De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interventie bij een Politiekorps

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interventie bij een Politiekorps"— Transcript van de presentatie:

1 Interventie bij een Politiekorps
‘Job Crafting’ Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Prof. dr. Eva Demerouti Drs. Machteld van den Heuvel & Dr. Maria Peeters 1

2 Structuur Achtergrond over job crafting
Inhoud Interventie bij een Politiekorps Effectiviteit van interventie Job crafting per se is niet “goed” or “slecht” for an organization Taak crafting –bijvoorbeeld iemand die zijn ontwerp kwaliteiten in zet door ook de vormgeving van intranet te gaan doen Relationeel : collega’s om hulp vragen, contact leggen met andere afdelingen Cognitief: relativeren, zingeven, jezelf herinneren aan je persoonlijke doelen en hoe werk daarin past, zien hoe je werk bijdraagt aan een groter geheel

3 Het JD-R Model + - - + + Mentale Werk Stressoren Taakeisen
Mentaal Werk Stressoren Taakeisen + (verminderde) Gezondheid Emotionele Emotioneel Fysiek Fysieke - Organisatie Uitkomsten Organisatie Uitkomsten Etc. Etc. - Coaching Support + Energie Bronnen Werk hulpbronnen Werkplezier + Autonomie Autonomie Laat deze slide zien en leg de paden op een simpele manier uit. Werkstressoren Energiebronnen Bevlogenheid/Burnout (WEB) Model Onderzoek laat zien dat ….. ..leiden Energiebronnen tot motivatie en werkplezier ..leiden Taakeisen tot vermoeidheid ..kunnen Energiebronnen een buffer vormen tegen Taakeisen ..zijn Energiebronnen vooral motiverend onder stressvolle omstandigheden Beiden leiden tot uitkomsten zoals verzuim, prestatie, verloop etc Geef voorbeelden die relevant zijn voor de beroepsgroep waar je mee werkt. Check hun begrip The JD-R proposes that in every type of work environment there are both job demands (…) and job resources (…). While job demands are the mentally, physically and emotionally demanding aspects of one’s job, the job resources have to do with these aspects that can help employees cope with job demands and eliminate their negative effects. But job resources are also important at their own right. While the job demands have been associated by research with experience of burnout, job resources have been associated with the experience of work engagement. The former is the health process of the model (kunnen) and the latter is the motivational process of the model (willen). Experience of burnout and work engagement can of course relate to further organizational outcomes (job performance, absenteeism, innovative behavior etc). Feedback Ontwikkel Mogelijkh. Etc. Etc. Bron: Bakker et al. (2003a, 2003b, 2004, 2005) Demerouti et al. (2001) 3

4 Taakeisen, en WerkHulpbronnen
Etc. Etc. Feedback Fysieke taakeisen Mentale Taakeisen Coaching Emotionele Taakeisen Sociale Steun Aannames: Unieke Werkomgeving voor iedere beroepsgroep 2 categorieën: Taakeisen (stressoren) Werkhulpbronnen (energiebronnen) Werkdruk Autonomie 4

5 Werkomgeving Kwadrant
BURNOUT BEVLOGENHEID HOOG TAAKEISEN APATHIE VERVELING Wat betekenen die taakeisen en hulpbronnen voor werkbeleving..? Laat zien zonder titels en vraag waar ze het liefste zouden zitten..? Rechts boven –genoeg uitdagingen en genoeg hulpbronnen Wat zou er links onder gebeuren..? Jij als persoon kan dus invloed uitoefenen op taakeisen en hulpbronnen Maar wat is bevlogenheid nou precies? Wat denkt de groep? Hoe merk je of iemand bevlogen is? (kan ook tekenen op flip) LAAG LAAG HOOG HULPBRONNEN 5

6 Maar… wat kan je zelf doen om in het bevlogen kwadrant te komen…?
Werknemer niet passieve ontvanger …

7 Wat is Job Crafting? (Wrzesniewski & Dutton, 2001)
De aanpassingen die werknemers zelf maken aan hun werk met als doel hun werkbeleving positief te beïnvloeden; Taak crafting (type of aantal taken) Relationele crafting (type of aantal sociale interacties) Cognitieve crafting (manier van kijken/ denken over je werk)

8 Job Crafting en het JD-R Job Demands-Resources model (Demerouti et al
Job Crafting conceptualisatie volgens het JD-R model: Taakeisen verhogen of verlagen Werkhulpbronnen verhogen Persoonlijke hulpbronnen verhogen

9 NSvP Job Crafting Interventie
Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een kortdurende interventie gericht op het stimuleren van Job Crafting.

