De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dutch Logistics 2040: designed to last

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dutch Logistics 2040: designed to last"— Transcript van de presentatie:

1 Dutch Logistics 2040: designed to last
in relatie tot de Topsector Logistiek Peter van Laarhoven Strategisch Platform Logistiek

2 Topsectoren

3 Strategisch Platform Logistiek
Aad Veenman, Boegbeeld Wando Boevé, ECT Arthur van Dijk, Logistieke Alliantie Jan Fransoo, TU/e Lorike Hagdorn, VU/TNO Timo Huges, NS Peter van Laarhoven, Schiphol Group Esther Liskamp, Philips Peter van der Meij, vm DHL/Exel, Kennisakkoord Logistiek Lidewijde Ongering, Rijksoverheid Rutger van Slobbe, vm Bestuur P&O Nedlloyd/RvC HBR Hans Smits, HBR Ruud Vat, Vat Logistics

4 De economische waarde van de Topsector Logistiek
55 miljard euro toegevoegde waarde arbeidsjaren (BCI/TNO, 2012) Logistiek als functie

5 Uitdagingen Internationale concurrentiepositie
Koppeling bedrijfseconomische baten en maatschappelijke opgaven voor duurzaamheid en bereikbaarheid Structuur sector (MKB) en enabling functie

6 Ambitie De Topsector Logistiek draagt maximaal bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam Logistiek hanteert hiervoor de volgende ambitie: In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

7 Actielijnen Nederland als één samenhangend logistiek systeem
Neutraal Logistiek Informatie Platform (RoadMap) Synchromodaal transportsysteem (RM) Samenwerking Nederlandse zeehavens Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten Trade compliance and control (RM) Ketenregie Cross Chain Control Centers (RM) en service logistiek (RM) Supply Chain Finance (RM) Internationale allianties en buitenlandpromotie Innovatie- en vestigingsklimaat Vereenvoudigen wet- en regelgeving Human capital agenda Eén nationale kennis- en innovatieagenda logistiek

8 Neutraal Logistiek Informatie Platform
Consortium gevormd van bedrijfsleven en overheid Uitgangspunten en afspraken vastgelegd Convenant ondertekend en op 3 april aangeboden aan Minister Schultz van Haegen Standaarden bibliotheek in ontwikkeling Link tussen Portbase, Cargonaut en Digipoort Meer informatie:

9 Buitenlandpromotie Verbinding Onderzoek & Strategie
Markt & accountbenadering Communicatie & PR

10 Hoe past advies Rli bij topsector logistiek ?
Brede maatschappelijke relevantie van logistiek Stimulerend voor topsector acties vooral service logistiek, NLIP Samenwerking bedrijfsleven, overheid en wetenschap Logistiek in gebiedsagenda’s

11 Waar past advies Rli minder goed bij topsector logistiek ?
Circulaire economie = Trend, niet maakbaar Niet zaligmakend Logistiek = Meer dan alleen dienstbaar aan andere sectoren Meer dan instrument voor circulaire economie

12 Tot slot Wat ons bindt: Onze aardbol verantwoord doorgeven aan de volgende generaties in 2040 en daarna, ook met logistiek!


Download ppt "Dutch Logistics 2040: designed to last"

Verwante presentaties


Ads door Google