De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst Citadel College Lent. 29 mei 2012. 15.00 – 17.30 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst Citadel College Lent. 29 mei 2012. 15.00 – 17.30 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst Citadel College Lent. 29 mei 2012. 15.00 – 17.30 uur

2 Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer? Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar Agenda

3 Wat is je meest bijzondere ervaring met dans?

4 Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer? Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar Agenda

5 Maar eerst: de handleidingen

6 Handleiding • Hoofdstuk 1: Achtergrondinformatie over dans • Hoofdstuk 2: Projectorganisatie • Hoofdstuk 3: inhoud CU! Dance (3 varianten) • Hoofdstuk 4: Visie, beleidsvorming in implementatie

7 Handleiding – formats • Bijlage 1 Kerndoelen voor Kunst en cultuur en Bewegen en sport • Bijlage 2 Culturele competenties • Bijlage 3 Format taakverdeling en tijdsplanning • Bijlage 5 Voorbeeldartikel nieuwsbrief • Bijlage 6 Standaarduitnodiging docentenworkshop • Bijlage 7 Ideeën samenwerking andere vakken • Bijlage 8 Voorbeeldpresentatie ouders • Bijlage 9 Standaardbrief voor ouders • Bijlage 10 Standaardpersberichten • Bijlage 11 Voorbeeld draaiboek kick-off • Bijlage 12 Inleiding kick-off • Bijlage 13 Aanmeldformulier leerlingen • Bijlage 14 Contract met leerlingen • Bijlage 15 Deelnemerslijst leerlingen • Bijlage 16 Voorbeeld draaiboek voorstelling • Bijlage 17 Voorbereiding buitenschoolse presentatie Dance4you2

8 Handleiding 1. Samenwerking tussen school en dansdocent 2. Dansstijlen bij CU! Dance 3. De les 4. Presentaties 5. Lokale dansaanbieder Bijlagen Bijlage 1 – Lesvoorbereidingsformulier Bijlage 2 – Voorbeeld schoolafspraken Bijlage 3 – Voorbeeld draaiboek kick-off Bijlage 4 – Voorbeeld draaiboek voorstelling

9

10 Hoe zat het ook alweer? 1.nul-meting • Vóór de kick-off • Hoeveel bewegen de leerlingen nu • Hoe kijken ze tegen dans aan? september

11 2. Kick-off • Spetterende aftrap van het project voor alle eerstejaars vmbo. • Leerlingen maken kennis met CU! Dance en de dansdocent. Hoe zat het ook alweer? Format draaiboek kick-off vind je in de handleiding! September- oktober

12 3. Aanmeldingen en selectie • Leerlingen die weinig bewegen hebben voorrang • Migranten meiden ook Hoe zat het ook alweer? Format aanmeldformulier vind je in de handleiding! September- oktober

13 4. Dertig weken dansles • Onder schooltijd • Voor groep geselecteerde leerlingen Hoe zat het ook alweer? Najaar - juni/juli

14 4. Dertig weken dansles • Onder schooltijd • Voor groep geselecteerde leerlingen Hoe zat het ook alweer? Najaar - juni/juli

15 5. Tussentijdse presentatie • Jongeren gemotiveerd houden • CU! Dance zichtbaar maken in de school • Bijvoorbeeld tijdens open podium Hoe zat het ook alweer? december / januari maart/april

16 6. Bijeenkomst voor docenten • Zichtbaar maken van CU! Dance bij collega’s • Draagvlak creëren bij collega’s Hoe zat het ook alweer? Najaar

17 7. Parallelle activiteiten • Voor alle eerstejaars vmbo • Twee keer per jaar • Doel: leerlingen die niet meedoen aan wekelijkse lessen enthousiasmeren voor dans. Hoe zat het ook alweer? ??? In de handleiding vind je tips voor het vinden van goede parallelle activiteiten

18 8. Implementatie traject • Met adviseur van EDU-ART • Doel: haalbaar plan maken voor CU! Dance na het eerste jaar dat past bij de visie van jullie school Hoe zat het ook alweer? december / januari tot einde schooljaar Op p. 30 lees je andere scholen de implementatie hebben aangepakt

19 9. Dance4U2 • Buitenschoolse presentatie op een podium in Gelderland • Met andere CU! Dance scholen • Organisatie ism KCG Hoe zat het ook alweer? april/mei

20 10. Binnenschoolse eindpresentatie • Eindpresentatie aan andere leerlingen • Organisatie ism KCG Hoe zat het ook alweer? einde school- jaar Draaiboek binneschoolse presentatie vind je in de handleiding!

