De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Stand van Zaken Organisatie BGT Relatie met GBKN- organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Stand van Zaken Organisatie BGT Relatie met GBKN- organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Basisregistratie Grootschalige Topografie Contactmiddag GBKN-Zuid 18 november 2009 Adrie Noorlander

2 Inhoud Stand van Zaken Organisatie BGT Relatie met GBKN- organisatie

3 Programma-aanpak BGT Gefaseerde aanpak: Verkenningsfase Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase) Fase 2: Implementatie in de productieorganisatie (bouwfase) Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase) Tijdindicatie: Fase 1: zomer zomer 2010 Fase 2: najaar najaar 2012 Fase 3: najaar najaar 2014 3

4 Fasering verandertraject
Wet van kracht m.b.t. Gebruik Start Programma Afsluiting Programma Wet van kracht m.b.t. productie Ver- kenning Programma Uitvoeringsfase Produktie in huidige situatie Produktie in nieuwe situatie Transitie Gebruik in huidige situatie Gebruik in nieuwe situatie Transitie Tijd Fase Fase Fase 3 4

5 Overall Sturing Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie Fase Fase Fase Programma Productie Gebruikers bureau organisatie

6 Programmabureau 6

7 Actielijnen Cluster 1 (Inhoud) Gebruik
Informatiemodel en specificaties Werkprocessen ICT Cluster 2 (Sturing) Actualisering Businesscase Bestuurlijke Organisatie Financiën Wetgeving en convenant Cluster 3 (Transitie) Voorbereiding transitie 7

8 Saskia Borgers VROM Voorzitter -- volgt-- Programmabureau BGT
Stuurgroep BGT leden organisatie functie Saskia Borgers VROM Voorzitter -- volgt-- Programmabureau BGT Secretaris Noud Hooyman Paulien Krikke GBKN Godfried Barnasconi Kadaster Chris Bruggink PNBH Gerdy Harteveld RWS Hans Bronswijk PROrail Nils Borgesius IPO Henk van't Land UvW Peter van der Zwan TPG Michiel Zonnevylle VNG

9 Noud Hooyman VROM Voorzitter -- volgt-- Programmabureau BGT Secretaris
Begeleidingsgroep BGT leden organisatie functie Noud Hooyman VROM Voorzitter -- volgt-- Programmabureau BGT Secretaris Martin Peersmann GBKN Richard Witmer Kadaster Arnwald Janssen RWS Frank Geradts PNBH Ruud Kamp PROrail Patrick Strootman IPO Marianne Krug UvW Louis Smit TPG ten Kroode VNG

10

11 Ruud van Rossem VROM Voorzitter Joyce Oostrik Programmabureau BGT
Kernteam BGT leden organisatie functie Ruud van Rossem VROM Voorzitter Joyce Oostrik Programmabureau BGT Secretaris Sieb Dijkstra Jeroen Walschots Martin Peersmann GBKN Adrie Noorlander Kadaster Arjan Levinga RWS Kamp PROrail Patrick Strootman IPO Marianne Krug UvW Edim Hadziavdic TPG

12 Bemensing Actielijnen
- Gegevensmodel en Specificaties - Werkprocessen - Gebruik - ICT - Actualisering Businesscase - Bestuurlijke Organisatie - Financiën - Wetgeving en convenant - Voorbereiding transitie + Klankbordgroepen per actielijn

13 Richtlijn van GBKN naar BGT

14 Betrokkenheid GBKN-stichtingen
In beleidsfase: deelname in projectgroepen van vertegenwoordigers van stichtingen en/of van in stichtingen deelnemende organisaties bij opstellen projectplannen in de actielijnen. vertegenwoordigers van stichtingen en/of van in stichtingen deelnemende organisaties nemen deel in werk- en/of klankbordgroepen. aanleveren van informatie ten behoeve van opstelling projectplannen In transitiefase: als lijnorganisatie (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van de transitieprojecten.

15 Bestuurlijk-Organisatorische Richtlijnen
Richtlijn 1: Vorm vanuit de operationele organisaties van de GBKN-stichtingen (Kadaster en RIB-Zuid) een Operationeel Transitieteam BGT. Richtlijn 2: Wijs per gecombineerde stichtingsvergadering één Transitiecoördinator aan voor deelname in het Bestuurlijk Transitieteam BGT (is al uitgevoerd) Richtlijn 3: Geef opdracht aan het Bestuurlijk Transitieteam BGT om te onderzoeken op welke wijze de toekomstige samenwerking tussen publieke partijen binnen de BGT vorm kan worden gegeven. Richtlijn 4: Betrokken partijen maken op landelijke niveau definitieve afspraken met VROM over de wijze van overdracht van de eigendomsrechten. Richtlijn 5: Besluiten met betrekking tot de BGT worden genomen door de Stuurgroep BGT 15 Basisregistratie Grootschalige Topografie

