De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

een nieuwe LEADER periode

Verwante presentaties


Presentatie over: "een nieuwe LEADER periode"— Transcript van de presentatie:

1 een nieuwe LEADER periode
Op weg naar een nieuwe LEADER periode Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep 14 januari 2015

2 POP 3 Prioriteiten Kennisoverdracht en innovatie
Versterken concurrentiekracht landbouw Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management Herstel, beheer en versterking ecosystemen Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen Versterking plattelandseconomie

3 POP 3 Prioriteiten Versterken concurrentiekracht landbouw
Kennisoverdracht en innovatie Versterken concurrentiekracht landbouw Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management Herstel, beheer en versterking ecosystemen Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen Versterking plattelandseconomie

4 POP 3 Prioriteiten Kennisoverdracht en innovatie Versterken concurrentiekracht landbouw Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management Herstel, beheer en versterking ecosystemen Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen Versterking plattelandseconomie

5 POP 3 Prioriteiten Herstel, beheer en versterking ecosystemen
Kennisoverdracht en innovatie Versterken concurrentiekracht landbouw Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management Herstel, beheer en versterking ecosystemen Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen Versterking plattelandseconomie

6 POP 3 Prioriteiten Kennisoverdracht en innovatie Versterken concurrentiekracht landbouw Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management Herstel, beheer en versterking ecosystemen Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen Versterking plattelandseconomie

7 POP 3 Prioriteiten Versterking plattelandseconomie
Kennisoverdracht en innovatie Versterken concurrentiekracht landbouw Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management Herstel, beheer en versterking ecosystemen Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen Versterking plattelandseconomie

8 POP3 Prioriteit 6b: CLLD Niet alleen maar naamsverandering. POP is nu onderdeel van gemeenschappelijk strategisch kader met Structuurfondsen (EFRO, ESF). CLLD is daar onderdeel van. Betekent dat er mogelijkheden liggen om van deze fondsen gebruik te maken, m.n. op onderdeel stad-land. Zie: Kansen voor West.

9 CLLD POP3 Prioriteit 6b: = Community Led Local Development
Niet alleen maar naamsverandering. POP is nu onderdeel van gemeenschappelijk strategisch kader met Structuurfondsen (EFRO, ESF). CLLD is daar onderdeel van. Betekent dat er mogelijkheden liggen om van deze fondsen gebruik te maken, m.n. op onderdeel stad-land. Zie: Kansen voor West.

10 Invulling? Minder budget Landelijk: € 41m (was € 49m): - 14%
Provinciaal: € 3,2m (was 4m): - 20% Budget: kansen om gebruik te maken van andere POP-maatregelen en andere fondsen, b.v. Kansen voor West.

11 Invulling? Minder budget Minder LEADER groepen:
Landelijk: € 41m (was € 49m): - 14% Provinciaal: € 3,2m (was 4m): - 20% Minder LEADER groepen: NL: van nu 31 naar ca PZH: van nu 4 naar 2 à 3 Budget: kansen om gebruik te maken van andere POP-maatregelen en andere fondsen, b.v. Kansen voor West.

12 Invulling? Minder budget Minder LEADER groepen: Strengere selectie:
Landelijk: € 41m (was € 49m): - 14% Provinciaal: € 3,2m (was 4m): - 20% Minder LEADER groepen: NL: van nu 31 naar ca PZH: van nu 4 naar 2 à 3 Strengere selectie: Hogere kwaliteit LOS Kwaliteit en kracht van lokaal netwerk (publiek en privaat) Meer gericht op samenwerking en leggen van verbindingen Professionalisering LAG Budget: kansen om gebruik te maken van andere POP-maatregelen en andere fondsen, b.v. Kansen voor West.

13 Nieuw plan (LOS) Gebiedskeuze

14 Huidige LEADER gebied

15 Toekomstig LEADER gebied?
LEADER gebied max inwoners. Aangegeven gebied heeft inwoners

16 Nieuwe plan (LOS) Probleemanalyse STRENGHTS WEAKNESSES OPPORTUNITIES
THREATS

17 Nieuwe plan (LOS) Strategie Prioritaire thema’s (max. 3):
(sociale) innovaties en de toepassing ervan; circulaire economie, biobased economy en duurzame energie; verstevigen van de relatie stad-land; het uitbreiden en verbeteren van de (agro) toeristische infrastructuur; multifunctioneel grond- en watergebruik; natuur- en milieu educatie binnen het programma Duurzaam Door; activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten (toekomstige) bevolkingskrimp; economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s Doelstellingen, resultaten, output

18 Nieuwe plan (LOS) Bottom up
Beschrijving van het proces om de lokale gemeenschap bij de ontwikkeling van de strategie te betrekken

19 Activiteitenplan Doelen  Activiteiten  Resultaten
Nieuwe plan (LOS) Activiteitenplan Doelen  Activiteiten  Resultaten

20 Nieuwe plan (LOS) Beheer en toezicht Reglement: Selectie projecten
Toetsing projecten Monitoring Evaluatie

21 Nieuwe plan (LOS) Begroting en financiering Begroting: Financiering:
Verwachte investeringen in projecten Overhead: PG, coördinatie, communicatie Financiering: Publiek: EU*, PZH, gemeenten, Waterschap Privaat: eigen geld, eigen tijd, private fondsen en sponsoring * Uit POP3 en eventueel andere EU fondsen

22 Nieuwe plan (LOS) Bestuurskracht Samenstelling en deskundigheid PG
Samenwerking met andere gebiedspartijen: synergie? Samenwerking met andere PG’s

23 Procedure: wie, wat, wanneer?
Initiatiefnemer: Plaatselijke Groep Opdrachtgever: SO Holland Rijnland Opdrachtnemer: Soldaat Advies team: Bart Soldaat, Theo van Leeuwen, Claudia Thunnissen

24 Procedure: wie, wat, wanneer?
Wat en wanneer? Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015 Alles onder voorbehoud goedkeuring POP3 door ‘Brussel’

25 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

26 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

27 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

28 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

29 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

30 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

31 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

32 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

33 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

34 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

35 Procedure: wie, wat, wanneer?
Enquête: december 2014 – januari 2015 1e Gebiedsbijeenkomst: 14 januari 2015 1e concept LOS: januari – februari 2015 Overleg met gemeenten: maart 2015 2e gebiedsbijeenkomst: maart 2015 2e concept LOS: april 2015 Overleg met Holland Rijnland: april 2015 Indienen bij Landelijke Commissie: eind april 2015 Reactie Landelijke Commissie: mei/juni 2015 Samenstellen nieuwe PG Opstellen definitieve LOS  indienen: juni 2015 Goedkeuring en start: september 2015

36 Resultaten enquête Bekend met LEADER? 29,4% 70,6%

37 Resultaten enquête LEADER gebied 29,4% 70,6%

38 Centraal thema: stad - land
Resultaten enquête Centraal thema: stad - land 29,4% 91,9% 70,6%

39 Resultaten enquête Subthema: gezondheid 29,4% 91,9% 70,6%

40 Subthema: circulaire economie
Resultaten enquête Subthema: circulaire economie 29,4% 91,9% 70,6%

41 Resultaten enquête Economische spin-off 29,4% 91,9% 70,6%

42 Resultaten enquête Ideeën 70,6%


Download ppt "een nieuwe LEADER periode"

Verwante presentaties


Ads door Google