De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sofokles Sector WO Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers Thema Vitaliteit 25 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sofokles Sector WO Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers Thema Vitaliteit 25 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Sofokles Sector WO Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers Thema Vitaliteit 25 januari 2013

2 Taskforce Vitaliteit even voorstellen:  Dr. Lenneke Vaandrager, Leerstoelgroep Gezondheid & Maatschappij, Maatschappijwetenschappen (WUR)  Mr. John Peeters MWO, Corporate HR (WUR)  Drs. Theo Senden, Arbo- en Milieudienst Radboud Universiteit & UMCN  Dr. Roel Schouteten, Leerstoelgroep Bedrijfskunde, Strategisch HR management, Radboud Universiteit  Studenten van de Masteropleiding Gezondheid & Maatschappij (WUR)

3 Vitaliteit in de Sector WO  Win-win situatie voor medewerker en organisatie  Medewerker: verbeteren duurzame inzetbaarheid (welzijn en gezondheid)  Organisatie: medewerker die vitaal en in balans is presteert het beste  Werk is een bron van gezondheid!

4 Salutogenese  Nadruk op wat werknemers gezond houdt  General resistance resources - bronnen  Sense of coherence – levensoriëntatie  Systeemveradering

5 My Balance = Maatwerk  Creeren van draagvlak onder leidinggevenden  Randvoorwaarden scheppen: cursusaanbod, faciliteiten, tijd, etc.  Een aantal korte tests (mentaal & fysiek)  Gesprek met Coach – persoonlijk actieplan  Na 6 maanden: nieuwe gespreksmogelijkheid

6 Beginsituatie in beeld brengen Loopbaan- Workability- Werkbeleving -Werkomstandigheden - Leefstijl Consulent - Uitslagen bespreken - Werkplan regie medewerker Uitvoeren Werkplan met individuele begeleiding en consulent - Loopbaanplanning - R&O training - Gezondheidsbevorderende cursus - Bewegen - (stoppen met) Roken - Alcohol - Voeding - Ontspanning Gedragsverandering - Stages of change Eindsituatie in beeld brengen - Opbrengsten - Evaluatie Blok I Blok II Blok III Werkmodel My Balance 2.0

7 Doelen taskforce Vitaliteit  Wetenschappelijke onderbouwing “My Balance”  Doorontwikkeling MyBalance & leerervaringen beschikbaar maken binnen de WO-sector  Randvoorwaarden in kaart brengen

8 Werkwijze  Literatuuronderzoek & inventarisatie vitaliteitsprojecten bij andere universiteiten  Groepsgesprekken met stakeholders  Pilot en evaluatie MyBalance 2.0  Ontwikkeling toolbox MyBalance 2.0  Presentatie eindproduct op Doorstartbijeenkomst

9 Plan van Aanpak Onderzoek en Analyse  Verzamelen kennis en kunde over Vitaliteit in de sector  Verzamelen bestaande interventies bij de andere universiteiten  Opstellen criteria voor effectiviteit  In kaart brengen welke aanpakken effectief zijn

10 Plan van Aanpak, Ontwerp en advies Antwoorden op de volgende vragen:  Kan o.b.v. inventarisatie en leerervaringen bij alle universiteiten een “MyBalance 2.0” (=werknaam) worden ontwikkeld?  Op welke wijze kan de verantwoordelijkheid van de werkgever bij het programma vorm krijgen?  Wat is nodig om maatwerk per universiteit te faciliteren zowel instrumenteel en cultureel (waarden en gedrag) als rechtspositioneel (cao en regelgeving)?  Op welke wijze kunnen we leerervaringen met MyBalance 2.0 in de sector uitwisselen?  Hoe kunnen we het programma op een gedragen wijze evalueren?

11 Contact


Download ppt "Sofokles Sector WO Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers Thema Vitaliteit 25 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google