De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Citadel College Lent. 29 mei – uur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Citadel College Lent. 29 mei – uur"— Transcript van de presentatie:

1 Citadel College Lent. 29 mei 2012. 15.00 – 17.30 uur
Startbijeenkomst Citadel College Lent. 29 mei – uur

2 Agenda Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer?
Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar

3 Wat is je meest bijzondere ervaring met dans?

4 Agenda Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer?
Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar

5 Maar eerst: de handleidingen

6 Handleiding Hoofdstuk 1: Achtergrondinformatie over dans
Hoofdstuk 2: Projectorganisatie Hoofdstuk 3: inhoud CU! Dance (3 varianten) Hoofdstuk 4: Visie, beleidsvorming in implementatie

7 Handleiding – formats Bijlage 1 Kerndoelen voor Kunst en cultuur en Bewegen en sport Bijlage 2 Culturele competenties Bijlage 3 Format taakverdeling en tijdsplanning Bijlage 5 Voorbeeldartikel nieuwsbrief Bijlage 6 Standaarduitnodiging docentenworkshop Bijlage 7 Ideeën samenwerking andere vakken Bijlage 8 Voorbeeldpresentatie ouders Bijlage 9 Standaardbrief voor ouders Bijlage 10 Standaardpersberichten Bijlage 11 Voorbeeld draaiboek kick-off Bijlage 12 Inleiding kick-off Bijlage 13 Aanmeldformulier leerlingen Bijlage 14 Contract met leerlingen Bijlage 15 Deelnemerslijst leerlingen Bijlage 16 Voorbeeld draaiboek voorstelling Bijlage 17 Voorbereiding buitenschoolse presentatie Dance4you2

8 Handleiding 1. Samenwerking tussen school en dansdocent
2. Dansstijlen bij CU! Dance 3. De les 4. Presentaties 5. Lokale dansaanbieder Bijlagen Bijlage 1 – Lesvoorbereidingsformulier Bijlage 2 – Voorbeeld schoolafspraken Bijlage 3 – Voorbeeld draaiboek kick-off Bijlage 4 – Voorbeeld draaiboek voorstelling

9

10 Hoe zat het ook alweer? nul-meting september Vóór de kick-off
Hoeveel bewegen de leerlingen nu Hoe kijken ze tegen dans aan?

11 Hoe zat het ook alweer? 2. Kick-off September- oktober
Spetterende aftrap van het project voor alle eerstejaars vmbo. Leerlingen maken kennis met CU! Dance en de dansdocent. Format draaiboek kick-off vind je in de handleiding!

12 3. Aanmeldingen en selectie
Hoe zat het ook alweer? September- oktober 3. Aanmeldingen en selectie Leerlingen die weinig bewegen hebben voorrang Migranten meiden ook Format aanmeldformulier vind je in de handleiding!

13 Voor groep geselecteerde leerlingen
Hoe zat het ook alweer? Najaar - juni/juli 4. Dertig weken dansles Onder schooltijd Voor groep geselecteerde leerlingen

14 Voor groep geselecteerde leerlingen
Hoe zat het ook alweer? Najaar - juni/juli 4. Dertig weken dansles Onder schooltijd Voor groep geselecteerde leerlingen

15 5. Tussentijdse presentatie
Hoe zat het ook alweer? december / januari 5. Tussentijdse presentatie Jongeren gemotiveerd houden CU! Dance zichtbaar maken in de school Bijvoorbeeld tijdens open podium maart/april

16 6. Bijeenkomst voor docenten
Hoe zat het ook alweer? Najaar 6. Bijeenkomst voor docenten Zichtbaar maken van CU! Dance bij collega’s Draagvlak creëren bij collega’s

17 7. Parallelle activiteiten
Hoe zat het ook alweer? ??? 7. Parallelle activiteiten Voor alle eerstejaars vmbo Twee keer per jaar Doel: leerlingen die niet meedoen aan wekelijkse lessen enthousiasmeren voor dans. In de handleiding vind je tips voor het vinden van goede parallelle activiteiten

18 8. Implementatie traject
Hoe zat het ook alweer? 8. Implementatie traject Met adviseur van EDU-ART Doel: haalbaar plan maken voor CU! Dance na het eerste jaar dat past bij de visie van jullie school december / januari tot einde schooljaar Op p. 30 lees je andere scholen de implementatie hebben aangepakt

19 Hoe zat het ook alweer? 9. Dance4U2 april/mei
Buitenschoolse presentatie op een podium in Gelderland Met andere CU! Dance scholen Organisatie ism KCG

20 Hoe zat het ook alweer? 10. Binnenschoolse eindpresentatie
einde school- jaar 10. Binnenschoolse eindpresentatie Eindpresentatie aan andere leerlingen Organisatie ism KCG Draaiboek binneschoolse presentatie vind je in de handleiding!

