De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EPSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten dr. ir. Bastiaan van Loenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "EPSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten dr. ir. Bastiaan van Loenen"— Transcript van de presentatie:

1 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten dr. ir. Bastiaan van Loenen b.vanloenen@tudelft.nl

2 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Kleinschalige topografie (1:100.000)

3 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Luchtfoto

4 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Grootschalige topografie

5 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 NWB http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/

6 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Toegankelijkheid Geo-informatie in Nederland • GI uitzonderingspositie (Van Boxtel, Wob) • PSI richtlijn • Nieuwe Wob een eerste stap naar consistent beleid voor hergebruik • INSPIRE richtlijn • Basisregistraties • Grote verschillen in regimes in de praktijk • Regimes zijn niet transparant • Beschikbare GI is niet transparant

7 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Toegankelijkheid Geo-informatie in Nederland • Recente trend binnen Geo-NL: vrijer beleid • Centrale financiering GBKN geflopt • Toegankelijkheidsbeleid centraal binnen RGI projecten

8 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Europees perspectief • Vrijwel nergens volledig vrije beschikbaarheid GI • Veelal vrij gebruik binnen de overheid

9 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Virtual London • Klassiek verbod op hergebruik • The Guardian “Free our data” campaign

10 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Het Nationaal wegenbestand • Drie componenten: • (hoofd)wegen • vaarwegen (gratis en door privaten gebruikt) • spoorwegen (gratis)

11 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 NWB-wegen • Oorsprong begin jaren 80, mede op basis van Top10wegenbestand • Oorsponkelijk opgezet ter bepaling en vastlegging van verkeersongevallen; nu basisbestand V&W • Overheid (min V&W) bronhouder • Gebruik tot dusver alleen binnen de overheid

12 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Wat is NWB-wegen? • Nagenoeg alle wegen van Nederland met een naam of een nummer • Aantal attributen: • ongeveer 825.000 wegvakken • XY-coördinaten van de locatie van de hectometerpaaltjes • wegbeheerder • huisnummers even/oneven • rijrichting • wegtype (snelweg, provinciale weg etc) • Vier keer per jaar geactualiseerd • Een mogelijk basisbestand voor value-added producten

13 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 NWB-wegen vrijgeven? • 7 april 2006: verzoek AND voor NWB • Wob verzoek aangehouden wegens artikel 10 lid 2 onder g Wob • 16 juni 2006: brief inventarisatie gevolgen bedrijven • najaar 2006: landsadvocaat, adviescommissie • december 2006: advies adviescommissie • 13 februari 2007: kamervragen van PvdA en SP • 19 maart 2007: antwoord minister V&W

14 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 NWB-wegen vrijgeven? (2) • 24 mei 2007: reactie op AND-verzoek door SG V&W: • NWB openbaar • beschikbaar stellen een economische activiteit? • gratis hergebruik na aanpassing ‘Besluit toegestane marktactiviteiten Rijkswaterstaat’ toegestaan • september 2007: AND geeft volledige wegenbestand aan openstreetmap

15 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Openstreetmap.org • Landsdekkend wegennet van Nederland • Beschikbaar onder Creative Commons share-alike licentie • Wat voegt het NWB nog toe?

16 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Wet basisregistratie topografie • Landsdekkende topografie 1:10.000 en kleiner met o.a.: • wegdeel • spoorbaandeel • waterdeel • bebouwing • Verplicht gebruik binnen de overheid • Tot 1 januari 2010 kunnen gemeenten afwijken • Wet naar verwachting 1 januari 2008 van kracht

17 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Stellingen • Het NWB is geen concurrent van de private bestanden • Vrijgeven NWB is geen economische activiteit maar een onderdeel van de publieke taak van V&W • De NWB discussie is achterhaald door openstreetmap en Wet basisregistratie topografie • V&W: vergeet het NWB en gebruik de private bestanden • Kaders markt en overheid belemmeren PSI-doelen ipv ze te stimuleren

18 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Stellingen • Het NWB is geen concurrent van de private bestanden

19 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Stellingen • Vrijgeven NWB is geen economische activiteit maar een onderdeel van de publieke taak van V&W

20 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Stellingen • De NWB discussie is achterhaald door openstreetmap en Wet basisregistratie topografie

21 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Stellingen • V&W: vergeet het NWB en gebruik de private bestanden

22 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Stellingen • Kaders markt en overheid belemmeren PSI-doelen ipv ze te stimuleren

23 ePSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten dr. ir. Bastiaan van Loenen b.vanloenen@tudelft.nl


Download ppt "EPSIplus bijeenkomst 27 september 2007 Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten dr. ir. Bastiaan van Loenen"

Verwante presentaties


Ads door Google