De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sofokles Sector WO Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers Thema Vitaliteit 25 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sofokles Sector WO Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers Thema Vitaliteit 25 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Sofokles Sector WO Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers Thema Vitaliteit 25 januari 2013

2 Taskforce Vitaliteit even voorstellen:  Dr. Lenneke Vaandrager, Leerstoelgroep Gezondheid & Maatschappij, Maatschappijwetenschappen (WUR)  Mr. John Peeters MWO, Corporate HR (WUR)  Drs. Theo Senden, Arbo- en Milieudienst Radboud Universiteit & UMCN  Dr. Roel Schouteten, Leerstoelgroep Bedrijfskunde, Strategisch HR management, Radboud Universiteit  Studenten van de Masteropleiding Gezondheid & Maatschappij (WUR)

3 Vitaliteit in de Sector WO  Win-win situatie voor medewerker en organisatie  Medewerker: verbeteren duurzame inzetbaarheid (welzijn en gezondheid)  Organisatie: medewerker die vitaal en in balans is presteert het beste  Werk is een bron van gezondheid!

4 Salutogenese  Nadruk op wat werknemers gezond houdt  General resistance resources - bronnen  Sense of coherence – levensoriëntatie  Systeemveradering

5 My Balance = Maatwerk  Creeren van draagvlak onder leidinggevenden  Randvoorwaarden scheppen: cursusaanbod, faciliteiten, tijd, etc.  Een aantal korte tests (mentaal & fysiek)  Gesprek met Coach – persoonlijk actieplan  Na 6 maanden: nieuwe gespreksmogelijkheid

6 Beginsituatie in beeld brengen Loopbaan- Workability- Werkbeleving -Werkomstandigheden - Leefstijl Consulent - Uitslagen bespreken - Werkplan regie medewerker Uitvoeren Werkplan met individuele begeleiding en consulent - Loopbaanplanning - R&O training - Gezondheidsbevorderende cursus - Bewegen - (stoppen met) Roken - Alcohol - Voeding - Ontspanning Gedragsverandering - Stages of change Eindsituatie in beeld brengen - Opbrengsten - Evaluatie Blok I Blok II Blok III Werkmodel My Balance 2.0

7 Doelen taskforce Vitaliteit  Wetenschappelijke onderbouwing “My Balance”  Doorontwikkeling MyBalance & leerervaringen beschikbaar maken binnen de WO-sector  Randvoorwaarden in kaart brengen

8 Werkwijze  Literatuuronderzoek & inventarisatie vitaliteitsprojecten bij andere universiteiten  Groepsgesprekken met stakeholders  Pilot en evaluatie MyBalance 2.0  Ontwikkeling toolbox MyBalance 2.0  Presentatie eindproduct op Doorstartbijeenkomst

9 Plan van Aanpak Onderzoek en Analyse  Verzamelen kennis en kunde over Vitaliteit in de sector  Verzamelen bestaande interventies bij de andere universiteiten  Opstellen criteria voor effectiviteit  In kaart brengen welke aanpakken effectief zijn

10 Plan van Aanpak, Ontwerp en advies Antwoorden op de volgende vragen:  Kan o.b.v. inventarisatie en leerervaringen bij alle universiteiten een “MyBalance 2.0” (=werknaam) worden ontwikkeld?  Op welke wijze kan de verantwoordelijkheid van de werkgever bij het programma vorm krijgen?  Wat is nodig om maatwerk per universiteit te faciliteren zowel instrumenteel en cultureel (waarden en gedrag) als rechtspositioneel (cao en regelgeving)?  Op welke wijze kunnen we leerervaringen met MyBalance 2.0 in de sector uitwisselen?  Hoe kunnen we het programma op een gedragen wijze evalueren?

11 Contact Lenneke.vaandrager@wur.nl John.peeters@wur.nl


Download ppt "Sofokles Sector WO Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers Thema Vitaliteit 25 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google