De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT"— Transcript van de presentatie:

1 Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT
AB vergadering 8 juni 2011

2 Zwaluwstaarten Uitgangspunten Stuurgroep BGT
Werkvoorraad Landelijk Gebied Overdrachtsprocedure LSV SVB Opheffingsprocedure Resumé

3 Uitgangspunten Stuurgroep BGT
In het kader van Integrale benadering gedurende de transitieperiode de budgetten voor de bijhouding van de GBKN/BGT, werkvoorraad landelijke gebied en transitie ter beschikking te stellen aan het Samenwerkings Verband Bronhouders (SVB) Aan het LSV GBKN is gevraagd om de initiële kosten schatting van de actualiteit achterstand in het landelijk gebied verder te specificeren.

4 Werkvoorraad Landelijk Gebied situatie 2010
.

5 Werkvoorraad Landelijk Gebied Minimum/ Maximum Variant 2011
1exclusief TPG’s 2op basis van een regionale inschatting “technical best” door sector GBKN kadaster

6 Werkvoorraad Landelijk Gebied
Richtlijn aan de RSV-besturen: Reserveer voldoende additioneel budget voor het werkvoorraad landelijk gebied - Stel gedurende de transitieperiode de budgetten voor de bijhouding van de GBKN en de opwaardering van het landelijke gebied ter beschikking aan het SVB BGT i.o. .

7 Overdrachtsprocedure LSV SVB huidige situatie 2011
Bijhouding punten & lijnen GBKN Actualiteits achterstand

8 Overdrachtsprocedure LSV SVB geldstromen opstart periode 2de helft 2011
Ministerie I&M Bronhouder SVB BGT

9 Overdrachtsprocedure LSV SVB start transitie 1 jan 2012
Bijhouding punten & lijnen GBKN Transitie BGT Objecten

10 Overdrachtsprocedure LSV SVB geldstromen start transitie 1 jan 2012
Gemeenten Kadaster Net beheerders Ministerie I&M 30% 20% 50% RSV / RIB Opdracht DNO SVB BGT Kadaster Sector GBKN + RIB Zuid DNO Transitie

11 Overdrachtsprocedure LSV SVB tijdens de transitie periode 2012-2013
Bijhouding punten & lijnen GBKN Transitie BGT Objecten

12 Overdrachtsprocedure LSV SVB tijdens de transitie periode 2012-2013
Bijhouding punten & lijnen GBKN Transitie Bijhouding BGT Objecten

13 Overdrachtsprocedure LSV SVB geldstromen tijdens de transitie periode 2012-2013
Gemeenten Kadaster Net beheerders Ministerie I&M Bronhouder RSV / RIB Opdracht #DNO SVB BGT DNO Kadaster Sector GBKN DNO Transitie Facility BGT #Het omgezette GBKN bestand in BGT wordt in mindering gebracht op kosten DNO RSV’s

14 Overdrachtsprocedure LSV SVB eind situatie 2014 BGT
Bijhouding BGT Objecten

15 Overdrachtsprocedure LSV SVB geldstromen eind situatie 2014 BGT exploitatie fase
exploitatie LV exploitatie Kadaster Ministerie I&M Opdracht Bronhouder Net beheerders DNO SVB BGT DNO exploitatie Facility BGT

16 Integrale aanbesteding door SVB BGT
Overdrachtsprocedure LSV SVB Integrale aanbesteding door SVB BGT *BijhoudingGBKN Actualiteits achterstand Transitie BGT 1.0 *Bijhouding BGT LSV LSV Min. I&M Bronhouders €10 – 12 M/jr €3.7 – 4.8 M €8.7 – 13.9 M €10 – 12 M/jr €32.4 – 42.7 M periode 2 jaar 1exclusief inkoop bij TPG’s door Netbeheerders en Kadaster (€3.35 M/jr) *Kosten bijhouding GBKN = bijhouding BGT

17 Overzicht zwaluwstaart activiteitenplan
Overdrachtsprocedure LSV SVB Overzicht zwaluwstaart activiteitenplan Begroting SVB i.o. opstart periode 2de helft 2011, goedkeuring stuurgroep BGT, oprichting, deelname alle bronhouders community en inrichten organisatie. DNO tussen LSV/RSV’s en SVB i.o. GBKN jaarlijkse bijhouding + inhalen achterstanden Landelijk Gebied+ distributie infra. DNO tussen SVB en Kadaster sector GBKN + RIB Zuid . Opdracht I&M aan bronhouders transitie GBKN  BGT uit te voeren door SVB i.o. Inkoopcontract / leveringsvoorwaarden ZMB /TPG’s van GBKN en BGT 1.0 bestanden aan het SVB

