De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hergebruik van overheidsinformatie, van beleid naar actie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hergebruik van overheidsinformatie, van beleid naar actie"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hergebruik van overheidsinformatie, van beleid naar actie
Introductie Het Nederlandse informatiebeleid voor de Richtlijn Hergebruik overheidsinformatie Het informatiebeleid na de implementatie van de Richtlijn Orde in de chaos Door: Kees Keuzenkamp, plv. directeur Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector

3 Naar optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie
Overheidsinformatie tegen maximaal de verstrekkingskosten beschikbaar stellen. Voor het verstrekken van overheidsinformatie geldt het non-discriminatie beginsel. Gebruik van openbare informatie is vrij (er worden geen intellectuele eigendomsrechten voorbehouden). Operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) : concurrentie vergroten door slechten Van toetredingsdrempels tot markten. Verstrekkingskosten:de marginale kostprijs; de vaste kosten van de data-infrastructuur zijn niet in de prijs verwerkt. Uit onderzoek[1] naar de welvaartseffecten[2] van de verschillende kostenregimes bij de grote overheidsgegevensbestanden blijkt dat het openstellen van gegevensbestanden leidt tot de hoogste welvaartseffecten. Voor de onderzochte bestanden[3] blijkt dat de grootste welvaartseffecten gerealiseerd worden bij het rekenen van de marginale kostprijs bij verstrekking van de bestanden (= verstrekkingskosten). De huidige prijstelling (die bij deze bestanden ligt tussen de marginale prijs en de integrale kostprijs) werkt marktverstorend. [1] Gedurende een half jaar hebben Berenschot en NEI een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het openstellen van elektronische gegegevensbestanden van de overheid (2001). [2] Daar waar in deze memo gesproken wordt over “welvaartseffecten” wordt bedoeld: macro-economische welvaartseffecten; werkgelegenheid, economische groei, buitenlandse handel en de effecten van de democratische rechtsstaat. [3] Grootschalige Basiskaart Rdam, Actueel Hoogtebestand Nederland, Top 10vector bestand en de Algemene Databank Wet- en Regelgeving zijn in het onderzoek meegenomen.

4 Richtlijn Hergebruik overheidsinformatie
Verstrekken tegen maximaal verstrekkingskosten met redelijke winstmarge Non discriminatie Verbod op exclusiviteitscontracten

5 Implementatie Richtlijn in nationale rechtsorde
Verbod van de Ministerraad op het invoegen van additionele delen bij de implementatie van Europese wet- en regelgeving. Op verzoek van de Raad van State zijn twee onderzoeken uitgevoerd: 1.Onderzoek naar het bestaan van exclusieve overeenkomsten binnen de rijksoverheid. 2. Onderzoek naar conformiteit bijzondere hergebruikregimes en de algemene regel van de Richtlijn. Ad 1. Conclusies:

6 De praktijk Gemeentelijk verstrekkingsbeleid van geo-informatie, verslag van een consultatie van Nederlandse gemeenten Open toegankelijkheidsbeleid voor geo-informatie vergeleken: het gras leek groener dan het was Overheidsorganisaties stellen nog steeds eigen regels op met betrekking tot het beschikbaar stellen van hun overheidsinformatie. Dit geldt in het bijzonder voor geo-informatie. Gelet op

7 Orde scheppen in de chaos
Operatie MDW Kamerbrief Hergebruik van geo-informatie (regels op rijksniveau) Convenant met de Unie van Waterschappen Intentieverklaring Interprovinciaal Overleg Overleg met VNG na de consultatie bij gemeenten over hun verstrekkingsbeleid van geo-informatie Wetsvoorstel Hergebruik overheidsinformatie

8 Wetsvoorstel Hergebruik overheidsinformatie
1. Basisinformatie van de democratische rechtsstaat is kosteloos raadpleegbaar. 2.Op informatie die op grond van de Wob openbaar is, wordt door de overheid geen auteursrecht, databankenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht voorbehouden. 3. Informatieverstrekking op grond van deze wet doet geen afbreuk aan het auteursrecht van derden. 4. Voor het verstrekken van de informatie op grond van deze wet wordt maximaal de verstrekkingskosten in rekening gebracht. De markt heeft grote behoefte aan duidelijkheid vooral over prijsstelling. Is dit er niet dan kan dat leiden tot uitstel van investeringen, wat voor de markt nadelig is. Met dit wetsvoorstel wordt die duidelijkheid geboden.

9 Concluderend Algemeen toegankelijk maken van overheidsinformatie voor gebruik door derden draagt bij aan een transparante en een efficiëntere overheid. De extra economische bedrijvigheid als gevolg van de lage tarieven voor hergebruik van overheidsinformatie en MDW principe zal een positief netto effect hebben op de staatsfinanciën. De markt heeft grote behoefte aan duidelijkheid vooral over prijsstelling en de mogelijkheden van hergebruik van overheidsinformatie.


Download ppt "Hergebruik van overheidsinformatie, van beleid naar actie"

Verwante presentaties


Ads door Google