De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit Versie 26 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit Versie 26 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit Versie 26 maart 2013

2 VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Tussenstand Strategische Bereikbaarheidsagenda 1.Contouren als basis (resultaten bestuurlijke conferentie december 2012) 2.Eerste invulling van contouren op drie punten: - concurrerende economie - kwaliteit van plekken - kansen voor mensen Duurzame regio en efficiënt en rendabel zijn randvoorwaarden (resultaten bestuurlijk overleg maart 2013) 3.Eerste invulling is onderdeel strategische agenda MRDH. Nadere uitwerking in strategische bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit. Gereed mei/juni 2013.

3 VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG

4 Uitgangspunt Basis versterken:  Bestaande investeringsprogramma’s in beide regio’s vormen de basis (RIVV en IPVV)  Effect vaststellen aan hand van succesindicatoren  Verdere aanscherping op basis van opgaven strategische bereikbaarheidsagenda Ambities bundelen:  Gezamenlijke ambitie definiëren aanvullend op bestaande programma’s  Doelen en succesindicatoren uit contouren Strategische Agenda zijn hierbij leidend  Grotere schaal biedt mogelijkheden tot verdere professionalisering van opdrachtgeverschap in OV en DVM  Geeft invulling aan meerwaarde gezamenlijke metropoolambitie

5 Indicatoren voor succes: Toename van het aantal mensen van binnen en buiten de regio dat onze centra betrouwbaar en comfortabel kan bereiken binnen een aanvaardbare reistijd van 45 minuten. Toename van de betrouwbaarheid van reistijd op de belangrijkste logistieke verbindingen. VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG

6 CONCURRERENDE ECONOMIE Basis versterken:  Verbeteren multimodale bereikbaarheid economische kernlocaties in de regio (werk- en voorzieningengebieden binnen een reistijd van 45 minuten ) Ambities bundelen:  Verbeteren internationale verbindingen (bijvoorbeeld spoor richting zuid en oost, bereikbaarheid Rotterdam The Hague Airport en bereikbaarheid Schiphol)  Verbeteren bereikbaarheid internationaal concurrerende topmilieus (bijvoorbeeld gebieden als Den Haag Centrale Zone, Delft High Techcampus, binnenstad Rotterdam)  Versterken ‘OV-backbone’ (bijvoorbeeld capaciteit/frequentie, aantal stations en stationsomgevingen op spoor, metronetwerk en RandstadRail)  Bereikbaarheid Mainport en Greenport (Westland, Oostland, Barendrecht inclusief relatie met kennisinstellingen en arbeidsmarkt, transport per spoor en over water, betrouwbare wegverbindingen)

7 Indicator voor succes: Gebruik en waardering van de (openbare) ruimte in een gebied VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG

8 KWALITEIT VAN PLEKKEN Basis versterken:  Verbeteren ruimtelijke kwaliteit metropolitane ontwikkellocaties (bijvoorbeeld locaties als Plaspoelpolder, Alexander, Leisurestad Z’ meer)  Verbeteren aantrekkelijkheid en sociale veiligheid OV- knooppunten (voorzieningenniveau, microbereikbaarheid, kwaliteit omgeving bijvoorbeeld op knooppunten als Laan van NOI, Schiedam, Voorburg, Zoetermeer)  Toegankelijkheid groen en recreatiegebieden (Hof van Delfland - Rottemeren, Duin-Horst-Weide, Voorne Putten, Deltapoort – IJsselmonde) Ambities bundelen:  Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van internationale topmilieus (bijvoorbeeld gebieden als Internationale Zone en binnenstad Rotterdam)

9 Indicator voor succes: Aantal voorzieningen en arbeidsplaatsen dat mensen binnen 45 minuten kunnen bereiken. VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG

10 KANSEN VOOR MENSEN Basis versterken:  Binnen een kwartier op de hoofdstructuur (relaties verbeteren met hoofdwegennet en ‘back-bone OV’ vanuit woongebieden in de hele metropoolregio)  Ontwikkeling Snelfietsroutenetwerk in de regio (herkenbaar, comfortabel en direct, inspelen op rol electrische fiets)  Nabijheid voorzieningencentra (ook per fiets en OV)  Verbeteren verkeersveiligheid Ambities bundelen:  Verbeteren bereikbaarheid grote woongebieden met een sociaal-economische opgave (bijvoorbeeld gebieden als Rotterdam Zuid, Den Haag Zuidwest, Spijkenisse)

11 Indicator voor succes: Afname van energiebehoefte, emissies en geluid per reizigers- en tonkilometer VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG 10

12 Indicator voor succes: Netwerkprestatie in termen van voertuigverliesuren, verbeterde reiskwaliteit of kwantiteit van reizigers of goederen op het netwerk per geïnvesteerde € (aanleg, onderhoud en exploitatie). VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG 11

13 VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Vervolg  Inhoudelijke basis voor de vervoerautoriteit  Concretisering (kaartbeelden, indicatoren)  Aanscherping strategische opgaven  Strategische Bereikbaarheidsagenda VA  Gereed in juni


Download ppt "VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit Versie 26 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google