De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop doorgaande lijn binnen de Haagse Educatieve Agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop doorgaande lijn binnen de Haagse Educatieve Agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop doorgaande lijn binnen de Haagse Educatieve Agenda

2 Workshop doorgaande lijn HEA Opbouw workshop Introductie en kennismaking Inleiding -ontwikkeling Haagse Educatieve Agenda -casus brede school Dilemma’s Oplossingen

3 Workshop doorgaande lijn HEA Introductie en kennismaking José Plasmans Patricia Verzantvoort Introductie deelnemers - Wie ben jij? - Wat verwacht je van deze workshop?

4 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de Haagse educatieve agenda Gezamenlijke opdracht voor gemeente en schoolbesturen Ambities van gemeente en onderwijsveld samen Wettelijke taken: huisvesting, leerplicht, kwalificatieplicht, leerlingvervoer, kwaliteit van het onderwijs, schoolinterne zorg Financiering aanvullend op rijksfinanciering en gericht op Haagse prioriteiten Gericht op overleg Gelijke verantwoording van gemeente en partners voor de uitvoering

5 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding Overleg met de partners in de stad Partners zijn: schoolbesturen, welzijnsinstellingen, andere gemeentelijke diensten Overleg is gericht op: - het maken van afspraken - waar mogelijk stellen van meetbare doelen - instemming van alle partijen

6 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding Proces Keuze voor externe procesleiding Gespreksrondes door externe procesleiding met portefeuillehouder Onderwijs, schoolbesturen, beleidsmedewerkers, overige stakeholders Onderwerpen gesprekrondes: terugblik, bespreken ambities en prioriteiten Schrijven van concepten door externen Conceptbespreking in verschillende rondes met partners uit eerste ronde

7 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding Vervolg proces Interne bewerking van het concept: aanscherpen, smart maken en aanbrengen finesses Concept in route: college van B&W, commissie en raad Ondertekening door wethouder Onderwijs en alle schoolbesturen en welzijnsinstellingen (minus één)

8 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding Vervolg op de ontwikkeling/nog te doen Ontwikkeling van evaluatie en monitoringsysteem Uitrol nieuwe subsidiesystematiek Uitvoering

9 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding Opbouw van de educatieve agenda: Terugblik 2006-2010 Benoemen opgave en kansen in het Haagse onderwijs Ambities voor 2011-2014 Stadsbrede beleidsthema’s Thema’s per leeftijdscategorie, 0-12 jaar, 12-18 jaar en 18+ Afspraken over samenwerking rapportage en financiering

10 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding Onderwerpen met een doorlopende leerlijn Taalbeleid hoge prioriteit Actieve ouders Sterk internationaal profiel Brede school Aanpak (zeer) zwakke scholen/opleidingen (po, vo en mbo) Uitwerking casus brede school

11 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo Van Haagse educatieve agenda naar uitvoering De afspraken zijn gemaakt, de college en gemeenteraad zijn akkoord, alle partijen hebben getekend Hoe nu verder? Over de uitvoering zijn geen afspraken gemaakt Vervolg is een nieuwe ronde onderhandelen over de inhoud en de afspraken Brede school vo als voorbeeld

12 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo HEA en brede school Primaire doelstelling: talent herkennen en erkennen Zorgen voor minimaal tien brede scholen voor voortgezet onderwijs in 2014 Bijvoorbeeld: huiswerkbegeleiding, extra taal en rekenen, sportieve of culturele activiteiten In 2014 kan elke leerling die dat wil deelnemen aan een zaterdag- of zomerschool Wat wil het nieuwe college Den Haag telt 489.000 individuele talenten Onderwijs is dé plek om talent te ontdekken en te ontwikkelen Investeren in onderwijs is de duurzaamste belegging voor de toekomst Scholen krijgen een spilfunctie in de buurt Ook vo scholen kunnen bredere maatschappelijke functie vervullen Extra budget beschikbaar

13 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo Druk neemt toe HEA + nieuw college  druk wordt opgevoerd om tot succesvol beleid te komen Eerste geluiden uit het besturenveld: geen behoefte aan brede schoolontwikkeling

14 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo Hoe aan de slag? Werkgroep met bestuursvertegenwoordigers Gesprekken met scholen Gesprekken met gemeentelijke afdelingen Uitgangspunten voor het proces Open houding Luisteren Samenwerken Draagvlak Voordeel: budget

15 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo Beeld Weerstand maar ook medestand van inspirerende schoolbesturen Ambtelijke samenwerking noodzakelijk: inhoudelijk + financieel

16 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo Na ¾ jaar....... …… een beleids- en subsidiekader brede school vo Kernpunten Gemeente en scholen hebben gedeeld belang Haagse definitie: educatie en ontwikkelingskansen voor leerlingen,ouders en buurtbewoners Stedelijke doelen: 11 brede scholen aan de slag + zaterdag- en zomerschool Uitgangspunten voor beleid: (pedagogische) visie, samenwerking met partners in de stad, kwaliteit Rolverdeling

17 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo Hoe verder in 2011 Subsidieaanvragen afwachten Plannen beoordelen Monitoring en evaluatie opzetten Samenwerking met de scholen Samenwerking gemeentelijke afdelingen opzoeken Tot 2014 tijd voor doorontwikkelen

18 Workshop doorgaande lijn HEA dilemma’s Dilemma’s die we hebben ondervonden in Den Haag Intern geen eenduidige afspraken aan de start van het proces over taak – en rol verdeling en ontbreken van een “startschot” Vergroten draagvlak en participatie van partners en zijn alle relevante partners benaderd Inhuur van een externe organisatie. Vooraf benoemen van voor- en nadelen Hoe bevorderen van samenhang tussen de thema’s Informatie laten landen binnen organisatie van partners

19 Workshop doorgaande lijn HEA dilemma’s Welke dilemma’s hebben jullie ervaren?

20 Workshop doorgaande lijn HEA Oplossingen Welke oplossingen kunnen we nu formuleren voor de benoemde dilemma’s?

21 Workshop doorgaande lijn HEA Oplossingen Haagse ervaringen en oplossingen: Vooraf in kaart brengen van alle relevante partners Actief en vroeg betrekken partners Een startschot geven aan het proces Bevorder samenhang tussen thema’s Regelmatige terugkoppeling vorderingen aan iedereen Een externe kan de paden effenen De ontwikkeling van een Lokale Educatieve agenda is als het oplossen van een complex probleem


Download ppt "Workshop doorgaande lijn binnen de Haagse Educatieve Agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google