De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT AB vergadering 8 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT AB vergadering 8 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT AB vergadering 8 juni 2011

2 Zwaluwstaarten Uitgangspunten Stuurgroep BGT Werkvoorraad Landelijk Gebied Overdrachtsprocedure LSV  SVB Opheffingsprocedure Resumé

3 Uitgangspunten Stuurgroep BGT In het kader van Integrale benadering gedurende de transitieperiode de budgetten voor de bijhouding van de GBKN/BGT, werkvoorraad landelijke gebied en transitie ter beschikking te stellen aan het Samenwerkings Verband Bronhouders (SVB) Aan het LSV GBKN is gevraagd om de initiële kosten schatting van de actualiteit achterstand in het landelijk gebied verder te specificeren.

4 Werkvoorraad Landelijk Gebied situatie 2010

5 Werkvoorraad Landelijk Gebied Minimum/ Maximum Variant 2011 1 exclusief TPG’s 2 op basis van een regionale inschatting “technical best” door sector GBKN kadaster MinimumMaximum

6 Werkvoorraad Landelijk Gebied Richtlijn aan de RSV-besturen: -Reserveer voldoende additioneel budget voor het werkvoorraad landelijk gebied - Stel gedurende de transitieperiode de budgetten voor de bijhouding van de GBKN en de opwaardering van het landelijke gebied ter beschikking aan het SVB BGT i.o.

7 Overdrachtsprocedure LSV  SVB huidige situatie 2011 punten & lijnen Bijhouding Actualiteits achterstand GBKN

8 Overdrachtsprocedure LSV  SVB geldstromen opstart periode 2 de helft 2011 SVB BGT Ministerie I&M Bronhouder

9 Overdrachtsprocedure LSV  SVB start transitie 1 jan 2012 BGT Transitie punten & lijnen Bijhouding Objecten GBKN

10 Overdrachtsprocedure LSV  SVB geldstromen start transitie 1 jan 2012 Net beheerders KadasterGemeenten SVB BGT RSV / RIB 30%20%50% Ministerie I&M DNO Opdracht Kadaster Sector GBKN + RIB Zuid DNO Transitie

11 Overdrachtsprocedure LSV  SVB tijdens de transitie periode 2012-2013 GBKN BGT Transitie punten & lijnen Objecten Bijhouding

12 Overdrachtsprocedure LSV  SVB tijdens de transitie periode 2012-2013 Transitie punten & lijnen Bijhouding Objecten Bijhouding GBKN BGT

13 Overdrachtsprocedure LSV  SVB geldstromen tijdens de transitie periode 2012-2013 Net beheerders KadasterGemeenten SVB BGT RSV / RIB Ministerie I&M # DNO Opdracht Kadaster Sector GBKN DNO Transitie Bronhouder DNO Facility BGT # Het omgezette GBKN bestand in BGT wordt in mindering gebracht op kosten DNO RSV’s

14 Overdrachtsprocedure LSV  SVB eind situatie 2014 BGT BGT Objecten Bijhouding

15 Overdrachtsprocedure LSV  SVB geldstromen eind situatie 2014 BGT exploitatie fase Net beheerders Kadaster SVB BGT Ministerie I&M Bronhouder DNO exploitatie Facility BGT exploitatie LV DNO Opdracht exploitatie

16 Integrale aanbesteding door SVB BGT *Bijhouding GBKN Actualiteits achterstand Transitie BGT 1.0 *Bijhouding BGT €10 – 12 M/jr€3.7 – 4.8 M€8.7 – 13.9 M €10 – 12 M/jr €32.4 – 42.7 M periode 2 jaar Overdrachtsprocedure LSV  SVB 1 exclusief inkoop bij TPG’s door Netbeheerders en Kadaster (€3.35 M/jr) *Kosten bijhouding GBKN = bijhouding BGT BronhoudersMin. I&MLSV

17 Overzicht zwaluwstaart activiteitenplan Overdrachtsprocedure LSV  SVB 1.Begroting SVB i.o. opstart periode 2de helft 2011, goedkeuring stuurgroep BGT, oprichting, deelname alle bronhouders community en inrichten organisatie. 2.DNO tussen LSV/RSV’s en SVB i.o. GBKN jaarlijkse bijhouding + inhalen achterstanden Landelijk Gebied+ distributie infra. 3.DNO tussen SVB en Kadaster sector GBKN + RIB Zuid. 4.Opdracht I&M aan bronhouders transitie GBKN  BGT uit te voeren door SVB i.o. 5.Inkoopcontract / leveringsvoorwaarden ZMB /TPG’s van GBKN en BGT 1.0 bestanden aan het SVB

