De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur Toelichting op PBL-analyses en beleidsopties voor Provinciale Staten en de Manifestpartners in Gelderland Jeannette.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur Toelichting op PBL-analyses en beleidsopties voor Provinciale Staten en de Manifestpartners in Gelderland Jeannette."— Transcript van de presentatie:

1 Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur Toelichting op PBL-analyses en beleidsopties voor Provinciale Staten en de Manifestpartners in Gelderland Jeannette Beck, 23 mei 2012

2 Inhoud presentatie  Waar staan we nu met de natuur en het natuurakkoord?  Vergelijking natuurakkoord en herijking EHS Gelderland  Handelingsperspectieven GS en de Manifestpartners  Provincies: van uitvoering naar strategie en visie Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 2

3 1.Achteruitgang biodiversiteit dient te stoppen, maar met veel soorten gaat het niet goed  Convention on Biological Diversity  Vogel- en Habitatrichtlijnen –Huidige achteruitgang stoppen –Passende maatregelen nemen –Op termijn een ‘gunstige staat van instandhouding’  EU Biodiversiteit Strategie –In 2020 verbeterde staat instandhouding –In 2050 gunstige staat van instandhouding Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 3

4 1. Internationale doelen nog buiten bereik Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 4

5 1.Met bijna 60% van de soorten gaat het niet goed omdat condities niet op orde zijn Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 5

6 2. Keuzen tot nu toe diverse akkoorden Natuurakkoord decentralisatie: –Beperkte vergroting –Grond-voor-grond principe (vertragend) –Financiering verdroging nog niet geregeld –75% financiering regulier beheer Lenteakkoord: –€ 200 miljoen extra voor terugdraaien eerdere bezuinigingen natuur Uitwerking Gelderland –Invulling conform prioriteiten natuurakkoord –Extra financiële impuls en extra hectaren EHS Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 6

7 2.Vergelijking natuurakkoord en uitwerking herijking EHS Gelderland Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 7

8 2.Vergelijking natuurakkoord en uitwerking herijking EHS Gelderland Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 8

9 2.Vergelijking natuurakkoord en uitwerking herijking EHS Gelderland Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 9

10 2. Bevindingen toets herijking EHS Gelderland +Samenwerking Manifestpartners: landbouw, recreatie, natuur +Substantiële inzet +Toekomst opties openhouden –Beperkt aandacht voor belemmeringen in uitvoering –Geen afstemming tussen provinciale plannen –Beperkt aandacht voor natuur buiten Natura 2000-gebieden –Verdere korting beheer Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 10

11 3.Handelingsperspectieven: Gebiedsgerichte aanpak geoptimaliseerd vanuit nationaal perspectief  Beheren wat er is, ondersteun nieuwe financieringsbronnen  Onderhandel met andere provincies en verdeel de € en hectaren conform optimaal mogelijk landelijk doelbereik  Regel de hydrologie met rijk en waterschappen  Regel monitoring  Actief belemmeringen in uitvoering oplossen  Anticipeer op nieuwe kansen zoals GLB, klimaatadaptatie Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 11

12 4.Provincies: Van uitvoering naar strategie Jeannette Beck, 23 mei 2012 Herijking van de EHS Gelderland 12


Download ppt "Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur Toelichting op PBL-analyses en beleidsopties voor Provinciale Staten en de Manifestpartners in Gelderland Jeannette."

Verwante presentaties


Ads door Google