16 Operationele Richtlijnen
Richtlijn 6: Haal op een zo doelmatig mogelijke wijze de achterstand in actualiteit in. Maak hierbij waar mogelijk gebruik van geschikte luchtfoto’s en bij bronhouders beschikbare gegevens en sluit zoveel mogelijk aan bij BGT-transitieprojecten. Richtlijn 7: Stem in met de producentenrol in de transitiefase en zorg ervoor dat hier met het Programmabureau BGT goede afspraken over worden gemaakt. Werk mee aan initiatieven van bronhouders. Richtlijn 8: Stem de bijhoudingsfrequentie van de GBKN af op de eisen uit de BAG. Verzorg ook de inwinning van BAG-geometrie voor rekening van de gemeente via de GBKN-stichtingen. Maak hierover eenduidige afspraken met gemeenten, neem dit op in de projectbestekken EU-aanbesteding voor 2010 en maak hier op korte termijn afspraken over met de leveranciers met een voor 2010 doorlopende overeenkomst. Richtlijn 9: Voer binnen het LSV GBKN het besluit van juni 2008 inzake matenplantopografie uit tot het moment dat toekomstige topografie in de BGT is opgenomen. 16 Basisregistratie Grootschalige Topografie

17 Overige richtlijnen Richtlijn 10: In de transitiefase blijven de procentuele aandelen in de exploitatie van alle in de GBKN-stichtingen samenwerkende partijen ongewijzigd. Richtlijn 11: Faciliteer de communicatie met de deelnemers in de GBKN-stichtingen. Het is wenselijk een proactieve houding richting Programmabureau BGT aan te nemen. Coördineer de communicatie via het LSV GBKN. Richtlijn 12: Bevorder dat de in de stichtingen deelnemende organisaties medewerkers en kennis ter beschikking stellen tijdens de uitvoering van het programma. 17 Basisregistratie Grootschalige Topografie

18 18 Basisregistratie Grootschalige Topografie

19 Bestuurlijk Transitieteam BGT
Aansturing van het Operationeel Transitieteam BGT. Aanspreekpunt voor het Programmabureau BGT voor de transitiefase. Opstellen Transitieplan GBKN-stichtingen, algemeen en per stichting. Uitwerken afspraken voor overdracht van de auteursrechten die het gevolg zijn van de door VROM en de netbeheerders te maken afspraken. Visie ontwikkelen voor toekomstige samenwerkingsverbanden (i.s.m. bronhouders). Opheffen van de GBKN-stichtingen. Visie ontwikkelen voor toekomstige nieuwe publieke inwinnings- samenwerkingsverbanden 19 Basisregistratie Grootschalige Topografie

20 Operationeel Transitieteam BGT
Uitvoeren van de opdrachten van het Bestuurlijk Transitieteam BGT. Coördinatie en directievoering aanbesteding van door de regionale GBKN-stichtingen uit te voeren transitieprojecten. Afstemming transitieprojecten met reguliere bijhouding grootschalige topografie. Inhoudelijk aanspreekpunt voor het Actielijnen BGT voor de transitiefase. 20 Basisregistratie Grootschalige Topografie

21 Bestuur LSV GBKN Regionale GBKN-stichtingen Bestuurlijk Transitieteam BGT Operationeel Stuurgroep BGT Programma- begeleidingsgroep Actielijnen BGT Programmabureau BGT Adviesoverleg GBKN-Stichtingen GBKN-organisatie BGT-organisatie

22 verantwoordelijkheden
Betekenis verantwoordelijkheden: H = huidige producenten P = Programma BGT G = gebruiker B = bronhouders BGT B+= bronhouders en partijen die de BGT meefinancieren 22 Basisregistratie Grootschalige Topografie

23 De winkel blijft open Bijhouding Uitlevering Lijngericht GBKN
Transitie bestanden Uitlevering Lijngericht Objectgericht naar GBKN BGT GBKN Bijhouding

24 Regieraad / Stuurgroep Bronhouders en Landelijke Voorzieningen overleg
Minister van VROM Beleid Regieraad / Stuurgroep Gebruikersoverleg Stafbureau Bronhouders en Landelijke Voorzieningen overleg Bestuurlijke organisatie Uitvoering Bronhouder Landelijke Voorzieninghouder Gebruikers Bronhouder Gebruikers Bronhouder Gebruikers Productieorganisatie Gebruikers


Download ppt "Inhoud Stand van Zaken Organisatie BGT Relatie met GBKN- organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google