18 6.DNO met Netbeheerders levering GBKN bestand gedurende 5jr (inclusief TPG bestanden). 7.DNO tussen Bronhouders BGT en SVB bijhouding BGT bestand (facility + toeleveranciers). 8.Bestek opstellen voor integrale bijhouding en transitie GBKN  BGT en daarna EU aanbesteding. 9.Transitie uitvoeren en nullevering BGT 1.0 aan LV. 10.Operationeel Beheer BGT door SVB. 11.Opheffing RSV’s/LSV. Déchargeverlening aan de bestuurder. Overzicht zwaluwstaart activiteitenplan Overdrachtsprocedure LSV  SVB

19 Opheffingsprocedure Uitgangspunten Besluit tot opheffing Stichting pas nemen als alle rechten en plichten zijn overgedragen. Goede balans tussen efficiency en risico’s. Turboliquidatie toepassen voor RSV’s indien mogelijk. Oude (GBKN-) en nieuwe (BGT-) organisatie zullen tijdelijk naast elkaar bestaan tijdens transitie.Hanteer principe van zwaluwstaarten. LSV wordt als laatste stichting opgeheven

20 Jan. 2011Mrt 2011Juli 2011 Jan. 2012 Dec. 2014 BGT rechtspersoon Concept-wet BGT Opheffing St GBKN 1.Verken- ning 2. Besluit- vorming RSV’s 4. “Leeg- maken” RSV’s 5. Opheffen RSV’s 6. Opheffen LSV RSV leeg Besluit tot opheffing in RSV BGT gereed in regio RSV Wet BGT in werking Volmacht RSV’s aan LSV AB LSV akkoord Alle RSV’s opgeheven Besluit tot opheffing in LSV Dec. 2014/ 2015 LSV opgeheven Afspraken LSV en BGT org. 3. Uitoefenen volmacht Okt 2011 Opheffingsprocedure Stappenplan

21 Opheffingsprocedure Organisatie OpheffingsteamRol B. Bookelmann (Dirkzwager)Notaris G. Noeverman (Kadaster)Financiën en administratie L. Pronk (oud-Kadaster)Jurist J. Meerkerk (JM Management)Coördinator Adviseurs: R. Witmer (secretaris RSV’s)Adviseur F. Delissen (Dirkzwager)Juridisch klankbord GBKN-Organisatie Bestuur RSV’s en LSVBesluitvorming Projectmanager / Transitie coordinatoren RSV’s en directeur en secr. LSV Voorbereiding & afhandeling

22 Opheffingsprocedure Globale kostenraming KostensoortKostenindicatie (excl. BTW) Inzet stap 1 en 4 t/m 6269 K Euro Inzet stap 2 en 3PM (op nacalculatie) Out of Pocketkosten 27 K Euro Subtotaal297 K Euro + PM Onvoorzien ca. 20 % 59 K Euro + PM Subtotaal + onvoorzien356 K Euro + PM Globale kostenraming incl. kostenindicatie voor stap 2 en 3 450 K Euro

23 Opheffingsprocedure Richtlijn aan de RSV-besturen Globale kosten ca. 450 K Euro excl. BTW Richtlijn : RSV’s dienen per stichting een reservering van 35 K Euro excl. BTW op te nemen in hun begroting 2011 en 2012 voor de opheffing. Opdrachtgeverschap gehele opheffingstraject bij het LSV GBKN middels volmacht vanuit RSV’s.

24 Resumé Het principe van communicerende vaten is van toepassing op de exploitatie budgetten GBKN/BGT. Nieuwe BGT organisatie (=Bronhouders) verantwoordelijkheid voor opwaarderen GBKN bestand naar BGT. LSV blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit, actualiteit en volledigheid van het GBKN bestand tiijdens de transitie. Integrale benadering en Bouwteam principe (naar analogie complexe infrastructurele projecten). Combineren van het eenmalige investeringsbudget en exploitatiebudgetten is een randvoorwaarde voor een succesvolle transitie. De RSV’s / RIB Zuid worden als eerste opgeheven en daarna het LSV.

25 Vragen over Zwaluwstaarten ?


Download ppt "Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT AB vergadering 8 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google