De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een nieuwe LEADER periode Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep 14 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een nieuwe LEADER periode Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep 14 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een nieuwe LEADER periode Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep 14 januari 2015

2 POP 3 Prioriteiten 1.Kennisoverdracht en innovatie 2.Versterken concurrentiekracht landbouw 3.Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management 4.Herstel, beheer en versterking ecosystemen 5.Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen 6.Versterking plattelandseconomie

3 POP 3 Prioriteiten 1.Kennisoverdracht en innovatie 2.Versterken concurrentiekracht landbouw 3.Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management 4.Herstel, beheer en versterking ecosystemen 5.Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen 6.Versterking plattelandseconomie

4 POP 3 Prioriteiten 1.Kennisoverdracht en innovatie 2.Versterken concurrentiekracht landbouw 3.Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management 4.Herstel, beheer en versterking ecosystemen 5.Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen 6.Versterking plattelandseconomie

5 POP 3 Prioriteiten 1.Kennisoverdracht en innovatie 2.Versterken concurrentiekracht landbouw 3.Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management 4.Herstel, beheer en versterking ecosystemen 5.Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen 6.Versterking plattelandseconomie

6 POP 3 Prioriteiten 1.Kennisoverdracht en innovatie 2.Versterken concurrentiekracht landbouw 3.Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management 4.Herstel, beheer en versterking ecosystemen 5.Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen 6.Versterking plattelandseconomie

7 POP 3 Prioriteiten 1.Kennisoverdracht en innovatie 2.Versterken concurrentiekracht landbouw 3.Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management 4.Herstel, beheer en versterking ecosystemen 5.Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen 6.Versterking plattelandseconomie

8 POP3 CLLD Prioriteit 6b:

9 POP3 CLLD = Community Led Local Development Prioriteit 6b:

10 Invulling? Minder budget Landelijk: € 41m (was € 49m): - 14% Provinciaal: € 3,2m (was 4m): - 20%

11 Invulling? Minder budget Landelijk: € 41m (was € 49m): - 14% Provinciaal: € 3,2m (was 4m): - 20% Minder LEADER groepen: NL: van nu 31 naar ca. 15-20 PZH: van nu 4 naar 2 à 3

12 Invulling? Minder budget Landelijk: € 41m (was € 49m): - 14% Provinciaal: € 3,2m (was 4m): - 20% Minder LEADER groepen: NL: van nu 31 naar ca. 15-20 PZH: van nu 4 naar 2 à 3 Strengere selectie:  Hogere kwaliteit LOS  Kwaliteit en kracht van lokaal netwerk (publiek en privaat)  Meer gericht op samenwerking en leggen van verbindingen  Professionalisering LAG

13 Nieuw plan (LOS) 1.Gebiedskeuze

14 Huidige LEADER gebied

15 Toekomstig LEADER gebied?

16 Nieuwe plan (LOS) 2.Probleemanalyse STRENGHTSWEAKNESSES OPPORTUNITIESTHREATS

17 Nieuwe plan (LOS) 3.Strategie Prioritaire thema’s (max. 3): 1.(sociale) innovaties en de toepassing ervan; 2.circulaire economie, biobased economy en duurzame energie; 3.verstevigen van de relatie stad-land; 4.het uitbreiden en verbeteren van de (agro) toeristische infrastructuur; 5.multifunctioneel grond- en watergebruik; 6.natuur- en milieu educatie binnen het programma Duurzaam Door; 7.activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten 8.(toekomstige) bevolkingskrimp; 9.economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s Doelstellingen, resultaten, output

18 Nieuwe plan (LOS) 4.Bottom up Beschrijving van het proces om de lokale gemeenschap bij de ontwikkeling van de strategie te betrekken

19 Nieuwe plan (LOS) 5.Activiteitenplan Doelen  Activiteiten  Resultaten

20 Nieuwe plan (LOS) 6.Beheer en toezicht Reglement: Selectie projecten Toetsing projecten Monitoring Evaluatie

21 Nieuwe plan (LOS) 7.Begroting en financiering Begroting: Verwachte investeringen in projecten Overhead: PG, coördinatie, communicatie Financiering: Publiek: EU*, PZH, gemeenten, Waterschap Privaat: eigen geld, eigen tijd, private fondsen en sponsoring * Uit POP3 en eventueel andere EU fondsen

22 Nieuwe plan (LOS) 8.Bestuurskracht Samenstelling en deskundigheid PG Samenwerking met andere gebiedspartijen: synergie? Samenwerking met andere PG’s

23 Procedure: wie, wat, wanneer? Wie? Initiatiefnemer: Plaatselijke Groep Opdrachtgever: SO Holland Rijnland Opdrachtnemer: Soldaat Advies  team: Bart Soldaat, Theo van Leeuwen, Claudia Thunnissen

24 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat en wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

25 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

26 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

27 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

28 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

29 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

30 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

31 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

32 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

33 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

34 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

35 Procedure: wie, wat, wanneer? Wat wanneer? 1.Enquête: december 2014 – januari 2015 2.1 e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 3.1 e concept LOS: januari – februari 2015 4.Overleg met gemeenten: maart 2015 5.2 e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 6.2 e concept LOS: april 2015 7.Overleg met Holland Rijnland: april 2015 8.Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 9.Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 10.Samenstellen nieuwe PG 11.Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 12.Goedkeuring en start: september 2015

36 Resultaten enquête Bekend met LEADER? 70,6% 29,4%

37 Resultaten enquête LEADER gebied 70,6% 29,4%

38 Resultaten enquête Centraal thema: stad - land 70,6% 29,4% 91,9%

39 Resultaten enquête Subthema: gezondheid 70,6% 29,4% 91,9%

40 Resultaten enquête Subthema: circulaire economie 70,6% 29,4% 91,9%

41 Resultaten enquête Economische spin-off 70,6% 29,4% 91,9%

42 Resultaten enquête Ideeën 70,6%


Download ppt "Op weg naar een nieuwe LEADER periode Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep 14 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google