De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nova Vitaal Gezonde school…… Rosa Wassink Arbo coördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nova Vitaal Gezonde school…… Rosa Wassink Arbo coördinator"— Transcript van de presentatie:

1

2 Nova Vitaal Gezonde school…… Rosa Wassink Arbo coördinator
een samenhangend pakket van faciliteiten op het gebied van bewegen en gezondheid dat de inzetbaarheid van medewerkers duurzaam bevordert en uitval voorkomt; 29 oktober 2013

3 Agenda De “Gezonde School” Visie Nova College Project plan
En verder….. Waarom Gezondheid/ ook gezonde school > omdat we er in geloven als organisatie dat we onze doelstellingen behalen als medewerkers goed voor zichzelf zorgen. In goede gezondheid werk kunnen doen. Als organisatie laten zien dat we dit belangrijk vinden (uitstraling). Nova Vitaal 29 oktober 2013

4 De “Gezonde School” Waarom met “gezondheid” bezig zijn?
Doel de “Gezonde School”: optimaliseren van bestaande activiteiten opzetten van gezondheidsbevorderende activiteiten Kernpunten: Structurele aanpak, gericht op verschillende doelgroepen, bottum-up, preventief, weinig budget. De handleiding is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, ontwikkeld door het Centrum Gezond Leven van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met MBO Diensten (het projectbureau van de MBO Raad) en het Gezondheidsinstituut NIGZ. Gezonde School is niet perse bedoeld om meer te doen aan gezondheidsmanagement maar wel dat je aandacht geeft aan de juiste zaken, waar behoefte aan is, dat je iets inzet op een effectieve en inspirerende manier. Argumenten om met Gezondheidsmanagement bezig te zijn? Gezondheid is belangrijk: minder verzuim, gezonde mensen presteren beter > voordeel productiviteit, leerprestaties, als je fit bent kan je meer aan > les stof, eigen gezondheid bevorderen (vanuit document loopbaan burgerschap), betere resultaten. Medewerkers: langer mee, we moeten langer werken, ouder wordende populatie, als je in balans bent merk je dat in je werk, kan meer doen. Docent uit balans > dan merk je dat minder leuk om mee te werken. - School heeft ook een maatschappelijke functie: bewust wording en goed zorgen voor onze leerlingen en medewerkers maakt het een leuke school met gezonde mensen. Wensen en behoefte van de school in kaart brengen! Voorlichtingen op gebied van alcohol, drugs etc. (GGZ betrekken, verslavingszorg, RIAGG) Gezonde school Vignet > wanneer je voldoet aan wettelijke eisen > programma’s, beleid, aanzet tot, buitenschoolse act. Met andere school etc. Nova Vitaal 29 oktober 2013

5 Visie ROC Nova College Vanuit plezier!
Argumenten Gezondheidsmanagement Uitstraling school Bottum up aanpak Analyse doelgroepen “Nova Vitaal” bevordert de professionele uitstraling die het Nova College nastreeft en levert hiermede een bijdrage aan de interne en externe profilering van het Nova College. Analyse doelgroepen > waarom sport iemand wel niet, overweegt te gaan sporten> hoe krijg je iemand aan het sporten > drempel verhogend, verlagend? Bottum up > vanuit bestaande bewegingen, zorgen dat andere hier bij willen horen. Het gaat vaak ook om een gedachte gang: steeds zoeken naar de juiste balans, wat heb je op dat moment nodig om goed te kunnen blijven functioneren. Het gaat niet om je mag niet dit en dat is niet goed voor je. Dat weten we zelf ook wel… toch? Hoe gaat iets nog wel? Misschien niet meer… maar wat gaat nog wel? Vanuit plezier, niet opleggen, laat ons vitale mensen maar stralen en in balans blijven, andere die dat niet doen, prima! Eigen keus en verantwoordelijkheid. Uitleg geven over visie Nova college en verbinding met de Gezonde School. Nova Vitaal 29 oktober 2013

