De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OEPS ? BOEBS !! BLIJF OP EIGEN BENEN STAAN

Verwante presentaties


Presentatie over: "OEPS ? BOEBS !! BLIJF OP EIGEN BENEN STAAN"— Transcript van de presentatie:

1 OEPS ? BOEBS !! BLIJF OP EIGEN BENEN STAAN

2 Hartelijk welkom! Vallen, het gebeurt veel
Iedereen valt wel eens, vaak enkel met blauwe plekken en schaafwonden tot gevolg. Zolang het daar bij blijft, maalt er niemand om. Kinderen en sportlui vallen veel, meer dan welke andere groep ook, maar ze ondervinden minder letsels en minder gevolgen van het vallen. Kinderen vallen constant. Ze wrijven eens over hun knie en lopen verder. Soms is het ook erger, heel wat erger, en dan moet er ook echt worden ingegrepen. Maar meestal komen kinderen er met wat blauwe plekken vanaf.  Helemaal anders is het gesteld met senioren die vallen. Vallen bij senioren wordt zwaar onderschat. Wanneer senioren vallen kunnen de gevolgen heel wat ernstiger zijn, en een grote invloed hebben op hun verdere levenskwaliteit. Drie vierde (3/4) van de ongevallen in de privé-sfeer met dodelijke afloop gebeuren bij 60-plussers. Senioren vormen dus een kwetsbare groep. Zij mogen dan niet de meeste ongevallen hebben, zij ondervinden er wel de meest nadelige gevolgen van. Bij de 75-plussers is vallen de eerste doodsoorzaak: Bij 65-plussers is vallen de zesde doodsoorzaak en bij 75-plussers is het reeds de eerste doodsoorzaak. De gevolgen van vallen zoals breuken en heupfracturen geven dan dikwijls aanleiding tot ongeneeslijke letsels Vrouwen vallen meer dan mannen.   Vrouwen vallen meer. Dit heeft te maken de broosheid van hun botten en dit vooral omwille van gebrek aan calcium zwangerschappen. Hierdoor ontbreekt het hen ook aan sterkte om rechtop te blijven lopen en kunnen ze moeilijker “on-evenwicht” opvangen. Naarmate men ouder wordt (80 +) verdwijnt dat verschil tussen mannen en vrouwen weer. Vrouwen vallen vooral binnenshuis  Vrouwen zijn ook meer binnenshuis aan het werk. En mannen dan weer buitenshuis. Het is dus een logisch gevolg van hun specifieke activiteiten. We vallen ook vooral in en rond het huis. Dit heeft dan weer te maken met het feit dat vele senioren meer thuis bezig zijn. Alhoewel…dat daar toch wel wat verandering in komt. Veel senioren zijn helemaal niet meerthuis te vinden …. Hartelijk welkom!

3 Aanbevelingen voor valpreventie
Multi-factoriële aanpak Educatie / peer-edu / train the trainer Bewegingsinterventies: de voorkeur Omgevingsinterventies: sterk aan te bevelen Gemeenschapsbenadering Intersectorale samenwerking Uniforme aanpak voor senioren met verhoogd riscio

4 Alle wegen leiden naar…
BOEBS !! BLIJF OP EIGEN BENEN STAAN Uniforme aanpak voor senioren met verhoogd risico

5 BOEBS is een gemeenschapsproject
is een formule eerder dan een kant-en-klaar recept met intersectorale samenwerking heeft een gefaseerde aanpak: eerst bewustmaken, nadien oplossingen aanreiken biedt multifactoriële aanpak streeft naar structrurele verankering en spreekt weinig over ‘vallen’

6 Doelgroepen en doelen Senioren Intermediairs en intermediaire organisaties Probleem (h)erkennen Oplossingen kennen Oplossingen toepassen Gaan bewegen Thuisomgeving veilig maken Onderkennen probleem valpreventie Link zien tussen VP en eigen werkterrein Kunnen bijdrage leveren aan VP vanuit eigen werkdomein Verankeren

