De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mentale belasting & Stress op de werkvloer HAN-vitaal !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mentale belasting & Stress op de werkvloer HAN-vitaal !"— Transcript van de presentatie:

1 Mentale belasting & Stress op de werkvloer HAN-vitaal !

2 Wat verstaan we onder een gezonde organisatie?

3 Project HAN-Vitaal 1. Achtergrond & aanleiding 2. Projectdoelstellingen 3. Methodiek: IGM 4. Opzet project 5. Highlights/discussiepunten

4 Achtergrond/ aanleiding Initiatief ruim twee jaar oud (Seneca en P&O) Projectvoorstel > meerdere malen gestrand 2006: Zilveren Kruis Achmea - impulsfinanciering Lectoraat “Arbeid & Gezondheid”

5 Situatie bij aanvang project Binnen de HAN veel gezondheidsbevorderende activiteiten. Samenhang en afstemming activiteiten niet altijd optimaal: – Uitkomsten gezondheidskundige onderzoeken en gezondheidsbevorderende activiteiten sluiten niet maximaal op elkaar aan Binnen de HAN veel expertise op IGM gebied (Seneca, lectoraat, samenwerking NIGZ etc)

6 Projectdoelstellingen Centrale projectdoelstelling: “De ontwikkeling, implementatie, verankering en borging van een integraal gezondheidsbeleid binnen de HAN”

7 Projectdoelstellingen Subdoelstellingen: 1. Creëren van organisatorische randvoorwaarden voor IGM. 2. Inventariseren, evalueren en verbeteren bestaande interventies. 3. Meten gezondheidstoestand (en determinanten) medewerkers HAN. 4. Ontwikkeling & implementatie interventies ‘op maat’. 5. Integreren, structureren en borgen bestaande en nieuwe interventies. 6. Inbedden cyclische manier van werken aan gezondheid binnen de HAN.

8 Methodiek: IGM Op basis van “Integraal Gezondheidsmanagement” (NIGZ, TNO-arbeid): “IGM is het systematisch bevorderen van de arbeidsgezondheid met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het behalen van de bedrijfsambities.”

9 Methodiek: IGM Basiskenmerken IGM: Nadruk op 95% gezonde mensen Preventief/ pro-actief Organisatie, mens & omgeving Bedrijfseconomisch perspectief Groeimodel: aansluiten bij wat al is Betrekken medewerkers en management (draagvlak) Aansluiten bij kwaliteitsmanagement (INK)

10 Methodiek: “integraal”

11

12 Arbeidsgezondheid: “Alle persoonlijke, fysieke en mentale welzijns- aspecten die het functioneren op de werkplek beïnvloeden.” Arbeidsgezondheid: Negatieve indicatoren Bewegingsklachten Emotionele uitputting Cynisme E.a. Positieve indicatoren Conditie/ fitheid Motivatie Bevlogenheid Actief leergedrag Vitaliteit E.a.

13 Projectopzet & -activiteiten Cyclische & gefaseerde opzet: (looptijd 1/9/07 – 1/9/08) Fase 1: Creëren van draagvlak Fase 2: Inventariseren en integreren Fase 3: Voorbereiden implementatie Fase 4: Implementeren Fase 5: Evaluatie, overdracht & projectafsluiting

14 Projectopzet & -activiteiten Fase 1: Creëren van draagvlak Voorbeeld activiteiten: – Samenstellen klankbord en projectgroep – Informeren en committeren management Voobeeld producten/ resultaten: – Klankbordgroep met sleutelfiguren – Intentieverklaring CVB

15 Projectopzet & -activiteiten Fase 2: Inventariseren & integreren Voorbeeld Activiteiten: – Organiseren kick-off medewerkers – Inventariseren & beschrijven bestaande interventies – Integrale gezondheidsanalyse (HC, MTO, PMO, RI&E e.a.) Producten/ resultaten: – Kick-off (naamsbekendheid) – Adviesrapport IGM

16 Projectopzet & -activiteiten Fase 3: Voorbereiden implementatie beleid Voorbeeld Activiteiten: – Activiteiten gericht op borging en inbedding – Informeren organisatie mbt resultaten fase 2 – Selecteren en contracteren aanbieders geschikte interventies (tbv gezondheidsdagen) Producten/ resultaten: – Beleidsplan (structuren, taken, verantwoordelijkheden etc) – Implementatieplan

17 Projectopzet & -activiteiten Fase 4: Implementeren Voorbeeld Activiteiten: – Borging beleid – Organisatie gezondheidsdagen obv adviesrapport fase 2 Voorbeeld producten/ resultaten: – HAN gezondheidsdagen – Eindrapportage gezondheidsdagen (evaluatie e.a.)

18 Projectopzet & -activiteiten Fase 5: Evaluatie, overdracht & projectafsluiting Voorbeeld activiteiten: – Overdracht activiteiten projectgroep aan organisatie – Opstellen eindrapportage Voorbeeld producten/ resultaten: – Eindrapportage (projectbeschrijving, -evaluatie e.d.) – Integraal gezondheidsbeleid HAN

19 Overige bijzonderheden HAN-vitaal 1. Relatie met onderwijs – Afstudeerstages – Kennisontwikkeling tbv onderwijsontwikkeling – minor IGM 2. Gezondheidsdagen 3. Klankbordgroep 4. Lange termijn doelstelling (3 jr): iHMQ-certificaat?

20 Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Mentale belasting & Stress op de werkvloer HAN-vitaal !"

Verwante presentaties


Ads door Google