De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede School Rotterdam Rikkie de Genzer. Ambities Brede School in het voortgezet onderwijs Het College van B&W wil de komende 4 jaar:. Uitbreiding van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede School Rotterdam Rikkie de Genzer. Ambities Brede School in het voortgezet onderwijs Het College van B&W wil de komende 4 jaar:. Uitbreiding van."— Transcript van de presentatie:

1 Brede School Rotterdam Rikkie de Genzer

2 Ambities Brede School in het voortgezet onderwijs Het College van B&W wil de komende 4 jaar:. Uitbreiding van het aantal Brede Schoollocaties naar tenminste 60. Uitbreiding van de Brede School naar HAVO en VWO. Realisatie van tenminste 25 Brede Schoollocaties met een variant 2 en 3 Brede School. Realisatie van bewegingsprogramma’s op in ieder geval alle variant 2 en 3 Brede Scholen

3 Doelstellingen van de Brede School in het voortgezet onderwijs. Verbinding tussen binnen- en buitenschools leren. Brede talentontwikkeling. Zinvolle vrijetijdsbesteding. Toeleiden naar clubs en verenigingen. Participatie van leerlingen en ouders

4 Speerpunten Brede School in het voortgezet onderwijs. Uitbreiden van de Verlengde Schooldag. Vergroten van ouderbetrokkenheid. Bevorderen van sociale competentie. Versterken van de wijkfunctie van de Brede School

5 Drie varianten Brede School in het voortgezet onderwijs Variant 1: “We blijven dichtbij het bestaande”. De Brede School biedt na schooltijd een aanvullend activiteitenprogramma voor leerlingen en ouders aan in de Verlengde Schooldag Variant 2: “We gaan op ontdekking”. De Brede School biedt onder en na schooltijd een aanvullend en divers activiteitenprogramma aan voor leerlingen en ouders op minimaal 3 dagen per week tot 17.00 uur

6 Variant 3: “Werk in uitvoering”. De Brede School biedt onder en na schooltijd op 5 dagen per week tot minimaal 17.00 uur een aanvullend en divers activiteitenprogramma aan voor leerlingen en ouders. De activiteiten onder schooltijd zijn verweven in het curriculum en geïntegreerd in het onderwijsprogramma. De activiteiten na 17.00 uur zijn behalve toegankelijk voor de leerlingen en ouders ook toegankelijk voor jongeren (en bewoners) uit de wijk

7 Subsidiecriteria Brede School in het voortgezet onderwijs Voor alle varianten geldt:. Heldere visie op Brede School. Relatie tussen Brede School en reguliere onderwijsprogramma waaronder VOS (Veilig Op School). Heldere analyse van schoolpopulatie (en wijk). Samenwerking met maatschappelijke partners. Draagvlak. Leerlingenparticipatie

8 Aanvullende criteria voor variant 2 en variant 3:. een bewegingsprogramma maakt onderdeel uit van het Brede Schoolprogramma. de schoollocatie heeft een Brede Schoolmedewerker in dienst

9 Subsidie Brede School in het voortgezet onderwijs: basisbedrag plus leerling-bedrag. Variant 1: € 40,- per leerling plus maximaal € 20.000,-. Variant 2: € 60,- per leerling plus maximaal € 40.000,-. Variant 3: € 80,- per leerling plus maximaal € 60.000,- Plus begroting! De subsidie wordt door de schoollocatie voor tenminste 75% ingezet voor activiteiten. Het resterende deel kan ingezet worden voor coördinatie of bij variant 2 en 3 schoollocaties voor het aanstellen van een Brede Schoolmedewerker.

10 Invulling Brede School in het voortgezet onderwijs Het activiteitenprogramma wordt ingevuld met onder andere de volgende activiteiten:. Sport en spel / Beweging. Kunst en Cultuur. Gezondheid. Vrijetijdsbesteding. Leerlingbemiddeling. Vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stages

11 Invulling Bewegingsprogramma. Superfit programma 10 scholen. Fitclass

12 Meer handen in de school. 13 scholen voor VO. HR&O. 2 studenten per school. Organisatie en uitvoering

13 Hoe doen we dat?. Regie vanuit de Gemeente in samenwerking met de deelgemeenten. Platform Brede School VO. Invoeren van CTC: analyse en programma. Ontwikkelen van Jeugdkansenzones 12 + en 12-: inzetten van JKZ procesbegeleiders (JKZ-ers). Ontwikkelen van een wijkprogramma voor de jeugd


Download ppt "Brede School Rotterdam Rikkie de Genzer. Ambities Brede School in het voortgezet onderwijs Het College van B&W wil de komende 4 jaar:. Uitbreiding van."

Verwante presentaties


Ads door Google