De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School in een wijk. Aspecten van burgerschap op locatie Guido de Brès De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School in een wijk. Aspecten van burgerschap op locatie Guido de Brès De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit."— Transcript van de presentatie:

1 School in een wijk. Aspecten van burgerschap op locatie Guido de Brès De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 20091

2 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 20092 Workshop  De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk!  Wat merkt de omgeving van uw school?

3 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 20093 De drie “P’s”  Participatie  Presentie  Precisie

4 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 20094 Burgerschap  Democratie  Participatie  Identiteit

5 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 20095 Burgerschap: oriëntatie op  Wijk (één kilometer om school)  Stad  Land en Wereld

6 6 De wijk  Wijkcoördinator  Acties in de wijk  Maatschappelijke stage   Positieve relatie opbouwen   Positieve relatie behouden   Nominatie Veiligheidsspeld Stad Rotterdam   Pact op Zuid   Pot met Goud op Zuid De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 2009

7 Acties met de wijk  Kerstdiner (vanaf 2005)   Diverse cursussen (computer, digitale fotografie, bewegen voor ouderen)   Schoonmaakacties 3 gt   Pot met Goud op Zuid (voedselbank)   Pact op Zuid – overleg met andere VO- scholen (verplichtingen aangaan) De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 20097

8 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 20098

9 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 20099

10 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200910

11 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200911 De stad  Maatschappelijke stage  Brede School  Overlegfora met andere VO-scholen

12 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200912 Het land / de wereld  Maatschappelijke stage  Project Young Ambassadors (Woord&Daad)  Lonyay-gymnasium Boedapest  Burundi: Maison Wartburg

13 Project Young Ambassadors  Woord en Daad - India De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200913

14 Middelen  1. Overlegfora in wijk en stad  2. Kansen maatschappelijke stages  3. Mogelijkheden Brede School  4. Onderwijskundige organisatie: Bresweken  5. Landelijke participatie (landelijk burgerschapspanel) De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200914

15 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200915 1. Overlegfora  Norm op Zuid  Pact op Zuid  Pot met Goud op Zuid

16 De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200916 2. Maatschappelijke stage  Vormgeving op onze locatie: drie coördinatoren  Samenwerking met alle VO-scholen in Rotterdam-Zuid  Relatie met wijk – leerlingen zetten acties op  Pilotschool

17 3. Brede School  Wat is een Brede School?  Visie op Brede School De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200917

18 Brede school -> leerlingen  Huiswerkbegeleiding  Sporten na schooltijd – turnclub / zelfverdediging  Juniormentoraat  Chinees / Spaans  Rekenen en taal voor aanstaande PABO’ers  Nieuwe initiatieven voor bevordering leerlingparticipatie De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200918

19 Brede school -> ouders  Cursus klassiek Grieks  Ouders betrekken bij excursies  Doorstart ouderraad De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200919

20 Brede school -> wijk  Acties in wijk voor buurtbewoners  Relaties met andere scholen onderhouden  Maatschappelijke stage De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200920

21 4. Bresweken  Middel om burgerschap concreet vorm te geven  Diverse projecten, waaronder multicultiproject, project respect  Schoonmaakacties  Maatschappelijke stage De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200921

22 5. Burgerschappanel  Eén van de 20 scholen voor VO  Als enige reformatorische school  Inspectiebezoeken nav burgerschapspanel De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200922

23 Burgerschap draait om…  Democratie (lessen, leerlingmentoraat, leerlingraad, MR)  Participatie (wijk, stad, wereld, acties in Bresweken)  Identiteit (multicultiproject, respect, vakken) De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200923

24 Op dit moment  Wartburgbrede visiegroep  Implementatie per locatie De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit en onderwijs 5 maart 200924


Download ppt "School in een wijk. Aspecten van burgerschap op locatie Guido de Brès De christelijke / reformatorische school participeert in de wijk! Congres identiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google