De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BGT = Kans voor gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "BGT = Kans voor gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 BGT = Kans voor gemeenten
Samenwerking is nodig Frans Olthof Contactmiddag GBKN Zuid 18 november 2009

2 BGT = Kans voor gemeenten
Huidige situatie Werkconferentie Rotterdam Waarom samenwerken? Hoe samenwerken?

3 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
RIB: twee hoofdtaken Bijhouding GBKN-Zuid Begeleiding Gemeenten (participanten) bij transitie naar BGT.

4 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
RIB-afspraken: Aansluiten bij landelijk (LSV-) beleid Samenwerken met afd. GBKN v/h Kadaster: Europese aanbesteding bijhouding. Distributie aan participanten/abonnees/losse verkoop. Matenplannen

5 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
Bestuur: als landelijk RIB: is uitvoeringsorganisatie (voor alle participanten) RIB: is geen gemeentelijk samenwerkingsverband RIB: is wel een gemeentelijk initiatief

6 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
Waarom ook al weer een Regionaal RIB? Geschiedenis van MEGA Limburg en PNEM 2002: Stichting, start opwaardering. Regionaal wens Gemeenten en nutsparticipanten (werkgelegenheid) (OO) 2006: Gemeenten willen regionaal blijven Bedrijfsplan: 2007: start RIB

7 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
Bijhouding door RIB: Noord Brabant + Limburg, ha (ongeveer Noord- + Zuid-Holland) 3,5 miljoen inwoners. 130 participanten. 108 gemeenten.

8 108 gemeenten GBKN-Zuid

9 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
Bijhouding door RIB: 108 gemeenten: 44 ZMG 64 Afnemende gemeenten Geen TPG

10 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
Bijhouding door RIB: Grote inhaalslag Actualiteit en Volledigheid. 2008: 1,2 miljoen mutatiepunten (= circa 1/3 van landelijke realisatie). 2009: 1,3 miljoen mutatiepunten Toepassing fotogrammetrie.

11 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
ZMG meestal gemeente. Volume 44 ZMG’s circa 55 % mutatiepunten

12 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
Ontwikkeling aantal ZMG’s ZMG Afnemend Totaal 2007 34 79 113 2008 40 68 108 2009 44 64 2010 58 102

13 44 ZMG’s GBKN-Zuid

14 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
RIB ondersteunt (startende ZMG) RIB stimuleert totstandkoming ZMG

15 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
GEMEENTELIJKE SAMENWERKING BIJHOUDING GBKN ‘s Hertogenbosch + St. Migielsgestel Weert + Nederweert Maastricht + Meerssen Venlo + Arcen & Velden Sittard-Geleen + Schinnen

16 GBKN-samenwerking GBKN Zuid

17 Beheerorganisatie in Zuid Huidige situatie
GEMEENTELIJKE SAMENWERKING Land van Cuijk (5 afn. gemeenten) Parkstad (8 afn. gemeenten) Equalit (4 gemeenten, 1 ZMG) A2-gemeenten (4 gemeenten, 1 ZMG) Kempengemeenten (4 ZMG’s)

18 Gemeentelijke samenwerking GBKN-Zuid GBKN/BAG/ICT/…

19 Beheerorganisatie in Zuid Toekomst (BGT)
Stichting wordt opgeheven. RIB bestaat als gevolg van afspraken met Stichtingsbestuur. Contract Weert-Stichting bestaat straks niet meer. Hoe verder?

20 Beheerorganisatie in Zuid Toekomst (BGT)
KTO (Klanttevredenheidsonderzoek) Behoefte aan RIB-achtige organisatie: Tijdens transitieperiode? Na invoering BGT? Reactie JA, van afmende gemeenten, nutssector en ZMG’s

21 Werkconferentie R’dam
BGT geometrische component BAG Stelseltechnisch geen verschil tussen grote en kleine gemeenten BGT is minimumnorm voor gemeenten Alle gemeenten verzorgen samen de BGT-directievoering Gemeenten kunnen en willen succesvol samenwerken

22 BAG <> BGT BGT andere koek dan BAG
Pand BAG 1:1 in BGT BAG niet klaar, nou èn, BAG-gebruikers? BGT niet goed/niet actueel of falend bronhouderschap = Probleem want direct veel gebruikers (GBKN) VROM en GBKN-participanten zullen slecht beheer BGT niet accepteren

23 Kan gemeente BGT aan? TPG/ZMG ja (150) Anderen niet (250)
Want kennis/spullen niet in huis Samenwerking met andere bronhouders (technisch) lastig.

24 Samenwerking nodig Tussen gemeenten Met andere bronhouders
Anders zal VROM initiatieven nemen voor oplossing.

25 Samenwerking nodig RIB-model heeft veel landelijke belangstelling.
Ook RIB-model moet anders, op zoek naar opdrachtgever.

26 Gemeentelijk samenwerkingsverband
Rol VNG Rol Provinciale V(-)G Andere bronhouders plek geven in samenwerkingsverband.

27 Gemeentelijk samenwerkingsverband
Aantal Regionale RIB’s Cafetariamodel Van 1 % (uit solidariteit, kennis beschikbaar) tot 100 % (incl. melden mutaties)

28 Gemeentelijk samenwerkingsverband
Cafetariamodel: ZMG lift mee in aanbesteding bijhouding. ZMG/TPG stelt kennis (tijdelijk) beschikbaar Gemeente meldt alleen in MMS en delegeert de rest aan het RIB. Gemeente beheert en levert huisnummers en straatnamen. ZMG geeft opdracht afstemming met andere bronhouders aan RIB

29 Bestuurlijk-Organisatorische Richtlijnen
Richtlijn 1: Vorm vanuit de operationele organisaties van de GBKN-stichtingen (Kadaster en RIB-Zuid) een Operationeel Transitieteam BGT. Richtlijn 2: Wijs per gecombineerde stichtingsvergadering één Transitiecoördinator aan voor deelname in het Bestuurlijk Transitieteam BGT (is al uitgevoerd) Richtlijn 3: Geef opdracht aan het Bestuurlijk Transitieteam BGT om te onderzoeken op welke wijze de toekomstige samenwerking tussen publieke partijen binnen de BGT vorm kan worden gegeven. Richtlijn 4: Betrokken partijen maken op landelijke niveau definitieve afspraken met VROM over de wijze van overdracht van de eigendomsrechten. Richtlijn 5: Besluiten met betrekking tot de BGT worden genomen door de Stuurgroep BGT 29


Download ppt "BGT = Kans voor gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google