De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18-11-09 Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november Ad Balemans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18-11-09 Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november Ad Balemans."— Transcript van de presentatie:

1 18-11-09 Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november Ad Balemans

2 18-11-2009 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Actielijn werkprocessen: 3. Fasering 4. Beleidsuitgangspunten 5. Kernvragen 6. Werk verdeeld

3 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie. Dit is geen doel op zich, maar draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Betere samenwerking binnen de overheid. Kostenbesparing in ketens.

4 Hoe vorm te geven binnen eigen organisatie? Gebruik: Met een GIS viewer éénduidig gebruik Gegevensbeheer: Afstemming GBKN op BAG en de Groen-, Grijs- beheerkaarten

5 GBKN Wegbeheer

6 Combinatie Wat wordt BGT geometrie ?

7 Actielijn werkprocessen Twee fasen: 1A bestuurlijk traject – laatste kwartaal 2009 1B inhoudelijke traject – eerste helft 2010

8 Beleidsuitgangspunten: De productie blijft decentraal georganiseerd, maar levert een uniform product. Een aantal bronhouders binnen de overheid is verantwoordelijk voor een aan hen toegewezen deel van de basisregistratie. Zij kunnen de regie op de uitvoering zelf doen of opdragen aan een samenwerkingsverband. Het volledige bestand is beschikbaar via de landelijke voorziening

9 Kernvragen voor fase 1A: Migratie: Hoe worden de huidige bronbestanden gemigreerd naar de BGT specs? Wie zijn erbij betrokken? Bronhoudergebieden: Hoe gedefinieerd? Afbakening grenzen onderling? Beheer bronhoudergrenzen? Inwinproces: Eigen proces als bronhouder versus inwinproces BGT Faciliteren productieproces bronhouders -> gemeenschappelijke faciliteit en welke diensten kunnen dan worden geleverd? Innovatie op gebied van inwinmethode Relaties werkprocessen BGT met andere brs’sen

10 Nulmeting: Onder alle huidige en toekomstige producenten GT Inzicht in zwaarte org. Transitie proces voor de producenten Beschikbaarheid GT tbv transitie GBKN->BGT

11 Kernvragen 1B: Impact gegevensmodel, ambities, budgetten Monitoren/faciliteren inhalen achterstanden door huidige prod org. Haalbaarheid nieuwe inwinningsmethodieken Productieproces in beheerfase BGT Mutatie en terugmeldingen Wijze aanlevering aan LV door bronhouders Bestuurlijke inkadering bijhouding BGT Witte vlekken binnen de bronhouderdata Kwaliteitsmanagement, borging, eisen, certificering De omzetting per regio of gemeente -> gevolgen voor overdracht verantwoordelijkheid beheer/bijhouding en bestuur Hoe wordt na omzetting de bijhouding en bestuur georganiseerd De BGT landsdekkend op mv?

12 De werkverdeling van fase 1A: Fase 1A : “ Bouwstenen ontwerp op hoofdlijnen, beantwoording bestuurlijke vragen ” #Naam deelproduct:Resultaten:Wie: 1OpwaarderingProcesbeschrijving opwaardering huidige bronbestanden GBKN naar de BGTAdrie, Ad, Linda 2InwinningsprocesProcesbeschrijving inwinningsproces bronhouders in relatie tot BGTChris, Jan 3Afbakening bronhoudergrenzen Richtlijn afbakening bronhoudergrenzen Jeroen, Chris 4Gemeenschappelijke faciliteit Voorstel gemeenschappelijke faciliteit voor ondersteuning bronhoudersAd, Adrie, Linda 5InnovatiesVoorstel hoe innovaties in het productieproces kunnen worden doorgevoerd. Chris, Jeroen 6Relaties in het stelselBeschrijving relaties met andere basisregistraties voor en tijdens de transitiefase. Linda, Jan 7NulmetingNulmeting huidige en toekomstige producenten Grootschalige TopografieAdrie, Jan 8PilotProcestoets binnen testomgeving transitieproces (i.s.m. actielijn ICT)Adrie, Linda, Ad

13 Werkgroepsamenstelling:

14 Klankbordgroepsamenstelling:

15 15 Vragen/suggesties? Ad.balemans@maastricht.nl Of de collega’s in de werk- of klankbordgroep 18-11-2009 Basisregistratie Grootschalige Topografie


Download ppt "18-11-09 Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november Ad Balemans."

Verwante presentaties


Ads door Google