7

8 BOEBS wat? Activiteiten: beweging omgeving veilig maken
toeleiden naar interventies voor verhoogde risico personen Samen met alle lokale partners BOEBS is een gemeenschap die gonst van activiteiten met iedereen en voor senioren En veel betrokkenheid onder alle deelnemers. Biedt verankering in de gemeenschap

9 BOEBS De gemeenschap GONST van activiteiten
Iedereen doet mee: van klein tot groot

10 Senioren met verhoogd risico
BOEBS-activiteiten Beweging Omgeving Senioren met verhoogd risico Sensibiliseren Train de trainer Ambassadeurs Vorming aan senioren Huisje weltevree ( spel) Folder/Brochure/ Artikels Infostand op markt… Vorming aan senioren Huisje weltevree (spel) Folder/Brochure/ artikels Toneel ‘trap niet in de val’ Toeleiden naar vorming naar beroepsgroepen over uniforme aanpak (kul) Vorming naar thuiszorg Faciliteiten Succes/knelpunten wandeling Bewegingsaanbod : wandelen / tai chi / fitness / zwemmen/ ... Afname checklist in woningen Toepassen van uniforme aanpak door beroepsgroepen en ook thuiszorg Pleiten Intentieverklaring Veiligheidsmanifest

11 In de naam van ‘BOEBS’ ….. Een levenswijze meer dan enkel een project
onafhankelijkheid zelfstandigheid mobiliteit persoonlijkheid bewegen

12 To BOEBS TO BOEBS… Ik boebs Jij boebst Hij/zij boebst Wij boebsen
Jullie boebsen Zij boebs VT: boebste VD: geboebst

13 De 8 stappen van BOEBS

14 STAP 1 Het initiatief voorstel
Vinden we BOEBS interessant om in onze gemeente uit te voeren ? Ik kan het niet alleen ! Ga op zoek naar 1 of 2 initiatiefnemende partners. Wie kan BOEBS trekken ? Tijd en middelen ?

15 STAP 2 Draagvlak creëren
We kunnen het niet alleen. Het BOEBS netwerk samen- stellen Selecteren van alle belangrijke partners in de regio (lijst) Partners motiveren Trekker aanduiden Opzetten goede communicatie

16 STAP 3 Lokaal BOEBS-plan
Analyse van lokale behoeften Inventarisatie van initiatieven Uitwerking standaardpakket Plan van aanpak voor elke act. (act. – doelgroepen – kanalen – bekendmaking – timing – budgettering-..) Lokaal plan = vertrekpunt voor boebs

17 STAP 4 Sensibilering Eerst bewustmaken… nadien oplossingen aanreiken
Aparte stap in BOEBS omwille van nood aan bewustmaking Is ook onderdeel van elke act. apart Naar lokale beleid en intermediaire organisaties Naar senioren en grote publiek

18 STAP 5 Voorbereiden en uitvoeren activiteiten
Uitvoeren van het lokaal plan Opzetten van de activiteiten - organiseren - plannen Activiteitenbank: Deelwerkgroepen maken lokaal plan = basis = draaiboek Doel = continuering Evaluatie voorzien

19 STAP 6 Fiësta Feestmoment in midden van project
« we zijn goed bezig  !! » Aankondiging en aanloop tot verankering Erkenning dat valpreventieactiviteiten al een jaar aan de gang zijn

20 STAP 7 Evaluatie Procesevaluatie Effectevaluatie
Welke partners doen mee? Welke ouderen bereikt Boebs? Zijn de ouderen tevreden met de activiteiten? Welke activiteiten hebben we gedaan? Effectevaluatie Maakt Boebs iets los in de gemeenschap? Bij de partners? Bij de ouderen? En wat? ...

21 STAP 8 Verankering BOEBS inbedden in bestaande structuren / organisaties Opnemen in lokaal gezondheidsplan van gemeente (beleid) Intentieverklaring door beleid Veiligheidsmanifest Pleitbezorging en onderhandelen

22

23 We streven naar… Beweging Omgeving
Uniforme aanpak voor senioren met verhoogd risico

24 BEDANKT


Download ppt "OEPS ? BOEBS !! BLIJF OP EIGEN BENEN STAAN"

Verwante presentaties


Ads door Google