De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Combinatiefuncties in het onderwijs Presentatie Combifuncties Onderwijs Regionale voorlichtingsbijeenkomsten 2010 GA ER VOOR !

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Combinatiefuncties in het onderwijs Presentatie Combifuncties Onderwijs Regionale voorlichtingsbijeenkomsten 2010 GA ER VOOR !"— Transcript van de presentatie:

1 1 Combinatiefuncties in het onderwijs Presentatie Combifuncties Onderwijs Regionale voorlichtingsbijeenkomsten 2010 GA ER VOOR !

2 2 Thijs de Groen Combinatiefunctionaris atletiekvereniging/basisschool (Nijmegen) “De school en de groepsleerkrachten reageren enthousiast op de variëteit in de bewegingslessen. Het is duidelijk dat de gymlessen een aanzienlijke kwaliteitsimpuls hebben gekregen.”

3 3 Programma Projectgroep Combifuncties Onderwijs Voordelen Onderwijs aan zet Werkgeverschap BSO: een bijzonder geval School, vereniging en gemeente: een samenspel

4 ‘Combifuncties Onderwijs’ Voor alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs Informeren en voorlichten van scholen en schoolbesturen bij de invoering van de Impuls brede scholen Draagvlak creëren voor het werken met combinatiefuncties

5 Activiteiten Helpdeskfunctie Verspreiden van flyers Verzamelen van good practices Bieden van lokale ondersteuning Monitor: 75 % bekend met combinatiefuncties www.combifunctiesonderwijs.nl

6 6 Voordelen voor leerlingen Contact met sport en cultuur: meer bewegen, ondernemen culturele activiteiten Binding met school, vereniging en club Gaat schooluitval tegen Zinvolle en inhoudelijke invulling buitenschoolse opvang en vrijetijdsbesteding

7 7 Voordelen voor school Bovenformatief: aanvulling op regulier aanbod Zinvolle invulling buitenschoolse opvang Draagt bij aan maatschappelijke onderwijsopdracht Geen extra sport- en cultuuractiviteiten organiseren: richten op kerntaak Uitwisseling expertise leerkracht/ combinatiefunctionaris Samenwerking met vereniging Brede schoolontwikkeling

8 De school als educatieve ondernemer Bij voorkeur initiatief vanuit scholen, sport en cultuur: plannen ontwikkelen Taak voor de gemeente: plannen realiseren, subsidiëring Lokaal maatwerk in samenwerking tussen school, sport, cultuur en gemeente

9 Regierol van de gemeente Beleid rondom inzet van Impuls-gelden opnemen in de Lokaal Educatieve Agenda Budget vanuit de gemeente (40%-60%) Meerjarenbeleid voor onderwijs, sport en cultuur Werkgeverschap Onderwijs, sport en cultuur moeten elkaar leren kennen Relatie met (bestaand) gemeentelijk beleid

10 10 CAO Primair Onderwijs Regeling combifuncties vanaf 1 augustus 2008 Geen risico voor school door regeling in CAO Uitzondering 36 maanden regel voor combinatiefunctionaris –Gedurende looptijd convenant Regeling normjaartaak (40u/wk) en vakanties (428 uur) Erkend door participatiefonds en vervangingsfonds

11 11 BSO: een bijzonder geval Niet meegenomen in rijksfinanciering aan gemeente Geen gemeentelijke bijdrage meegenomen in regeling Combinatiefunctie met BSO telt niet mee bij de 2250 fte’s Mogelijkheid: school ontvangt subsidie van gemeente en BSO bekostigt uit ouderbijdrage

12 12 Stappenplan gemeente 1.Gemeente besluit mee te doen 2.Gemeente stelt voorwaarden vast 3.Voorlichting aan en afstemming met betrokkenen School, sport, cultuur, BSO 4.Lokale samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en betrokkenen 5.Opstellen meerjarenplan Geeft perspectief

13 13 Stappenplan school (sport, cultuur) -I 1.Beantwoord de vier basisvragen 1.Welke partijen gaan samenwerken? 2.Wat gaat de combinatiefunctionaris doen? 3.Hoeveel (delen van) fte’s denken partijen nodig te hebben? 4.Wie wordt de werkgever? Eventuele cofinancieringsaspecten 2.Indienen aanvraag bij gemeente 3.Uitwerking aanvraag met gemeente 4.Besluit B&W over subsidieaanvraag

14 14 Stappenplan school (sport, cultuur) - II 5.Samenwerkingsovereenkomst tussen partners 6.Werving en selectie combinatiefunctionaris 7.Sluiten arbeidsovereenkomst 8.Continu overleg/evaluatie

15 15 Meer informatie WWW.COMBIFUNCTIESONDERWIJS.NL WWW.COMBINATIEFUNCTIES.NL


Download ppt "1 Combinatiefuncties in het onderwijs Presentatie Combifuncties Onderwijs Regionale voorlichtingsbijeenkomsten 2010 GA ER VOOR !"

Verwante presentaties


Ads door Google