6 Projectplan Werkgroep Nova Vitaal CvB visie, pva voorgelegd
Eerst gericht op medewerkers Nova College Via Portal bericht inventarisatie behoefte Pilot/ Analyse fase Aansluiting bij De Nova Academie Nova Vitaal pagina Intranet Nova Vitaal Kalender Pva uitwerking, Begroting Vanuit die visie is er een Werkgroep is ontstaan vanuit HR, gezondheidsmanagement, zit een opleidingsmanger in, sport en evenementen, HR adviseur, Locatiebeheer, Marketing en Communicatie. Visie CvB > vinden dat het voor de medewerkers moet zijn ,wil ook bottum up. Er is een plan van aanpak geschreven waarin stappen en visie beschreven is. Vanuit daar zijn we met de eerste fases bezig geweest. Ook al advies gehad van een externe Pieter Iedema Nova Vitaal pagina Intranet > in kaart brengen wat er al is. Nova Kalender (april Yoga, mei kick en fun, hardloop training) Behoefte: wat weten we al? Medische onderzoeken, vragenlijsten, test etc (vanuit bevlogenheid) Locatie belangrijk, kosten, Nova Vitaal 29 oktober 2013

7 Verbindingen Regio-overleggen Intranet Portal, vragenlijst
OR informeren Nova Vitaal Ambassadeurs DOEN! Evaluatie formulier Prijsvraag Verbindingen (ivm draagvlak) Binnen het Nova College hebben we verschillende momenten waarop we aandacht en PR geven aan dit onderwerp. Regio overleggen: noemen hoe het gaat Intranet Portal: Vragenlijst > ideeën genoemd (niet vanuit staf bedacht maar vanuit de medewerkers Nova Vitaal faciliteert alleen OR! Nova Vitaal 29 oktober 2013

8 Uitvoering Activiteiten voor Nova Medewerkers door Nova Medewerkers.
Activiteiten in samenwerking met Nova Evenementen Activiteiten door Cursisten Activiteiten in samenwerking met ander onderwijs instelling. Van wie zou dit het feest je moeten zijn? Niet van mij! Van de medewerkers. Rol van CvB, MT, LG, docenten, medewerkers. Activiteiten door cursisten: mogelijk loopbaan en burgerschap? Stukje praktijk ervaring? Nova Vitaal 29 oktober 2013

9 Kalender Nova Vitaal 2013 Februari: Wensen via Portal bericht uitgevraagd Maart: Terugkoppelen wensen Liefst onder werktijd, niet te ver weg, ontspanning en bewegen, inventarisatie fase. April: Yoga Eerste Portal bericht 20 reacties ontvangen. Bravo thema’s, op de 3 uni locaties. Eigenlijk wil je rekening houden met de individuele wensen, door te inventariseren waar de meeste medewerkers behoefte aan hebben hoop je ook die dingen aan te bieden waar het gross blij mee is/ behoefte aan heeft. Nova Vitaal 29 oktober 2013

10 Mei: Kick en Fun September: Zilveren Kruis Achmea run Nova Vitaal
29 oktober 2013

11 Vragenlijst met 3x voucher t.w.v. 100,-! November: Hartcoherentie
September: Officiële aftrap met: Stoel Massage, Appels van Nova Vitaal voor personeel, Vragenlijst met 3x voucher t.w.v. 100,-! November: Hartcoherentie December: Stoelmassage deel 2 Enorm succes! Mogelijk een combinatie maken van stagiaires en betaald. Voucher is van Wellvit Hartcoherentie door docent Vervolg is wel dat de zaken die erg geslaagd zijn dat we deze een vaste terugkerende plek geven, en budget vrijmaken. Nova Vitaal 29 oktober 2013

12 Successen Timing Vanuit medewerkers Faciliteren Opzoek Uitproberen
Nieuwsgierig blijven Aantallen in grafiek, wie hebben er mee gedaan? Nova Vitaal 29 oktober 2013

13 En verder…….? Vragen? Steun directeuren: hoe krijgen zij een beeld van (integraal) Gezondheidsmanagement? Hoe zou jij dit aanpakken? Draagvlak blijft lastig… hoe krijg je iedereen mee. Gezonde School is toch wel erg gericht op leefstijl… laat ik juist los, omdat medewerkers niet zitten te wachten op een wijzende vinger… Zijn er vragen? Nova Vitaal 29 oktober 2013


Download ppt "Nova Vitaal Gezonde school…… Rosa Wassink Arbo coördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google