10 Doel Job Crafting Interventie
Leren om je werk op een nieuwe manier vorm te geven zodat je je werk als motivierend en zinvol ervaart. REFLECTIE ACTIE Reflectie en bewustwording: Wat zijn mijn werk activiteiten? Wat zijn kenmerken van mijn werkomgeving? Wat doe ik al aan ‘crafting’? Wat kan ik zelf veranderen aan mijn werkomgeving, zodat ik met meer plezier werk? . Actie Persoonlijk Crafting Plan maken (aan de hand van bewezen voorspellers van werkplezier) Iedere week crafting acties uitvoeren Vragenlijsten invullen over je werkbeleving Begin met de vraag: wat roept het woord crafting bij je op..? Associaties? Houdt relevante antwoorden bij op de flip… zelf sturing, zelf je werk ontwerpen, Waarom doen we dit bij politie Brabant Noord…? aansluiting op andere initiatieven - onderzoek + pers feedback rapport Leg uit pilot project – gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek etc 10

11 Opbouw Interventie Week 1-2 Week 3 Week 4 t/m 7 Week 8 Week 9
Vragenlijst Job Crafting training 1 dag Persoonlijk Crafting Plan 4 weken craften + wekelijkse vragenlijst Reflectie- bijeenkomst halve dag persoonlijk rapport (Pas data aan voor groep 2 en 3) Vragen over de opbouw… is het helder? Check begrip met mensen en stel ze gerust. In de handleiding staat alle informatie en ze kunnen altijd mailen of bellen. Overgang terug naar de training 11

12 Interventiegroepen 3 Interventiegroepen (N=57)
Controlegroep bestaande uit collega’s van de deelnemers (N=47)

13 Inhoud Job Crafting Training
Achtergrond en Doel De Werkomgeving (JD-R model) Oefening: activiteiten, taakeisen, hulpbronnen inzichtelijk maken Wat is Job Crafting? Oefening: Spelregels, Casus Persoonlijk Crafting Plan Specifiek Meetbaar Afgesproken Realistisch Tijdsgebonden (SMART) doelen stellen 2 JDR acties per week, 1 reflectieactie per week 13

14 Welzijn werknemer = Welzijn organisatie? Spelregels…?
14

15 Spelregels? …. Positiviteit
Neem zelf verantwoordelijkheid (niet “vinger wijzen”!) Jij weet zelf het beste hoe en wat je kan veranderen op het werk Vertrouwelijkheid (ook de trainingsinhoud) Wat is belangrijk voor hoe we vandaag samenwerken? Vraag de groep en schrijf op de flip, vat samen en laat bovenstaande punten zien voeg toe: Wees je bewust van ‘Ja, maar’s..’ en vinger wijzen 15

16 Reacties tijdens training
Weerstand: “het werk is leuk, maar de organisatie maakt het moeilijk” Moeilijk om zelf craftingsacties te verzinnen Belang van voorbeelden Van elkaar leren werkt Wat is belangrijk voor hoe we vandaag samenwerken? Vraag de groep en schrijf op de flip, vat samen en laat bovenstaande punten zien voeg toe: Wees je bewust van ‘Ja, maar’s..’ en vinger wijzen 16

17 Persoonlijk Crafting Plan
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Hulpbronnen verhogen Taakeisen verlagen Taakeisen verhogen Feedback zoeken Steun zoeken Taken versimpelen, verlichten Efficiënter werken Uitdagingen zoeken Verantwoordelijk-heden zoeken Autonomie & Participatie verhogen Leermogelijk-heden zoeken Persoonlijke hulpbronnen verhogen: Zelfreflectie Zelfvertrouwen Uitleg van de 4 weken, 17

