De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november 2009 Adrie Noorlander.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november 2009 Adrie Noorlander."— Transcript van de presentatie:

1 Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november 2009 Adrie Noorlander

2 Inhoud Stand van Zaken Organisatie BGT Relatie met GBKN- organisatie

3 Programma-aanpak BGT Gefaseerde aanpak: Verkenningsfase Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase) Fase 2: Implementatie in de productieorganisatie (bouwfase) Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase) Tijdindicatie: Fase 1: zomer 2009 - zomer 2010 Fase 2: najaar 2010 - najaar 2012 Fase 3: najaar 2012 - najaar 2014 3

4 Gebruik in huidige situatie Fasering verandertraject 4 Produktie in huidige situatie Produktie in nieuwe situatie Programma Tijd Uitvoeringsfase Wet van kracht m.b.t. productie Wet van kracht m.b.t. Gebruik Ver- kenning Start Programma Afsluiting Programma Transitie Fase 1 Fase 2 Fase 3 Transitie Gebruik in nieuwe situatie

5 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Overall Sturing Fase 1 Fase 2 Fase 3 Programma- Productie- Gebruikers bureau organisatie

6 6 Programmabureau

7 Actielijnen Cluster 1 (Inhoud) Gebruik Informatiemodel en specificaties Werkprocessen ICT Cluster 2 (Sturing) Actualisering Businesscase Bestuurlijke Organisatie Financiën Wetgeving en convenant Cluster 3 (Transitie) Voorbereiding transitie 7

8 Stuurgroep BGT ledenorganisatiefunctie SaskiaBorgersVROMVoorzitter -- volgt-- Programmabureau BGTSecretaris NoudHooymanVROM PaulienKrikkeGBKN GodfriedBarnasconiKadaster ChrisBrugginkPNBH GerdyHarteveldRWS HansBronswijkPROrail NilsBorgesiusIPO Henkvan't LandUvW Petervan der ZwanTPG MichielZonnevylleVNG

9 Begeleidingsgroep BGT ledenorganisatiefunctie NoudHooymanVROMVoorzitter -- volgt-- Programmabureau BGTSecretaris MartinPeersmannGBKN RichardWitmerKadaster ArnwaldJanssenRWS FrankGeradtsPNBH RuudKampPROrail PatrickStrootmanIPO MarianneKrugUvW LouisSmitTPG Ruudten KroodeVNG

10

11 Kernteam BGT ledenorganisatiefunctie Ruudvan RossemVROMVoorzitter JoyceOostrik Programmabureau BGTSecretaris SiebDijkstra Programmabureau BGT JeroenWalschots Programmabureau BGT MartinPeersmannGBKN AdrieNoorlanderKadaster ArjanLevingaRWS RuudKampPROrail PatrickStrootmanIPO MarianneKrugUvW EdimHadziavdicTPG

12 - Gegevensmodel en Specificaties - Werkprocessen - Gebruik - ICT - Actualisering Businesscase - Bestuurlijke Organisatie - Financiën - Wetgeving en convenant - Voorbereiding transitie + Klankbordgroepen per actielijn Bemensing Actielijnen

13 Richtlijn van GBKN naar BGT

14 Betrokkenheid GBKN-stichtingen In beleidsfase: deelname in projectgroepen van vertegenwoordigers van stichtingen en/of van in stichtingen deelnemende organisaties bij opstellen projectplannen in de actielijnen. vertegenwoordigers van stichtingen en/of van in stichtingen deelnemende organisaties nemen deel in werk- en/of klankbordgroepen. aanleveren van informatie ten behoeve van opstelling projectplannen In transitiefase: als lijnorganisatie (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van de transitieprojecten.

15 15 22-7-2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie Richtlijn 1: Vorm vanuit de operationele organisaties van de GBKN-stichtingen (Kadaster en RIB-Zuid) een Operationeel Transitieteam BGT. Richtlijn 2: Wijs per gecombineerde stichtingsvergadering één Transitiecoördinator aan voor deelname in het Bestuurlijk Transitieteam BGT (is al uitgevoerd) Richtlijn 3: Geef opdracht aan het Bestuurlijk Transitieteam BGT om te onderzoeken op welke wijze de toekomstige samenwerking tussen publieke partijen binnen de BGT vorm kan worden gegeven. Richtlijn 4: Betrokken partijen maken op landelijke niveau definitieve afspraken met VROM over de wijze van overdracht van de eigendomsrechten. Richtlijn 5: Besluiten met betrekking tot de BGT worden genomen door de Stuurgroep BGT Bestuurlijk-Organisatorische Richtlijnen