18 Overzicht zwaluwstaart activiteitenplan
Overdrachtsprocedure LSV SVB Overzicht zwaluwstaart activiteitenplan DNO met Netbeheerders levering GBKN bestand gedurende 5jr (inclusief TPG bestanden). DNO tussen Bronhouders BGT en SVB bijhouding BGT bestand (facility + toeleveranciers). Bestek opstellen voor integrale bijhouding en transitie GBKN BGT en daarna EU aanbesteding. Transitie uitvoeren en nullevering BGT 1.0 aan LV. Operationeel Beheer BGT door SVB. Opheffing RSV’s/LSV. Déchargeverlening aan de bestuurder.

19 Opheffingsprocedure Uitgangspunten
Besluit tot opheffing Stichting pas nemen als alle rechten en plichten zijn overgedragen. Goede balans tussen efficiency en risico’s. Turboliquidatie toepassen voor RSV’s indien mogelijk. Oude (GBKN-) en nieuwe (BGT-) organisatie zullen tijdelijk naast elkaar bestaan tijdens transitie.Hanteer principe van zwaluwstaarten. LSV wordt als laatste stichting opgeheven

20 Opheffingsprocedure Stappenplan
2. Besluit- vorming RSV’s 3. Uitoefenen volmacht 4. “Leeg-maken” RSV’s Verken- ning 5. Opheffen RSV’s 6. Opheffen LSV Jan. 2012 Jan. 2011 Mrt 2011 Juli 2011 Okt 2011 Dec. 2014 Dec. 2014/ AB LSV akkoord Volmacht RSV’s aan LSV Afspraken LSV en BGT org. RSV leeg Besluit tot opheffing in RSV Alle RSV’s opgeheven Besluit tot opheffing in LSV LSV opgeheven Opheffing St GBKN BGT rechtspersoon Concept-wet BGT BGT gereed in regio RSV Wet BGT in werking

21 Opheffingsprocedure Organisatie
Opheffingsteam Rol B. Bookelmann (Dirkzwager) Notaris G. Noeverman (Kadaster) Financiën en administratie L. Pronk (oud-Kadaster) Jurist J. Meerkerk (JM Management) Coördinator Adviseurs: R. Witmer (secretaris RSV’s) Adviseur F. Delissen (Dirkzwager) Juridisch klankbord GBKN-Organisatie Bestuur RSV’s en LSV Besluitvorming Projectmanager / Transitie coordinatoren RSV’s en directeur en secr. LSV Voorbereiding & afhandeling

22 Opheffingsprocedure Globale kostenraming
Kostensoort Kostenindicatie (excl. BTW) Inzet stap 1 en 4 t/m 6 269 K Euro Inzet stap 2 en 3 PM (op nacalculatie) Out of Pocketkosten 27 K Euro Subtotaal 297 K Euro + PM Onvoorzien ca. 20 % 59 K Euro + PM Subtotaal + onvoorzien 356 K Euro + PM Globale kostenraming incl. kostenindicatie voor stap 2 en 3 450 K Euro

23 Opheffingsprocedure Richtlijn aan de RSV-besturen
Globale kosten ca. 450 K Euro excl. BTW Richtlijn : RSV’s dienen per stichting een reservering van 35 K Euro excl. BTW op te nemen in hun begroting 2011 en 2012 voor de opheffing. Opdrachtgeverschap gehele opheffingstraject bij het LSV GBKN middels volmacht vanuit RSV’s.

24 Resumé Het principe van communicerende vaten is van toepassing op de exploitatie budgetten GBKN/BGT. Nieuwe BGT organisatie (=Bronhouders) verantwoordelijkheid voor opwaarderen GBKN bestand naar BGT. LSV blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit, actualiteit en volledigheid van het GBKN bestand tiijdens de transitie. Integrale benadering en Bouwteam principe (naar analogie complexe infrastructurele projecten). Combineren van het eenmalige investeringsbudget en exploitatiebudgetten is een randvoorwaarde voor een succesvolle transitie. De RSV’s / RIB Zuid worden als eerste opgeheven en daarna het LSV.

25 Vragen over Zwaluwstaarten ?


Download ppt "Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT"

Verwante presentaties


Ads door Google