21 11. Eind-meting en evaluatie
Hoe zat het ook alweer? 11. Eind-meting en evaluatie Na de laatste activiteit Hoeveel bewegen de leerlingen nu Kijken ze anders tegen dans aan? Eindevaluatie met school, dansaanbieder en de GSF, KCG, EDU-ART Einde school- jaar

22 Tijdlijn Tussentijdse presentaties nov-mei
Selectie leerlingen okt 2012 2 activiteiten alle 1e jaars vmbo nov-mei Presentatie Dance4you2Voorjaar 2013 Presentatie op school juni 2013 Studiemiddag mei/juni 2012 0-meting leerlingen sept 2011 Inspiratieles docenten sept/okt 2012 30 weken danslessen vanaf okt/nov 2012 Eindmeting leerlingen en evaluatie Juli 2013 Gesprek structurele inbedding december 2012 Kick off sept/okt 2012 +- 5 overleggen projectteam sept-juni

23 Rolverdeling Gelderse Sport Federatie Kartrekker project
Aanspreekpunt voor de scholen Maakt afspraken en contracten met de school Betrekt de gemeenten

24 Rolverdeling KCG Contacten dansdocent Coaching dansdocent
Organisator Dance4U2 Ondersteuning organisatie Kick-Off en binnenschoolse presentatie

25 Rolverdeling EDU-ART Organisatie en inhoud startbijeenkomst
Verzorgt implementatietraject Aansluiting CU! Dance en visie van de shool

26 Rolverdeling De school Zorgt voor draagvlak binnen de school
Stelt een projectgroep samen. (Een docent LO en een docent CKV/kunst voor de uitvoerende taken + een teamleider). Maakt goede afspraken met de dansdocent Organiseert de lessen en de parallelle activiteiten. Betrekt de ouders bij het project. Organiseert met ondersteuning van KCG de binnen- en buitenschoolse presentaties. Zet het project voort na het eerste jaar.

27 Agenda Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer?
Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar

28 Interviewvragen Waar kijk je het meest naar uit als je aan CU! Dance denkt? Wat levert dansen volgens jou op voor de leerlingen? Wat levert CU! Dance volgens jou op voor de school (en evt voor het team)? Wat lijkt je het meest lastig bij de uitvoer van het project? Waarom? Wat is je wens of droom voor dans op school over 2 jaar? Hoe ziet het er dan uit?

29 Agenda Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer?
Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar

30 Kerndoelen Kerndoel 50: Kunst en cultuur
Lees verder in de handleiding op p. 7 Kerndoel 50: Kunst en cultuur 50 De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen. Kerndoel 53 Bewegen en sport 53 De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening op praktische wijze te oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te verkennen.

31 Culterele Competenties
Lichamelijke ontwikkeling Creërend vermogen Vermogen tot samenwerken Vermogen zich te presenteren Lees verder in de handleiding op p. 8

32 Ouders Informeer de ouders tijdens de ouderavond.
Organiseer een dansworkshop tijdens de ouderavond Etc… Lees verder in de handleiding op p. 17

33 Afspraken dansdocent Informeer de dansdocent over data, dagen en tijden van de lessen, roosterwijzigingen, vakantie en lesuitval. Nodig de dansdocent uit in de docentenkamer. Maak afspraken over de aanwezigheid van een docent van school tijdens de danslessen. Informeer de dansdocent over de schoolregels. Lees verder in de handleiding op p. 14

34 Agenda Kennismaking Achtergrond: CU! Dance, hoe zat het ook alweer?
Oefening: wensen en verwachtingen voor volgend jaar Theorie: de plek van dans op school De praktijk: planning en rolverdeling voor volgend jaar

35 Veel plezier met CU! Dance


Download ppt "Citadel College Lent. 29 mei – uur"

Verwante presentaties


Ads door Google