16 16 22-7-2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie Operationele Richtlijnen Richtlijn 6: Haal op een zo doelmatig mogelijke wijze de achterstand in actualiteit in. Maak hierbij waar mogelijk gebruik van geschikte luchtfoto’s en bij bronhouders beschikbare gegevens en sluit zoveel mogelijk aan bij BGT-transitieprojecten. Richtlijn 7: Stem in met de producentenrol in de transitiefase en zorg ervoor dat hier met het Programmabureau BGT goede afspraken over worden gemaakt. Werk mee aan initiatieven van bronhouders. Richtlijn 8: Stem de bijhoudingsfrequentie van de GBKN af op de eisen uit de BAG. Verzorg ook de inwinning van BAG-geometrie voor rekening van de gemeente via de GBKN-stichtingen. Maak hierover eenduidige afspraken met gemeenten, neem dit op in de projectbestekken EU-aanbesteding voor 2010 en maak hier op korte termijn afspraken over met de leveranciers met een voor 2010 doorlopende overeenkomst. Richtlijn 9: Voer binnen het LSV GBKN het besluit van juni 2008 inzake matenplantopografie uit tot het moment dat toekomstige topografie in de BGT is opgenomen.

17 17 22-7-2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie Overige richtlijnen Richtlijn 11: Faciliteer de communicatie met de deelnemers in de GBKN- stichtingen. Het is wenselijk een proactieve houding richting Programmabureau BGT aan te nemen. Coördineer de communicatie via het LSV GBKN. Richtlijn 12: Bevorder dat de in de stichtingen deelnemende organisaties medewerkers en kennis ter beschikking stellen tijdens de uitvoering van het programma. Richtlijn 10: In de transitiefase blijven de procentuele aandelen in de exploitatie van alle in de GBKN-stichtingen samenwerkende partijen ongewijzigd.

18 18 22-7-2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie

19 19 22-7-2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie Aansturing van het Operationeel Transitieteam BGT. Aanspreekpunt voor het Programmabureau BGT voor de transitiefase. Opstellen Transitieplan GBKN-stichtingen, algemeen en per stichting. Uitwerken afspraken voor overdracht van de auteursrechten die het gevolg zijn van de door VROM en de netbeheerders te maken afspraken. Visie ontwikkelen voor toekomstige samenwerkingsverbanden (i.s.m. bronhouders). Opheffen van de GBKN-stichtingen. Visie ontwikkelen voor toekomstige nieuwe publieke inwinnings- samenwerkingsverbanden Bestuurlijk Transitieteam BGT

20 20 22-7-2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie -Uitvoeren van de opdrachten van het Bestuurlijk Transitieteam BGT. -Coördinatie en directievoering aanbesteding van door de regionale GBKN-stichtingen uit te voeren transitieprojecten. -Afstemming transitieprojecten met reguliere bijhouding grootschalige topografie. -Inhoudelijk aanspreekpunt voor het Actielijnen BGT voor de transitiefase. Operationeel Transitieteam BGT

21 Bestuur LSV GBKN Bestuur Regionale GBKN-stichtingen Bestuurlijk Transitieteam BGT Operationeel Transitieteam BGT Stuurgroep BGT Programma- begeleidingsgroep Actielijnen BGT Programmabureau BGT Adviesoverleg Regionale GBKN- Stichtingen GBKN-organisatieBGT-organisatie

22 22 22-7-2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie verantwoordelijkheden Betekenis verantwoordelijkheden: H = huidige producenten P = Programma BGT G = gebruiker B = bronhouders BGT B+= bronhouders en partijen die de BGT meefinancieren

23 Transitie bestanden Uitlevering Lijngericht Uitlevering Objectgericht Lijngericht naar GBKN BGT GBKN Bijhouding Lijngericht Bijhouding Objectgericht De winkel blijft open

24 Bestuurlijke organisatie Productieorganisatie Regieraad / Stuurgroep Minister van VROM Stafbureau Bronhouders en Landelijke Voorzieningen overleg Gebruikersoverleg Landelijke Voorzieninghouder Bronhouder Gebruikers Beleid Uitvoering


Download ppt "Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november 2009 Adrie Noorlander."

Verwante presentaties


Ads door Google