De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hergebruik van overheidsinformatie, van beleid naar actie Introductie Het Nederlandse informatiebeleid voor de Richtlijn Hergebruik overheidsinformatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hergebruik van overheidsinformatie, van beleid naar actie Introductie Het Nederlandse informatiebeleid voor de Richtlijn Hergebruik overheidsinformatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hergebruik van overheidsinformatie, van beleid naar actie Introductie Het Nederlandse informatiebeleid voor de Richtlijn Hergebruik overheidsinformatie Het informatiebeleid na de implementatie van de Richtlijn Orde in de chaos Door: Kees Keuzenkamp, plv. directeur Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (kees.keuzenkamp@minbzk.nl)

3 Naar optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie Overheidsinformatie tegen maximaal de verstrekkingskosten beschikbaar stellen. Voor het verstrekken van overheidsinformatie geldt het non-discriminatie beginsel. Gebruik van openbare informatie is vrij (er worden geen intellectuele eigendomsrechten voorbehouden). Operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) : concurrentie vergroten door slechten Van toetredingsdrempels tot markten.

4 Richtlijn Hergebruik overheidsinformatie Verstrekken tegen maximaal verstrekkingskosten met redelijke winstmarge Non discriminatie Verbod op exclusiviteitscontracten

5 Implementatie Richtlijn in nationale rechtsorde Verbod van de Ministerraad op het invoegen van additionele delen bij de implementatie van Europese wet- en regelgeving. Op verzoek van de Raad van State zijn twee onderzoeken uitgevoerd: 1.Onderzoek naar het bestaan van exclusieve overeenkomsten binnen de rijksoverheid. 2. Onderzoek naar conformiteit bijzondere hergebruikregimes en de algemene regel van de Richtlijn.

6 De praktijk Gemeentelijk verstrekkingsbeleid van geo-informatie, verslag van een consultatie van Nederlandse gemeenten Open toegankelijkheidsbeleid voor geo-informatie vergeleken: het gras leek groener dan het was Overheidsorganisaties stellen nog steeds eigen regels op met betrekking tot het beschikbaar stellen van hun overheidsinformatie. Dit geldt in het bijzonder voor geo- informatie.

7 Orde scheppen in de chaos Operatie MDW Kamerbrief Hergebruik van geo-informatie (regels op rijksniveau) Convenant met de Unie van Waterschappen Intentieverklaring Interprovinciaal Overleg Overleg met VNG na de consultatie bij gemeenten over hun verstrekkingsbeleid van geo-informatie Wetsvoorstel Hergebruik overheidsinformatie

8 1. Basisinformatie van de democratische rechtsstaat is kosteloos raadpleegbaar. 2.Op informatie die op grond van de Wob openbaar is, wordt door de overheid geen auteursrecht, databankenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht voorbehouden. 3. Informatieverstrekking op grond van deze wet doet geen afbreuk aan het auteursrecht van derden. 4. Voor het verstrekken van de informatie op grond van deze wet wordt maximaal de verstrekkingskosten in rekening gebracht.

9 Concluderend Algemeen toegankelijk maken van overheidsinformatie voor gebruik door derden draagt bij aan een transparante en een efficiëntere overheid. De extra economische bedrijvigheid als gevolg van de lage tarieven voor hergebruik van overheidsinformatie en MDW principe zal een positief netto effect hebben op de staatsfinanciën. De markt heeft grote behoefte aan duidelijkheid vooral over prijsstelling en de mogelijkheden van hergebruik van overheidsinformatie.


Download ppt "Hergebruik van overheidsinformatie, van beleid naar actie Introductie Het Nederlandse informatiebeleid voor de Richtlijn Hergebruik overheidsinformatie."

Verwante presentaties


Ads door Google