De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 juli 2014 Workshop Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken Eva Reuling Ronald Jousma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 juli 2014 Workshop Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken Eva Reuling Ronald Jousma."— Transcript van de presentatie:

1 21 juli 2014 Workshop Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken Eva Reuling Ronald Jousma

2 Programma workshop Toekomstig beleidskader EFRO Kansen RI’s en EFRO - slimme combinaties Frans C.A. Jaspers - Lifelines Prof. Dr. Hans Tanke - NeCEN Brainstorm 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2

3 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 3 Toekomstig beleidskader EFRO Doel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Verkleinen economische verschillen tussen Europese landen en regio's Verbeteren regionale concurrentievermogen en regionale werkgelegenheid

4 Toekomstig beleidskader EFRO Europa2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Thematische concentratie Rijke lidstaten kiezen uit drie beleidsthema’s: - Innovatie -MKB -Koolstofarme economie, duurzame energie Smart Specialisation Strategies verplicht 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4

5 EFRO-programma’s Periode 2007 t/m 2013 4 landsdelige EFRO-programma’s: - Kansen voor West - OP Noord, - GO-Oost, - OP Zuid. Periode 2014 t/m 2020: opnieuw 4 landsdelige programma’s 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 5

6 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 6 Toekomstig beleidskader EFRO Financiële Kaders EFRO-budget 2014 t/m 2020 EUR 455 mln. totaal EUR 65 mln. per jaar voor de 4 programma's Ter vergelijking: EFRO-budget 2007 t/m 2013 EUR 830 mln. totaal EUR 118 mln. per jaar voor de 4 programma's -> een teruggang in middelen van 45%!!

7 Kansen RI’s en EFRO EFRO: recept voor financiering RI’s? Beperkt budget voor Nederland RI’s moet passen binnen de S3 van het landsdeel Ja, kansen zijn er ook voor de periode 2014 t/m 2020 Steekwoorden: - Slimme combinaties, synergie en - Betrekken van bedrijfsleven. 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 7

8 Kansen RI’s en EFRO Slimme combinaties Het blijft mogelijk om op projectbasis EFRO-middelen toe te kennen aan RI's Gezien budget en scope S3, richten op: -Vergroten aantal open access faciliteiten -> toegankelijk maken van bestaande faciliteiten -Bevorderen van investeringen van bedrijven in de faciliteiten (verhogen private R&D uitgaven) -Sterke koppeling met innovatie, toepassing, demonstratie en valorisatie binnen projecten 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 8

9 Kansen RI’s en EFRO S3 Noord-Nederland Ambitie: maatschappelijke uitdagingen centraal Noord-Nederland als Living Lab en valorisatieregio Economische speerpunten: - Agrifood - Energie - Health ageing - Sensorsystemen en materialen - Watertechnologie 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken 9

10 Kansen RI’s en EFRO S3 Oost-Nederland Ambitie: S3 draagt bij aan de doelstellingen van Europa2020 Oost mikt op synergie met H2020 en cross-overs Economische speerpunten: - Agrifood - Health - Energie – en milieutechnologie - High Tech Systems and Materials (HTSM) 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 10

11 Kansen RI’s en EFRO S3 Zuid-Nederland Inzet op cross-overs, triple helix en entrepreneurial discovery Slimme combinaties m.n. H2020 en POP Aandacht voor technisch personeel via human capital agenda en ESF Economische speerpunten: - Chemie - Agrofood - Hightech systemen en materialen 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 11

12 Kansen RI’s en EFRO S3 West-Nederland West: P4 & G4 7 universiteiten en 18 hogescholen Inzet op de 9 Topsectoren -Zuidvleugelagenda -Amsterdam Economic Board -Economische visie2020 Utrecht Ambitie: versterking Topsectoren, ontwikkeling cross-overs 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 12

13 Presentatie Frans Jaspers UMCG Lifelines 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 13

14 Presentatie Hans Tanke LUMC NeCEN 21 juli 2014 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 14


Download ppt "21 juli 2014 Workshop Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken Eva Reuling Ronald Jousma."

Verwante presentaties


Ads door Google