De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Echte Burgerparticipatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Echte Burgerparticipatie"— Transcript van de presentatie:

1 Echte Burgerparticipatie
EDY GEMMEKE 26 februari 2015 St. Josephschool Maarheeze Echte Burgerparticipatie

2 Even voorstellen Wie ben ik ?? Edy Gemmeke 68 jaar
40 jaar woonachtig in Maarheeze Bestuurslid Stichting Ontmoetingscentrum St.Josephschool Even voorstellen

3 Burgerinitiatief: wat is het project St.Josephschool ? (Edy Gemmeke)
Verbouwingsplan (Henk Belgers) Vragenronde Agenda

4

5 Uitgangspunten Sint Joseph school
Een prachtig historisch pand in de kern van Maarheeze Staat leeg sinds 2010 vanwege komst Brede School Veel draagvlak voor behoud vanwege dorpsaangezicht en betekenis voor bewoners Uitgangspunten Sint Joseph school

6 Uitgangspunten senioren Maarheeze
Seniorenvereniging Maarheeze is een sterke vereniging met ruim 500 leden Weinig voorzieningen voor ouderen Smeltkroes en Marishof ruimtegebrek Behoeften ouderen nemen met vergrijzing alleen maar toe. Saamhorigheid senioren bevorderen als reactie op bezuinigingen AWBZ & WMO Uitgangspunten senioren Maarheeze

7 Veel belangstelling van anderen om iets in de lokalen van de school te gaan doen
Liever geen bonte verzameling, want dan worden we een gemeenschapshuis Niet met De Smeltkroes concurreren Focus op ouderen, cultuur en welzijn 3 componenten: 1. WMO (zorg, dorpssteunpunt) 2. Ouderen (ontspanning) 3. “Plus” (verenigingen, activiteiten) gericht op cultuur en welzijn Kaders

8 Drie componenten WMO (gemeente): dagopvang
Senioren home onder verantwoordelijkheid van Seniorenvereniging Maarheeze “Plus”: beschikbaar stellen ruimten : zoals bijvoorbeeld voor muziekschool, dans, schilders club, creatief atelier. Drie componenten

9 Juni 2013 raadsbesluit met als college opdracht realisatie van de 3 componenten
Project gestart vanuit gemeente Werkgroep bouw Kom tot renovatieplan Maximale kosten euro Werkgroep exploitatie Kom tot exploitatieplan Na aanloop 2-3 jaar kostendekkend Stappenplan

10 Werkgroep bouw Voorbereiding afgerond Kostenbegroting opgesteld
Zelfwerkzaamheid stimuleren Geschatte kosten: euro haalbaar Gefaseerd uitvoeren Werkgroep bouw

11 Werkgroep exploitatie
Onderzoek gedaan bij soortgelijke instanties Veel gesprekken gevoerd met geïnteresseerden voor een lokaal Eerste toezeggingen De rest in de wacht en oppakken als we concreet verder gaan Voorstel: in 3 modellen komen tot sluitende exploitatie Werkgroep exploitatie

12 Uitwerking 3 componenten
WMO ruimte (gemeente): dagopvang, aanbieden zinvolle daginvulling Senioren home (“huiskamer”): inrichting, beheer en activiteiten door Seniorenvereniging en vrijwilligers Aanbod “cultuur en welzijn”: muziekschool, dans, schilders club, creatief atelier, sportbegeleiding, bewustwording/meditatie Uitwerking 3 componenten

13 Door de drie componenten WMO + Senioren home + “Plus”: gebouw met mix van/voor “jong en oud”
Met ieder eigen plek en activiteiten Maar ook een collectief, die elkaar stimuleren en die samen het project tot een succes moeten maken

14 November 2014: goedkeuring gemeente raad voor aanvullend krediet (i. v
November 2014: goedkeuring gemeente raad voor aanvullend krediet (i.v.m. parkeren, BTW, projectbegeleiding) Januari 2015: presentatie voor buurtbewoners Februari 2015: oprichting Stichting Ontmoetingscentrum St.Josephschool; met als bestuur: Arno Baks, Henk Belgers, Edy Gemmeke, Leo van de Vorst, vakature Verantwoordelijk voor beheer en exploitatie Status (1)

15 Status (2) Maart 2015: start Rest van 2015: uitbouwen
Gebruik overnemen van Camelot (=anti-kraak) Opstarten met eerste gebruikers Starten met voorbereiding verbouwing en omgevingsvergunning Rest van 2015: uitbouwen Concretiseren andere geïnteresseerden Opstarten eerste activiteiten Oppakken restant verbouwing Status (2)

16 Trimulans Trinitas Driestroom Doel
In 2-3 jaar bruisende St. Josephschool met sluitende exploitatie. Ontmoetingscentrum voor jong en oud. Naam ??? Trimulans Trinitas Driestroom Onze school Doel


Download ppt "Echte Burgerparticipatie"

Verwante presentaties


Ads door Google