksessie Veehouderijen| 27 maart 2013 1 1. Doel Werksessie 2. Aanleiding (terugblik) 3. Bepalen luchtkwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Werksessie Veehouderijen| 27 maart 2013 1 1. Doel Werksessie 2. Aanleiding (terugblik) 3. Bepalen luchtkwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Werksessie Veehouderijen| 27 maart 2013 1 1. Doel Werksessie 2. Aanleiding (terugblik) 3. Bepalen luchtkwaliteit

2 Werksessie Veehouderijen| 27 maart 2013 2 Inleiding ●Doel werksessie: –De aanpak van de luchtproblematiek omtrent de veehouderij –Leren omgaan met de Monitoringstool –Nu eerst: Bepalen luchtkwaliteit in de Monitoring

3 Doelstelling NSL ●Overal tijdig voldoen aan de grenswaarden voor fijn stof in 2011. ●De NSL monitoring dient er toe de voortgang inzichtelijk te maken. ●Vanwege de verleende derogatie moest in juni 2011 aan de normen voor fijn stof worden voldaan. ●Maar 2012 is het eerste jaar waarvoor voor het gehele jaar aan de grenswaarden kan worden getoetst. Hierover wordt in de Monitoring 2013 gerapporteerd. Werksessie Veehouderijen| 27 maart 2013 3

4 Problematiek ●De bijdrage aan concentraties wordt voornamelijk bepaald door het verkeer, de intensieve veehouderij en in mindere mate de industrie. ●100 tot 150 intensieve veehouderijen verantwoordelijk voor een overschrijding van de fijn stof norm. ●De overschrijdingen van de fijn stof norm vinden met name plaats in clustergebieden te Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. ●De achtergrondconcentraties in deze gebieden zijn relatief hoog. ●Dit komt mede door de cumulatieve fijn stof uitstoot. Werksessie Veehouderijen| 27 maart 2013 4

5 Overschrijdingsgebieden Werksessie Monitoringstool | 20 maart 2012 5

6 Werkwijze Monitoring (2013) ●400-500 prioritaire veehouderijlocaties ●Jaarlijkse actualisatie van lokale invoergegevens door bevoegd gezag ●Jaarlijkse actualisatie GCN èn emissiefactoren ●Op de ‘te beschermen objecten’ wordt de luchtkwaliteit berekend èn getoetst aan de jaar- en dagnorm van fijn stof ●Verspreidingsberekeningen met ISL3a_v2013 ●Rekenjaar = Gepasseerd jaar ●Resultaatverwerking: zeezoutaftrek (2-4 dagen) ●De monitoringsronde 2013 is hèt eerste jaar dat volledig aan de grenswaarde getoetst kan worden. Werksessie Veehouderijen| 27 maart 2013 6

7 Monitoring De monitoring van het NSL is een jaarlijkse cyclus waardoor de resultaten van jaar tot jaar kunnen variëren, hoofdzakelijk wegens wijzigingen in de generieke gegevens (achtergrond en emissiefactoren), lokale veehouderijgegevens en de locatie van de rekenpunten. Werksessie Veehouderijen| 27 maart 2013 7

8 Vragen? Werksessie Monitoringstool | 27 maart 2013 8


Download ppt "Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Werksessie Veehouderijen| 27 maart 2013 1 1. Doel Werksessie 2. Aanleiding (terugblik) 3. Bepalen luchtkwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google