De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leo van de Vorst EDY GEMMEKE 26 februari 2015 Echte Burgerparticipatie St. Josephschool Maarheeze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leo van de Vorst EDY GEMMEKE 26 februari 2015 Echte Burgerparticipatie St. Josephschool Maarheeze."— Transcript van de presentatie:

1 Leo van de Vorst EDY GEMMEKE 26 februari 2015 Echte Burgerparticipatie St. Josephschool Maarheeze

2 Even voorstellen Wie ben ik ?? Edy Gemmeke 68 jaar 40 jaar woonachtig in Maarheeze Bestuurslid Stichting Ontmoetingscentrum St.Josephschool

3 Agenda Burgerinitiatief: wat is het project St.Josephschool ? (Edy Gemmeke) Verbouwingsplan (Henk Belgers) Vragenronde

4

5 Uitgangspunten Sint Joseph school Een prachtig historisch pand in de kern van Maarheeze Staat leeg sinds 2010 vanwege komst Brede School Veel draagvlak voor behoud vanwege dorpsaangezicht en betekenis voor bewoners

6 Uitgangspunten senioren Maarheeze Seniorenvereniging Maarheeze is een sterke vereniging met ruim 500 leden Weinig voorzieningen voor ouderen Smeltkroes en Marishof ruimtegebrek Behoeften ouderen nemen met vergrijzing alleen maar toe. Saamhorigheid senioren bevorderen als reactie op bezuinigingen AWBZ & WMO

7 Kaders Veel belangstelling van anderen om iets in de lokalen van de school te gaan doen Liever geen bonte verzameling, want dan worden we een gemeenschapshuis Niet met De Smeltkroes concurreren Focus op ouderen, cultuur en welzijn 3 componenten: 1. WMO (zorg, dorpssteunpunt) 2. Ouderen (ontspanning) 3. “Plus” (verenigingen, activiteiten) gericht op cultuur en welzijn

8 Drie componenten WMO (gemeente): dagopvang Senioren home onder verantwoordelijkheid van Seniorenvereniging Maarheeze “Plus”: beschikbaar stellen ruimten : zoals bijvoorbeeld voor muziekschool, dans, schilders club, creatief atelier.

9 Stappenplan Juni 2013 raadsbesluit met als college opdracht realisatie van de 3 componenten Project gestart vanuit gemeente Werkgroep bouw –Kom tot renovatieplan –Maximale kosten 339.000 euro Werkgroep exploitatie –Kom tot exploitatieplan –Na aanloop 2-3 jaar kostendekkend

10 Werkgroep bouw Voorbereiding afgerond Kostenbegroting opgesteld Zelfwerkzaamheid stimuleren Geschatte kosten: 339.000 euro haalbaar Gefaseerd uitvoeren

11 Werkgroep exploitatie Onderzoek gedaan bij soortgelijke instanties Veel gesprekken gevoerd met geïnteresseerden voor een lokaal Eerste toezeggingen De rest in de wacht en oppakken als we concreet verder gaan Voorstel: in 3 modellen komen tot sluitende exploitatie

12 Uitwerking 3 componenten WMO ruimte (gemeente): dagopvang, aanbieden zinvolle daginvulling Senioren home (“huiskamer”): inrichting, beheer en activiteiten door Seniorenvereniging en vrijwilligers Aanbod “cultuur en welzijn”: muziekschool, dans, schilders club, creatief atelier, sportbegeleiding, bewustwording/meditatie

13 Door de drie componenten WMO + Senioren home + “Plus”: gebouw met mix van/voor “jong en oud” Met ieder eigen plek en activiteiten Maar ook een collectief, die elkaar stimuleren en die samen het project tot een succes moeten maken

14 Status (1) November 2014: goedkeuring gemeente raad voor aanvullend krediet (i.v.m. parkeren, BTW, projectbegeleiding) Januari 2015: presentatie voor buurtbewoners Februari 2015: oprichting Stichting Ontmoetingscentrum St.Josephschool; met als bestuur: Arno Baks, Henk Belgers, Edy Gemmeke, Leo van de Vorst, vakature Verantwoordelijk voor beheer en exploitatie

15 Status (2) Maart 2015: start –Gebruik overnemen van Camelot (=anti-kraak) –Opstarten met eerste gebruikers –Starten met voorbereiding verbouwing en omgevingsvergunning Rest van 2015: uitbouwen –Concretiseren andere geïnteresseerden –Opstarten eerste activiteiten -Oppakken restant verbouwing

16 Doel In 2-3 jaar bruisende St. Josephschool met sluitende exploitatie. Ontmoetingscentrum voor jong en oud. Naam ??? Trimulans Trinitas Driestroom Onze school


Download ppt "Leo van de Vorst EDY GEMMEKE 26 februari 2015 Echte Burgerparticipatie St. Josephschool Maarheeze."

Verwante presentaties


Ads door Google