De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Combinatiefuncties in het onderwijs Presentatie door de landelijke projectgroep combinatiefuncties onderwijs Tbv de gemeenten die versneld toetreden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Combinatiefuncties in het onderwijs Presentatie door de landelijke projectgroep combinatiefuncties onderwijs Tbv de gemeenten die versneld toetreden."— Transcript van de presentatie:

1 1 Combinatiefuncties in het onderwijs Presentatie door de landelijke projectgroep combinatiefuncties onderwijs Tbv de gemeenten die versneld toetreden tot de Impuls brede school Presentatie door Ron Davids, lid projectgroep 06-51475946, h.davids@bkonet.nl). h.davids@bkonet.nl

2 2 Onderwerpen De organisatie van de projectgroep Voorlichtingsactiviteiten Uitgangspunten en accenten Werkgeverschap/ BTW CAO PO BSO een bijzonder geval Regierol van de gemeente 1 en 2

3 3 De organisatie van de projectgroep Landelijke projectgroep combinatiefuncties onderwijs Voor alle richtingen en voor het primair en voortgezet onderwijs Ondersteuning van scholen en schoolbesturen bij de invoering van de impuls brede scholen www.combifunctiesonderwijs.nl

4 4 Voorlichtigsactiviteiten Flyers, website, regiobijeenkomsten, help desk Goede voorbeelden,rechtspositie,fiscale zaken, lokale procesgang Lokale ondersteuning mogelijk. Ook op verzoek van de gemeente Monitor; 65% van de scholen kent inmiddels de Impuls, 75 % kent de combinatiefunctie Er is goede belangstelling

5 5 Uitgangspunten en accenten De school als educatieve ondernemer Dus initiatiefrijk en opzoek naar kansen om aan de ( maatschappelijke) onderwijsopdracht te voldoen Bevorderen van sociale samenhang in buurt en wijk Versterken van de sportverenigingen Kinderen en jongeren meer bewegen als nieuwe competentie ( gedragverandering) Op basis van lokale samenwerking tussen school, sportvereniging,cultuur en gemeente

6 6 Werkgeverschap/ BTW Aanstelling bij gemeente of stichting al dan niet tijdelijk Dan beschikbaar stellen om niet (dus geen BTW) Mogelijk na drie of vier jaar combifuncties ergens anders inzetten Aanstelling bij schoolbestuur of sportvereniging uiteindelijk voorkeur Sportservice bureaus BTW Detachering; BTW Opdracht overeenkomst art.7:400 BW; geen BTW Om niet personeel beschikbaar stellen;geen BTW Regeling kosten voor gemene rekening; geen BTW

7 7 CAO Primair onderwijs Regeling combifuncties in CAO PO geldt vanaf 1 augustus 2008 Geen risico voor de school Uitzondering 36-maanden regel voor de combinatiefunctionaris gedurende looptijd convenant Regeling voor normjaartaak (40 uur p.w.) en vakanties (428 uur) Participatiefonds en Vervangingsfonds erkennen combinatiefunctie

8 8 BSO een bijzonder geval BSO in rijksfinanciering aan gemeenten niet meegenomen Geen gemeentelijke bijdrage in regeling opgenomen Combifunctie met BSO telt niet mee bij de 2500 fte’s Wat wel kan; school ontvangt subsidie van gemeente en opvang bekostigt combifunctie uit ouderbijdrage Welke sectorcombinaties; school/BSO,sport/BSO, cultuur/BSO maar ook sport/BSO en cultuur /BSO Werkgeverschap bij de school, BSO,sport,culturele instelling of gemeente, let op BTW

9 9 Regierol gemeente 1 Regierol bij de gemeente is van betekenis Zorg als gemeente allereerst voor duidelijke en tijdige communicatie met het veld Ga in overleg met het onderwijs. Denk aan het Lokaal Educatief Overleg van gemeente en onderwijs Gemeente bepaalt inzet Impuls gelden op grond van lokaal beleid. Maak dat duidelijk hoe dat gebeurt Gemeente gaat op zoek naar kansrijke gebieden of laat dat onderzoeken door en externe Timmer het overleg niet dicht zeker als het over geld gaat. Schakel desnoods een derde in om varieteiten te onderzoeken Zorg voor goede interne afstemming bij de gemeente tussen de divers afdelingen. Sport en onderwijs hebben andere achtergrond

10 10 Regierol gemeente 2 Timmer het overleg niet dicht zeker als het over geld gaat. Schakel desnoods een derde in om varieteiten te onderzoeken Zorg voor goede interne afstemming bij de gemeente tussen de divers afdelingen. Sport en onderwijs hebben andere achtergrond Je kunt ook het initiatief aan het veld geven. Model Utrechtse Heuvelrug Onderwijs en sportverenigingen kennen elkaar niet altijd. Hier is rol voor gemeente en NOC*NSF


Download ppt "1 Combinatiefuncties in het onderwijs Presentatie door de landelijke projectgroep combinatiefuncties onderwijs Tbv de gemeenten die versneld toetreden."

Verwante presentaties


Ads door Google