De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Senioren op straat gebruiksvriendelijke publieke ruimte voor ouderen Jan Vilain stedenbouwkundige, adviseur publieke ruimte Colloquium Groen Plus Chapo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Senioren op straat gebruiksvriendelijke publieke ruimte voor ouderen Jan Vilain stedenbouwkundige, adviseur publieke ruimte Colloquium Groen Plus Chapo."— Transcript van de presentatie:

1 Senioren op straat gebruiksvriendelijke publieke ruimte voor ouderen Jan Vilain stedenbouwkundige, adviseur publieke ruimte Colloquium Groen Plus Chapo 22 juni 2013

2 Jong ben je geweest …

3 … oud kan je worden.

4 1 Context van het project

5 Project SoS • meer senioren in Vlaanderen, bevolkingsvergrijzing • gezondheidsproblemen bij senioren • lichaamsbeweging gunstig voor gezondheid en conditie • wandelen en fietsen meest haalbaar en eenvoudig • openbare ruimte ervaren als bedreigend, druk en onveilig

6 Enkele feiten • 65-plussers in Vlaanderen → 2000: 9,8 % → 2050: 15,6 % • gezondheidskosten ten gevolge van vergrijzing → 2005: 7,1 % van BBP → 2050: 10,8 % van BBP • kwart van thuiswonende senioren valt minstens één keer per jaar • 20 % valpartijen leidt tot ernstige letsels en hospitalisatie

7 Anderzijds … • lichaamsbeweging meest effectief om valpartijen te voorkomen • eenvoudige en haalbare bewegingsvormen zijn efficiënt (wandelen, fietsen, zwemmen) • aantrekkelijke openbare ruimten stimuleren het wandelen • veelgebruikte openbare ruimten stimulans voor sociaal leven

8

9 Gaan we in Australië wonen, Julia?

10 Oproep aan gemeenten • aandacht voor toenemende groep oudere inwoners • aanpakken van knelpunten • aandacht voor toegankelijk netwerk • kwaliteitsvolle inrichting van openbaar domein • seniorenbeleid op lange termijn

11 Oproep aan senioren • mee nadenken over problemen en oplossingen • georganiseerd overleg en burgerparticipatie • dialoog met gemeentebesturen en wegbeheerders • gebruik maken van de mogelijkheden en kansen die openbare ruimten bieden

12 2 Onderzoeksmethode

13 Omgevingsonderzoek • onderzoeksformulier → bepalen van plekken en routes met betekenis → bepalen van knelpunten

14 Betekenisvolle plekken

15 Verbindingswegen Moeilijk en vol obstakels …

16 Verbindingswegen … of leesbaar en toegankelijk.

17 Oplossingen zoeken • inventarisatie knelpunten  discussiedocument • suggesties en verbeterpunten • prioriteiten stellen • verdelen taken / verantwoordelijkheden → eigen initiatief / partners → gemeentelijk initiatief  beleidsvoorbereiding • maatregelenpakket

18 Senioren op Straat • aandacht vestigen op problemen • oproep tot dialoog tussen seniorenverenigingen en gemeentebesturen • geen handleiding maar een leidraad • zoeken naar oplossingen • investeren in kwaliteitsvolle openbare ruimten

19 Steunpunt Straten Kenniscentrum voor publieke ruimte Generaal Capiaumontstraat 11 bus 1 2600 Antwerpen-Berchem T 03 270 06 35 info@steunpuntstraten.be www.steunpuntstraten.be www.publiekeruimte.be

20 www.steunpuntstraten.be www.steunpuntstraten.be > projecten > Senioren op Straat Succes ermee!


Download ppt "Senioren op straat gebruiksvriendelijke publieke ruimte voor ouderen Jan Vilain stedenbouwkundige, adviseur publieke ruimte Colloquium Groen Plus Chapo."

Verwante presentaties


Ads door Google