De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november Ad Balemans 18-11-09.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november Ad Balemans 18-11-09."— Transcript van de presentatie:

1 Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november Ad Balemans

2 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Actielijn werkprocessen:
3. Fasering 4. Beleidsuitgangspunten 5. Kernvragen 6. Werk verdeeld

3 De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie.
Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie. Dit is geen doel op zich, maar draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Betere samenwerking binnen de overheid. Kostenbesparing in ketens.

4 Hoe vorm te geven binnen eigen organisatie?
Gebruik: Met een GIS viewer éénduidig gebruik Gegevensbeheer: Afstemming GBKN op BAG en de Groen-, Grijs-beheerkaarten

5 GBKN Wegbeheer

6 Combinatie Wat wordt BGT geometrie ?

7 Actielijn werkprocessen
Twee fasen: 1A bestuurlijk traject – laatste kwartaal 2009 1B inhoudelijke traject – eerste helft 2010

8 Beleidsuitgangspunten:
De productie blijft decentraal georganiseerd, maar levert een uniform product. Een aantal bronhouders binnen de overheid is verantwoordelijk voor een aan hen toegewezen deel van de basisregistratie. Zij kunnen de regie op de uitvoering zelf doen of opdragen aan een samenwerkingsverband. Het volledige bestand is beschikbaar via de landelijke voorziening

9 Kernvragen voor fase 1A:
Migratie: Hoe worden de huidige bronbestanden gemigreerd naar de BGT specs? Wie zijn erbij betrokken? Bronhoudergebieden: Hoe gedefinieerd? Afbakening grenzen onderling? Beheer bronhoudergrenzen? Inwinproces: Eigen proces als bronhouder versus inwinproces BGT Faciliteren productieproces bronhouders -> gemeenschappelijke faciliteit en welke diensten kunnen dan worden geleverd? Innovatie op gebied van inwinmethode Relaties werkprocessen BGT met andere brs’sen

10 Nulmeting: Onder alle huidige en toekomstige producenten GT
Inzicht in zwaarte org. Transitie proces voor de producenten Beschikbaarheid GT tbv transitie GBKN->BGT

11 Kernvragen 1B: Impact gegevensmodel, ambities, budgetten
Monitoren/faciliteren inhalen achterstanden door huidige prod org. Haalbaarheid nieuwe inwinningsmethodieken Productieproces in beheerfase BGT Mutatie en terugmeldingen Wijze aanlevering aan LV door bronhouders Bestuurlijke inkadering bijhouding BGT Witte vlekken binnen de bronhouderdata Kwaliteitsmanagement, borging, eisen, certificering De omzetting per regio of gemeente -> gevolgen voor overdracht verantwoordelijkheid beheer/bijhouding en bestuur Hoe wordt na omzetting de bijhouding en bestuur georganiseerd De BGT landsdekkend op mv?

12 De werkverdeling van fase 1A:
De werkverdeling van fase 1A: Fase 1A : “Bouwstenen ontwerp op hoofdlijnen, beantwoording bestuurlijke vragen” # Naam deelproduct: Resultaten: Wie: 1 Opwaardering Procesbeschrijving opwaardering huidige bronbestanden GBKN naar de BGT Adrie, Ad, Linda 2 Inwinningsproces Procesbeschrijving inwinningsproces bronhouders in relatie tot BGT Chris, Jan 3 Afbakening bronhoudergrenzen Richtlijn afbakening bronhoudergrenzen Jeroen, Chris 4 Gemeenschappelijke faciliteit Voorstel gemeenschappelijke faciliteit voor ondersteuning bronhouders Ad, Adrie, Linda 5 Innovaties Voorstel hoe innovaties in het productieproces kunnen worden doorgevoerd. Chris, Jeroen 6 Relaties in het stelsel Beschrijving relaties met andere basisregistraties voor en tijdens de transitiefase. Linda, Jan 7 Nulmeting Nulmeting huidige en toekomstige producenten Grootschalige Topografie Adrie, Jan 8 Pilot Procestoets binnen testomgeving transitieproces (i.s.m. actielijn ICT) Adrie, Linda, Ad

13 Werkgroepsamenstelling:
Werkgroepsamenstelling:

14 Klankbordgroepsamenstelling:
Klankbordgroepsamenstelling:

15 Vragen/suggesties? Of de collega’s in de werk- of klankbordgroep Basisregistratie Grootschalige Topografie


Download ppt "Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november Ad Balemans 18-11-09."

Verwante presentaties


Ads door Google