De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegwijzerdementie. •Kaders:  sociale agenda  LDP project: informatievoorziening •Ontwikkeling site:  keuze uitgangspunten  Implementatie  Doorontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegwijzerdementie. •Kaders:  sociale agenda  LDP project: informatievoorziening •Ontwikkeling site:  keuze uitgangspunten  Implementatie  Doorontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Wegwijzerdementie

2 •Kaders:  sociale agenda  LDP project: informatievoorziening •Ontwikkeling site:  keuze uitgangspunten  Implementatie  Doorontwikkeling ikv RDO Waar gaat de presentatie over?

3 Wat ging eraan vooraf? •Sociale agenda van de provincie Noord Brabant: realiseren sterke sociale infrastructuur in provincie •Behoefteprofielen een van de projecten:  transparant maken van de vraag kwetsbare burgers om aanbod hierop af te stemmen.  Afbakenen van verantwoordelijkheid ikv Wmo •Tilburg trekker van project met ondersteuning door Zet (H. Stoop)

4 Behoeften: start voor vraaggericht Wmo beleid •Inzicht in behoeften kwetsbare burgers= noodzakelijk voor brede invoering Wmo •Brede invoering vertraagd •Meer tijd voor project

5 Project behoefteprofielen kwetsbare burgers •Referentie/voorbeeld: notitie Is het PG aanbod in uw regio toekomstproof? •14 groepen: per groep bijeenkomsten •Onderzoeksmateriaal verwerkt in 3 boekwerken •In totaal 17 behoeftecategorieën met nog meer subcategorieën •Veel toepassingsmogelijkheden: behoeftekaarten als basis subsidieafspraken gids of sociale kaart.

6 Toepassing

7 Sociale kaart: zoekingang behoefte

8 Subsidieafspraken

9 Doorontwikkeling: in voorbereiding laatste boekwerk •T.b.v. woonzorgbeleid •Gevraagd naar gewenste nabijheid beantwoording behoeften (spreiding aanbod over verschillende geografische schaalniveaus) •Gebiedsschetsen worden ontwikkeld: thuis, buurt, wijk/kleine gemeente, stadsdeel, grote gemeente, subregio en regio. •Wens: digitalisering

10 Wegwijzerdementie •Informatie een van de knelpunten bij inventarisatie in LDP regio Midden Brabant •Keuze voor gids in digitale vorm (wel printbaar) •Keuze voor gebruik behoefteprofiel dementerende als zoekingang

11 Uitgangspunten •Vraag dementerende en mantelzorger centraal •Klant moet keuze kunnen maken •Open: geen uitsluiting aanbieders (spelregels) •Einddoel: breed aanbod •Toegang open Keuze voor GGD met SocardLS en niet voor Socard Vilans

12 Socard: keuzemogelijkheden •Gebruik maken van aanbod Vilans (nog actueel? ) •Socard LS: eigen website laten bouwen met webservices

13 1 Waarom database Socard LS? •Inmiddels landelijke standaard voor sociale kaarten •Open source (toegankelijk voor iedereen) •Open standaard •Open content •Bij GGD en die wordt gefinancierd door gemeenten (die hierover afspraken kan maken)

14 2 Waarom database Socard LS? •Ten tijde van project onduidelijkheid over updaten van Socard Vilans: risico actualiseren info in twee databases (niet aan de orde geweest door inzet GGD) •Alleen insteek probleemvelden en producten te weinig vraaggericht. •Voorkeur voor regionale opzet •Compromis: link Vilans op eigen site en probleemvelden ook als zoekingang opgenomen (volgende dia)

15 Sociale kaart: zoekingang probleemvelden LDP

16 Sociale kaart: zoekingang product

17 SoCard

18 GHOR WMO loket Alerting CJG - Centrum Jeugd/gezin Portalen Cursus wijzer Ouderen Jongeren Loket SoCard

19 GHOR WMO lokt Alerting CJG - Centrum Jeugd/gezin Portalen Cursus wijzer Ouderen Jongeren Loket

20

21 •Doel is verbinden databases: –Ver. Openbare Bibliotheken –Ver. Nederlandse Gemeenten –MEE-Nederland –GGD-Nederland Landelijk Convenant

22 GIDS: wellicht beter alternatief •G!DS bruikbaar om een deel van uw bestaande websites te laten vullen of om kant-en-klare sites mee te laten maken. •Informeren bij gemeente naar toepassing •http://www.gidsvoornederland.nlhttp://www.gidsvoornederland.nl

23 Adressen : doorlinken naar zorgwelbrabant.nl

24 Meer info over aansluiting? www. e-ggd.nl www.vilans.nl www.gidsvoornederland.nl

25 Doorontwikkeling ikv RDO •Draagvlak creëren voor ontwikkeling, onderhoud en doorontwikkeling www.socialekaarten.nl www.socialekaarten.nl •Doorontwikkeling:  deskundigheidsbevordering professionals aanbod op site en productinformatie  Afstemming met Vilans ? •Ketenaanpak: open site ondersteunt ketenaanpak

26 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Wegwijzerdementie. •Kaders:  sociale agenda  LDP project: informatievoorziening •Ontwikkeling site:  keuze uitgangspunten  Implementatie  Doorontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google