De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken voor Groen in de Leidse Ommelanden (UPG en POP3) Hans Geerders, programmacoördinator UPG Arja Coemaet, coördinator POP3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken voor Groen in de Leidse Ommelanden (UPG en POP3) Hans Geerders, programmacoördinator UPG Arja Coemaet, coördinator POP3."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken voor Groen in de Leidse Ommelanden (UPG en POP3) Hans Geerders, programmacoördinator UPG Arja Coemaet, coördinator POP3

2 1.Het Uitvoeringsprogramma Groen 2. Uitwerking UPG in Holland-Rijnland 3. Subsidies: de nieuwe Uitvoeringsregeling Groen 4. Stand van zaken POP3 (Arja Coemaet) Presentatie

3 Biodiversiteit Groen- beleving Agr. Onder- nemerschap UPG RodS Stadsboeren EHS Wandelroutes Systeeminnovaties Natura 2000 Fietsroutes Landbouwstructuur Groenblauwe dooradering Stad-Landverbindingen etc. Ecologische verbindingszones etc. UPG: één programma, vele groendoelen

4 in het UPG Nieuw!! 1.Provincie is gelijkwaardige partner in het netwerk en brengt haar doelen en ambities in 2.Streven naar nieuwe coalities en partijen 3.Trekkerschap uitvoering bij gebiedspartijen 4.Cofinanciering provincie max. 50% 5.Nieuwe realisatie-, beheer-, verdienmodellen

5 UPG: gebieden en gebiedsregisseurs MarcSoeterbroek MenkoWiersema Bas Leurs MenkoWiersema

6

7 Deelprogramma's Holland Rijnland, “Samen voor Groen”. * Tuin van Holland * Bereikbare erfgoedlijnen * Plassengebied * Rondje Alphen * Geerpolder * Streekproducten Via Heineken: * Bijenlandschap evt: * Energielandschap * Vrijetijdlandschap

8 Subsidies Groen: de URG. •Voorkeur voor samenhangende projecten en programma’s, samenwerking publiek en privaat •Proactief afspraken maken met partijen over kansrijke projecten, bovenlokaal/regionaal •Sectorale subsidies: minder details en meer focus op prioriteiten van de Beleidsvisie Groen •Geen tranches meer: goede projecten op elk moment indienen •Aanvraag kansrijker als onderdeel van groter pakket en resultaat van samenwerking (“value for money”) •Januari in werking

9

10 POP3: aansluiting op thema’s uit UPG. •ontwikkel- en uitvoering behoud biodiversiteit (groen/blauwe schakels) •agrarische structuurversterking •stimuleringskader voor innovaties in de grondgebonden landbouw van Zuid-Holland •pilots innovatie realisatie- en beheermodellen •agrarisch ondernemerschap

11 POP3: Actuele ontwikkelingen. •Verdeling EU-budget POP per landsdeel over thema’s is nu aan de orde •€ 85 per jaar voor provincies, ca € 39 “vrije ruimte”, ca € 3 mln per jaar voor Zuid-Holland, onder voorbehoud!!!! •Overheveling van pijler 1 naar pijler 2: LTO in the lead, Kamer overtuigen •Verhoging bedrag voor Leader (7,0% ipv verplichte 5%) gehonoreerd door Staas o.v.v. integratie met Duurzaam Door en ok Tweede kamer

12 Consequenties voor Leader in ZH •Zuid-Holland tevreden over resultaten Leader •Vertrouwen toekomst CLLD •Nieuwe mogelijkheden (diverse fondsen, bredere insteek) •Slimme samenwerkingsverbanden aangaan •Verbinding met gebiedsdeals UPG •Provincie: 7% Leader en platform


Download ppt "Samenwerken voor Groen in de Leidse Ommelanden (UPG en POP3) Hans Geerders, programmacoördinator UPG Arja Coemaet, coördinator POP3."

Verwante presentaties


Ads door Google