21 Hoe zat het ook alweer? 11. Eind-meting en evaluatie • Na de laatste activiteit • Hoeveel bewegen de leerlingen nu • Kijken ze anders tegen dans aan? • Eindevaluatie met school, dansaanbieder en de GSF, KCG, EDU-ART Einde school- jaar

22 Tijdlijn Studiemiddag mei/juni 2012 Kick off sept/okt 2012 Selectie leerlingen okt 2012 30 weken danslessen vanaf okt/nov 2012 Eindmeting leerlingen en evaluatie Juli 2013 Presentatie op school juni 2013 2 activiteiten alle 1 e jaars vmbo nov-mei Gesprek structurele inbedding december 2012 Presentatie Dance4you2 Voorjaar 2013 0-meting leerlingen sept 2011 +- 5 overleggen projectteam sept-juni Tussentijdse presentaties nov-mei Inspiratieles docenten sept/okt 2012

23 Rolverdeling Gelderse Sport Federatie • Kartrekker project • Aanspreekpunt voor de scholen • Maakt afspraken en contracten met de school • Betrekt de gemeenten

24 Rolverdeling KCG • Contacten dansdocent • Coaching dansdocent • Organisator Dance4U2 • Ondersteuning organisatie Kick-Off en binnenschoolse presentatie

25 Rolverdeling EDU-ART • Organisatie en inhoud startbijeenkomst • Verzorgt implementatietraject • Aansluiting CU! Dance en visie van de shool

26 Rolverdeling De school • Zorgt voor draagvlak binnen de school • Stelt een projectgroep samen. (Een docent LO en een docent CKV/kunst voor de uitvoerende taken + een teamleider). • Maakt goede afspraken met de dansdocent • Organiseert de lessen en de parallelle activiteiten. • Betrekt de ouders bij het project. • Organiseert met ondersteuning van KCG de binnen- en buitenschoolse presentaties. • Zet het project voort na het eerste jaar.

27 Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer? Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar Agenda

28 Interviewvragen 1.Waar kijk je het meest naar uit als je aan CU! Dance denkt? 2.Wat levert dansen volgens jou op voor de leerlingen? 3.Wat levert CU! Dance volgens jou op voor de school (en evt voor het team)? 4.Wat lijkt je het meest lastig bij de uitvoer van het project? Waarom? 5.Wat is je wens of droom voor dans op school over 2 jaar? Hoe ziet het er dan uit?

29 Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer? Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar Agenda

30 Kerndoelen Kerndoel 50: Kunst en cultuur 50 De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen. Kerndoel 53 Bewegen en sport 53 De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening op praktische wijze te oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te verkennen. Lees verder in de handleiding op p. 7

31 Culterele Competenties • Lichamelijke ontwikkeling • Creërend vermogen • Vermogen tot samenwerken • Vermogen zich te presenteren Lees verder in de handleiding op p. 8

32 Ouders • Informeer de ouders tijdens de ouderavond. • Organiseer een dansworkshop tijdens de ouderavond Etc… Lees verder in de handleiding op p. 17

33 Afspraken dansdocent • Informeer de dansdocent over data, dagen en tijden van de lessen, roosterwijzigingen, vakantie en lesuitval. • Nodig de dansdocent uit in de docentenkamer. • Maak afspraken over de aanwezigheid van een docent van school tijdens de danslessen. • Informeer de dansdocent over de schoolregels. Lees verder in de handleiding op p. 14

34 Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer? Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar Agenda

35 Veel plezier met CU! Dance


Download ppt "Startbijeenkomst Citadel College Lent. 29 mei 2012. 15.00 – 17.30 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google