18 Logboek Doelen stellen voor iedere week
Vragenlijstjes en reflectievragen 18

19 Voorbeelden Crafting Hulpbronnen verhogen Taakeisen Verlagen
Uitdagingen zoeken Feedback zoeken Steun zoeken; ‘het gesprek aangaan’ Autonomie gebruiken Participatie: OR, BOG etc. Leermogelijkheden zoeken / Zelfstudie Aankleding werkplek ‘Complimenten-mapje’ outlook Investeren in relaties Taken versimpelen, verlichten Efficiënter werken / plannen / time mgt. Delegeren Perfectionisme en Idealisme loslaten Heldere afspraken maken Rustige ruimte zoeken Gebruik maken van relaties Talenten / interesses inzetten, bijv: sport, talenkennis, coaching / mentoring, strategisch denken, landelijke projecten etc. To do lists – tijd inzichtelijk maken - 19

20 Reflectiebijeenkomst
Inventariseren ervaringen Presenteren van obstakels, voorbeelden en tips Van elkaar leren 20

21

22 Resultaten (N=39) Variabele Mean t1 Mean t2 t p value
Positieve emoties 3.5 3.7 -1.91 p<.063 Negatieve emoties 2.3 2.1 2.91 p<.006 Vertrouwen in eigen kunnen (Self-efficacy) 3.4 3.6 -2.39 p<.021 Ontwikkelings-mogelijkheden 3.3 -2.77 p<.009 Coaching 2.7 2.9 -2.26 p<.030 NB Controle groep vertoonde geen verschillen; Antwoordschaal loopt van 1-5

23 Proces Evaluatie (N=39) Alles bij elkaar genomen, in hoeverre heeft de job crafting traject een positief effect gehad op…: ..de mate waarin u uw eigen regie pakt op het werk? weinig tot niet 15%; redelijk tot in sterke mate 56%. .. de mate waarin u uw werk zelf, actief vormgeeft? weinig tot niet: 13%; redelijk tot in sterke mate 54%. manier waarop u naar uw werk kijkt en over uw werk nadenkt weinig tot niet: 8% - redelijk tot in sterke mate: 67% ..de mate waarin u het gesprek met collega’s /leiding aangaat over zaken die voor u belangrijk zijn: weinig tot niet: 10% --- redelijk tot sterke mate: 67% ..de mate waarin u op uzelf en uw werk reflecteert? Weinig tot niet: 10%; redelijk tot sterke mate: 62%

24 Conclusie De interventie heeft ‘beweging’/ bewustwording op gang gebracht Job Crafting versterkt vooral werkhulpbronnen (coaching en ontwikkelingsmogelijkheden) Kennelijk is het makkelijker hulpbronnen te creëren dan om taakeisen te verlagen Job Crafting vergroot welzijn op het werk (positieve emoties + negatieve emoties -) Job Crafting versterkt ook persoonlijke hulpbronnen; nl. vertrouwen in eigen kunnen 24

25 Discussie Geen effect op job crafting indicatoren en bevlogenheid
Geen effect op steun van collega’s, autonomie en taakeisen Meer tijd benodigd? Follow-up meting, selectie effect? Bevlogenheid minder beïnvloedbaar (op korte termijn) dan we denken? Meten we wel de juiste zaken? 4 weken is kort en d emeffecten wordne wellciht ook pas late rziochtbaar

26 ‘Take home message’ De Job Crafting interventie heeft ‘beweging’/ bewustwording op gang gebracht Via job crafting kunnen werknemers zelf zorgen voor meer coaching door hun leidinggevende Via job crafting vergroten werknemers zelf hun ontwikkelingsmogelijkheden Job crafting draagt bij aan zelfvertrouwen en welzijn 26

27 Discussievragen Is job crafting ‘goed’ voor organisaties?
Past deze interventie bij alle typen organisaties? Past het bij alle ‘typen’ werknemers? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor werkplezier? Zou het werken in uw organisatie? Wat doet uw al aan soortgelijke interventies? Wat zijn volgens u de risico’s? kansen?

28 Info: e.demerouti@tue.nl
LOGO TUE invoegen 28


Download ppt "Interventie bij een Politiekorps"

Verwante presentaties


Ads door Google